Nadcházející události

Nejbližší bohoslužby

Aktuality

„Kdo nezažil, neví“,

kdysi jsem uslyšel takovou odpověď na svoje rádoby moudré úvahy. Zapamatoval jsem si to, poněvadž je v tom hodně pravdy.

Existuje pojem „vězni 4. patra“, čímž jsou myšlené starší osoby s pohybovým omezením, lidé, kteří bydlí v domech, ve kterých není výtah, a nemohou proto opustit svůj byt. Zrovna ve Vršovicích je ještě docela hodně takových domů a i někteří naši farníci se nacházejí v této situaci.

Většina z nás v poslední době tráví podstatně více času ve svém bytě, než jsme zvyklí. V mnohém jsme citelně omezení a možná, že to začínáme už i nepříjemně pociťovat. Jsme tak trochu uvězněni ve vlastních bytech. Zažíváme něco, co nám může pomoci otevřít oči a vidět ty, kteří nemohou opustit svůj byt, jak by chtěli, a kteří možná ani nebydlí daleko od nás. Dost možná, že si uvědomíme i mnoho dalšího, co nás dosud ani nenapadlo. Třeba začneme trochu jinak vnímat ty, se kterými žijeme v rodině nebo v jednom domě. Možná nám začne lépe docházet, jak my sami v naší rodině nebo domácnosti fungujeme.

V letošní postní době jsme přišli o duchovní obnovu. Kdo ví, zda se nám nedostala příležitost k duchovní obnově, která může být daleko hlubší a opravdovější. Ocitli jsme se tak trochu násilně zastaveni, anebo aspoň zbržděni v tom svém obvyklém každodenním shonu. Jenže díky tomu nám vznikl prostor pro pohled na sebe, na ty, se kterými žijeme, a pro zamyšlení, jak mne/nás vidí Pán Bůh. Máme vhodnou, anebo i jedinečnou příležitost zatoužit po tom vidět sebe, své nejbližší tím Božím pohledem. A třeba taky uslyšíme, co mně Pán Bůh už delší dobu říká a já jsem to doposud neslyšel.

Asi to někomu bude znít divně, ale jsem přesvědčen, že nám nastal čas milosti.

P. Artur Matuszek

Materiály k postním modlitebním buňkám

Materiály je v této situaci možné využít v rodinném kruhu, nebo k osobní meditaci.

Aktuální informace

Vzhledem k tomu, že je dovolena pouze individualní duchovní péče, věřící ať se obracejí přímo na faráře. Způsob slavení Velikonoc v naší farnosti bude záviset na vývoji situace a bude zveřejněn na webových stránkách v pozdějším termínu.

Milí farníci,

zažíváme něco, co by nás ještě před měsícem ani ve snu nenapadlo. Během několika málo dnů je náš každodenní život obrácen úplně naruby. Nejenom naše společnost, ale celé lidstvo je konfrontováno s epidemií, kterou nezná a ani pořádně neví, jaká opatření jsou správná a nejúčinnější. Mnozí pociťují jenom nepohodlí vyplývající z vládních nařízení, ale nemalá část našich spoluobčanů žije ve strachu a přinejmenším v nejistotě. Mnozí jsou odkázáni na pomoc bližních.
Pro nás věřící nastalá situace přináší zásadní omezení, a to nemožnost účastnit se mše svaté v kostele a přijímat eucharistii. S určitým nadhledem bychom mohli říci, že máme půst, o kterém se nám ani nezdálo. Život sám nám přináší úmysly k modlitbě, příležitost k postu, a poukazuje na ty, kterým bychom měli prokázat milosrdenství.
Můžeme se pídit po příčinách toho, co nastalo, ať už přirozených, nebo nadpřirozených, na které stejně není jednoznačná odpověď. Daleko důležitější je, postavit se k tomu čelem.
V pátek, po 3. postní neděli, nám evangelium v mešních čteních připomnělo, které přikázání je první ze všech.Přikázání milovat Pána Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. A přikázání milovat bližního jako sám sebe. A taky, že je to víc než všechny dary a oběti. Takže my věřící stojíme před velkou výzvou, jak naplnit tato přikázání v této výjimečné situaci. Neboť výjimečné situace neruší přikázání lásky, ale jsou výzvou k jejich kreativnímu plnění. Jsme pozváni, abychom se posunuli kupředu ve svém duchovním i společenském životě.
Nebudu dávat konkrétní nápovědy, ale každý z nás je vyzván k tomu, aby se zamýšlel, jak může v této situaci dát konkrétní podobu tomu, že plní přikázání lásky, tj. milovat Pána Boha a milovat bližního.

P. Artur Matuszek

Kázání k nedělní bohoslužbě (4. neděle postní) v PDF pro domácí liturgii

Nedělní kázáni jáhna Jana Rückla


Tuto neděli nebude kostel otevřen

Vzhledem k omezení volného pohybu neumožníme tuto neděli návštěvu kostela.

Děkujeme za pochopení!