Nedělní oznámení

OZNÁMENÍ – Neděle 9. února – 5. neděle v mezidobí

 • Tuto i příští neděli budeme vybírat na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Dnes při mši svaté v 10:30 bude požehnáno dětem připravujícím se v naší farnosti na první svaté přijímání.
 • V úterý 11. února se v 19:00 sejde na faře pastorační rada.
 • Ve čtvrtek 13. února v 18:00 proběhne další beseda s významnou křesťanskou osobností na odborné téma dotýkající se křesťanské identity. Tentokráte nás navštíví meteorolog, vysokoškolský pedagog, komunální politik a dlouholetý člen pastorační rady farnosti Vršovice, RNDr. Miloslav Müller, Ph.D., známý též jako Míla Müller mladší. Srdečně zveme.
 • O týden později, 20. února v 18:00 proběhne beseda s filosofem Stanislavem Sousedíkem.
 • Farní charitativní bazar dětského oblečení proběhne 8. a 15. 3. 2020.

Z liturgického kalendáře: pondělí 10. únorapamátka sv. Scholastiky, panny * neděle 16. února – 6. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 2. února – Svátek Uvedení Páně do chrámu

 • Tuto i příští neděli budeme vybírat na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Setkání seniorů na faře při čaji se bude konat ve čtvrtek 6.února po ranní mši svaté u sv.Mikuláše, t.j. asi v 9 hodin. Téma setkání bude „Zakládání církevních škol, např. Křesťanského gymnázia v Praze 10“. Promluví bývalá ředitelka gymnázia, paní Kamila Müllerová. Srdečně zveme.
 • Ve čtvrtek 6. února v 18:00 proběhne v kostele sv. Václava koncert hudebního souboru Gemini musicales, hrajícího středověké, renesanční a barokní skladby na dobové nástroje s autentickým dobovým přednesem. Vstup je zdarma, srdečně zveme a za případnou pomoc s propagací děkujeme.
 • V sobotu 8. února od 14:00 do 16:00 proběhne opět farní bruslení. Aby se stadion zaplatil, ceny jsou propočteny na 100,- pro dospělého (nad 15 let), děti do čtyř let (včetně) zadarmo, ostatní za 50. Svůj zájem dejte co nejdříve vědět Pavlu Krylovi na pavel@kryl.eu.
 • Ve čtvrtek 13. února v 18:00 proběhne další beseda s významnou křesťanskou osobností na odborné téma dotýkající se křesťanské identity. Tentokráte nás navštíví meteorolog, vysokoškolský pedagog, komunální politik a dlouholetý člen pastorační rady farnosti Vršovice, RNDr. Miloslav Müller, Ph.D., známý též jako Míla Müller mladší. Srdečně zveme.
 • Farní charitativní bazar dětského oblečení proběhne 8. a 15. 3. 2020.

Z liturgického kalendáře: středa 5. únorapamátka sv. Agáty, panny a mučednice * čtvrtek 6. února – památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků * neděle 9. února – 5. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 26. ledna – 3. neděle v mezidobí

 • Tuto i příští neděli budeme vybírat na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Děkujeme Vláďovi Jeništovi a všem, kteří se podíleli na přípravě včerejšího společenského večera.
 • Ve čtvrtek 30. 1. v 18:00 zahájíme v kostele sv. Václava výstavu fotografa Jiřího Škocha, výrazného umělce z „petrkovského okruhu“ a dlouholetého vršovického farníka. Úvodního slova se ujme malíř a kunsthistorik David Bartoň, o hudební doprovod se postará Štěpán Škoch. Srdečně zveme!
 • Ve čtvrtek 6. února v 18:00 proběhne rovněž v kostele sv. Václava koncert hudebního souboru Gemini musicales, hrajícího středověké, renesanční a barokní skladby na dobové nástroje s autentickým dobovým přednesem. Vstup je zdarma, srdečně zveme a za případnou pomoc s propagací děkujeme.
 • V sobotu 8. února od 14:00 do 16:00 proběhne opět farní bruslení. Aby se stadion zaplatil, ceny jsou propočteny na 100,- pro dospělého (nad 15 let), děti do čtyř let (včetně) zadarmo, ostatní za 50. Svůj zájem dejte co nejdříve vědět Pavlu Krylovi na pavel@kryl.eu.
 • Srdečně zveme na společné zájezdy farníků z vršovické a čakovické farnosti. Do Dolomit v termínu 22. – 29. 8. za 3500 kč + 120 euro, nebo letecky do Gruzie 14. – 25. 9. 2020. Předběžná cena je cca 18 – 21 000. Podrobnosti na plakátcích na nástěnce. Další informace a přihlášky: Olga Polanská 604 208 771 olga.polanska@seznam.cz

Z liturgického kalendáře: úterý 28. lednapamátka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve * pátek 31. ledna – památka sv. Jana Boska, kněze * neděle 2. února – Svátek Uvedení Páně do chrámu.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 12. ledna – Svátek Křtu Páně

 • Tuto i příští neděli budeme vybírat na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Ve čtvrtek 16. ledna v 18:00 začne druhá sezóna Zimních večerů u sv. Václava, koncertem písničkáře Slávka Klecandra (frontmana skupiny Oboroh). Po koncertě jsou všichni zváni na sklenku vína a drobné pohoštění. Akce je zdarma. Srdečně zveme a děkujeme za šíření zprávy dále!
 • V sobotu 18. ledna zveme na dětský karneval. Od 15:00 v sále sv. Václava. Hry, soutěže o ceny, dětské občerstvení a spolčená tancovačka… vstup v maskách samozřejmě vítán. Budeme vděční za případné příspěvky do občerstvení.
 • V úterý 21. ledna v 19:00 bude na faře setkání pastorační rady.
 • Ve středu 22. ledna v 19:00 bude na faře setkání týmu katechetů.
 • Ve čtvrtek 23. ledna v 18:00 zveme na besedu s religionistou Zdeňkem Vojtíškem o nových duchovních cestách. V přednášce bude charakterizována současná neinstituční (necírkevní) religiozita a naznačeny příčiny a souvislosti jejího vzniku, atraktivnosti a růstu. Podíváme se ale i na nová náboženská společenství a zjistíme, že některá z nich se již institucionalizovala a v české společnosti i etablovala. Následuje jako vždy diskuze a pohoštění.
 • V pátek 24. ledna od 19:00 jste opět zváni do kulturního domu Barikádníků na společenský večer vršovické farnosti, tentokrát na téma Hrdinové našeho dětství. Čeká Vás živá kapela, taneční parket, překvapivá a nevídaná vystoupení našich farníků, dobročinná dražba domácích specialit, volba krále a královny plesu a další překvapení. Příchod v tematickém kostýmu či masce je vítán, ale není podmínkou. V.I.P. pozvánky jsou k dispozici u Vládi Jeništy, mail: vladajen@gmail.com
 • V sobotu 8. února od 14:00 do 16:00 proběhne opět farní bruslení. Aby se stadion zaplatil, ceny jsou propočteny na 100,- pro dospělého (nad 15 let), děti do čtyř let (včetně) zadarmo, ostatní za 50. Svůj zájem dejte co nejdříve vědět Pavlu Krylovi na pavel@kryl.eu.
 • Srdečně zveme na společné zájezdy farníků z vršovické a čakovické farnosti. Do Dolomit v termínu 22. – 29. 8. za 3500 kč + 120 euro, nebo letecky do Gruzie 14. – 25. 9. 2020. Předběžná cena je cca 18 – 21 000. Podrobnosti na plakátcích na nástěnce. Další informace a přihlášky: Olga Polanská 604 208 771 olga.polanska@seznam.cz
 • Arcibiskupství vypisuje nový kurz pro služebníky eucharistie, který bude probíhat každou středu během ledna od 8. ledna 2020 vždy od 19.00 v Pastoračním středisku v Praze 6 – Dejvicích, Kolejní 4. Přihlášky jsou na webu arcibiskupství pražského, zájemci, kteří by chtěli ve farnosti vykonávat eucharistickou službu, se mohou ozvat faráři.

Z liturgického kalendáře: sobota 18. ledna – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů * neděle 19. ledna – 2. neděle v mezidobí

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 5. ledna – 2. neděle po Narození Páně

 • Tuto i příští neděli budeme vybírat na provoz a potřeby naší farnosti. Po mši sv. budou koledníci 3králové sbírky vybírat peníze před kostelem. Děkujeme!
 • Máme nedostatek koledníků 3králové sbírky na nastávající týden. Prosíme ty, kdo by byli ochotni se ještě zapojit, ať se přihlásí na kontakty naší farní charity.
 • V pondělí 6. ledna na slavnost Zjevení Páně bude bohoslužba se svěcením vody, kadidla a křídy v 18:00 u sv. Václava
 • Ve čtvrtek 16. ledna v 18:00 začne druhá sezóna Zimních večerů u sv. Václava, koncertem Slávka Klecandra. Cyklus přednášek a hudebních poběží každý čtvrtek až do konce března a mezi dalšími potvrzenými hosty jsou např. Gemini musicales, profesor Stanislav Sousedík, docent Zdeněk Vojtíšek zabývající se studiem nových náboženských hnutí a pomocí obětem sekt a další.
 • V sobotu 18. ledna zveme na dětský karneval. Od 15:00 v sále sv. Václava. Hry, soutěže o ceny, dětské občerstvení a spolčená tancovačka… vstup v maskách samozřejmě vítán.
 • V pátek 24. ledna od 19:00 jste opět zváni do kulturního domu Barikádníků na společenský večer vršovické farnosti, tentokrát na téma Hrdinové našeho dětství. Čeká Vás živá kapela, taneční parket, překvapivá a nevídaná vystoupení našich farníků, dobročinná dražba domácích specialit, volba krále a královny plesu a další překvapení. Příchod v tematickém kostýmu či masce je vítán, ale není podmínkou. V.I.P. pozvánky jsou k dispozici u Vládi Jeništy, mail: vladajen@gmail.com
 • V sobotu 8. února od 14:00 do 16:00 proběhne opět farní bruslení. Aby se stadion zaplatil, ceny jsou propočteny na 100,- pro dospělého (nad 15 let), děti do čtyř let (včetně) zadarmo, ostatní za 50. Svůj zájem dejte co nejdříve vědět Pavlu Krylovi na pavel@kryl.eu.
 • Srdečně zveme na společné zájezdy farníků z vršovické a čakovické farnosti. Do Dolomit v termínu 22. – 29. 8. za 3500 kč + 120 euro, nebo letecky do Gruzie 14. – 25. 9. 2020. Předběžná cena je cca 18 – 21 000. Podrobnosti na plakátcích na nástěnce. Další informace a přihlášky: Olga Polanská 604 208 771 olga.polanska@seznam.cz
 • Arcibiskupství vypisuje nový kurz pro služebníky eucharistie, který bude probíhat každou středu během ledna od 8. ledna 2020 vždy od 19.00 v Pastoračním středisku v Praze 6 – Dejvicích, Kolejní 4. Přihlášky jsou na webu arcibiskupství pražského, zájemci, kteří by chtěli ve farnosti vykonávat eucharistickou službu, se mohou ozvat faráři.

Z liturgického kalendáře: pondělí 6. ledna – Slavnost Zjevení Páně * neděle 12. ledna – Svátek Křtu Páně

Přejeme všem požehnanou vánoční dobu!

OZNÁMENÍ – Neděle 22. prosince – 4. neděle adventní

 • Tuto i příští neděli budeme vybírat na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Děkujeme všem, kteří pomáhali se společným předvánočním úklidem kostela.
 • Prosíme dobrovolníky ochotné pomoci s vánočním hlídáním kostela sv. Mikuláše, aby se zapsali do tabulky za lavicemi. Děkujeme
 • Dnes večer, 22. prosince, vystoupí naše schola na Vánočním koncertu Ondřeje Škocha a hostů v divadle Mana (v Husově sboru na Moskevské ulici). Začátek je v 19:00.
 • V pondělí bude příležitost k svátosti smíření a duchovního rozhovoru u sv. Václava od 16:30 do 18:30 za přítomnost P. Pavla Křížka i Mons. Artura Matuszka.
 • Štědrý den v 16:00 pro rodiny s dětmi a o půlnoci s Českou mší vánoční J. J. Ryby v podání kostelního sboru a hostů. Kostel bude otevřený k modlitbě, ztišení a návštěvě jesliček od 10:00 do 16:00.Na Boží hod bude eucharistie v 8:30 a 10:30, po bohoslužbách bude otevřený kostel do 16:00, kdy, proběhne společné zpívání koled u sv. Václava. 24. i 25. 12 bude kostel otevřen k návštěvě jesliček a tiché modlitbě mezi 10 a 16 hodinou.
 • Ve čtvrtek, na sv. Štěpána bude bohoslužba v 8:30, v pátek, na sv. Jana eucharistie s žehnáním vína v 18:00 bude tentokrát u sv. Václava s následným koštováním v sále. V úterý 31. 12 bude eucharistie na poděkování za uplynulý kalendářní rok v 16:00. 1. lednam na slavnost Matky Boží, bude mše v 8:30 a v 10:30.
 • Ve čtvrtek 2. ledna bude opět setkání seniorů na faře při čaji, po ranní mši svaté, asi v 9 hodin. Bude mluvit paní Věra Beránková, která má zkušenosti z práce v Národním archivu ČR. Promluví na téma: Listiny korunního archivu. Je to příležitost dovědět se víc o nejdůležitějších historických listinách Českého království. Zájemci jsou srdečně zváni.
 • Ve čtvrtek 16. ledna v 18:00 začne druhá sezóna Zimních večerů u sv. Václava, koncertem Slávka Klecandra. Cyklus přednášek a hudebních poběží každý čtvrtek až do konce března a mezi dalšími potvrzenými hosty jsou např. Gemini musicales, profesor Stanislav Sousedík, docent Zdeněk Vojtíšek zabývající se studiem nových náboženských hnutí a pomocí obětem sekt a další.
 • V pátek 24. ledna od 19:00 jste opět zváni do kulturního domu Barikádníků na společenský večer vršovické farnosti, tentokrát na téma Hrdinové našeho dětství. Čeká Vás živá kapela, taneční parket, překvapivá a nevídaná vystoupení našich farníků, dobročinná dražba domácích specialit, volba krále a královny plesu a další překvapení. Příchod v tematickém kostýmu či masce je vítán, ale není podmínkou. V.I.P. pozvánky jsou k dispozici u Vládi Jeništy, mail: vladajen@gmail.com
 • V sobotu 8. února od 14:00 do 16:00 proběhne opět farní bruslení. Aby se stadion zaplatil, ceny jsou propočteny na 100,- pro dospělého (nad 15 let), děti do čtyř let (včetně) zadarmo, ostatní za 50. Svůj zájem dejte co nejdříve vědět Pavlu Krylovi na pavel@kryl.eu.
 • Srdečně zveme na společné zájezdy farníků z vršovické a čakovické farnosti. Do Dolomit v termínu 22. – 29. 8. za 3500 kč + 120 euro, nebo letecky do Gruzie 14. – 25. 9. 2020. Předběžná cena je cca 18 – 21 000. Podrobnosti na plakátcích na nástěnce. Další informace a přihlášky: Olga Polanská 604 208 771 olga.polanska@seznam.cz
 • Arcibiskupství vypisuje nový kurz pro služebníky eucharistie, který bude probíhat každou středu během ledna od 8. ledna 2020 vždy od 19.00 v Pastoračním středisku v Praze 6 – Dejvicích, Kolejní 4. Přihlášky jsou na webu arcibiskupství pražského, zájemci, kteří by chtěli ve farnosti vykonávat eucharistickou službu, se mohou ozvat faráři.

Přejeme všem požehnané Vánoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 15. prosince – 3. neděle adventní

 • Tuto i příští neděli budeme vybírat na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Eucharistie s rorátními zpěvy začínají v kostele sv. Mikuláše v úterý 17. 12. a budou se konat až do pondělí 23. 12. denně krom neděle, vždy v 7:00, v sobotu pak v 8:00.
 • V úterý 17. 12 v 15:00 budeme u sv. Mikuláše předávat dárky potřebným. Co nejsrdečněji všechny zveme na akci s krásnou adventní atmosférou!
 • Ve středu v 19:00 bude v kostele sv. Václava adventní koncert pěveckého sboru Camina Bohemica.
 • Společný předvánoční úklid kostela je plánován na pátek 20 prosince od 17:00. Srdečně zveme!
 • Příští neděli, 22. prosince, vystoupí naše schola na Vánočním koncertu Ondřeje Škocha a hostů v divadle Mana (v Husově sboru na Moskevské ulici). Začátek je v 19:00.
 • Štědrý den v 16:00 pro rodiny s dětmi a o půlnoci s Českou mší vánoční J. J. Ryby v podání kostelního sboru a hostů. Kostel bude otevřený k modlitbě, ztišení a návštěvě jesliček od 10:00 do 16:00.
 • Na Boží hod bude eucharistie v 8:30 a 10:30, po bohoslužbách bude otevřený kostel do 16:00, kdy, proběhne společné zpívání koled u sv. Václava.
 • 24. i 25. 12 bude kostel otevřen k návštěvě jesliček a tiché modlitbě mezi 10 a 16 hodinou.
 • Ve čtvrtek, na sv. Štěpána bude bohoslužba v 8:30, v pátek, na sv. Jana eucharistie s žehnáním vína v 18:00 bude tentokrát u sv. Václava s následným koštováním v sále.
 • V úterý 31. 12 bude eucharistie na poděkování za uplynulý kalendářní rok v 16:00. 1. lednam na slavnost Matky Boží, bude mše v 8:30 a v 10:30.

Z liturgického kalendáře: neděle 22. prosince – 4. neděle adventní.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 8. prosince – 2. neděle adventní

 • Dnešní je Mikulášská sbírka na bohoslovce. Příští neděli budeme vybírat na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Děkujeme týmu katechetů a maminek za přípravu Mikulášské u Mikuláše.
 • Dnes po mši svaté, vás zveme ke stolku u východu z kostela, kde již tradičně budou čekat výrobky handicapovaných klientů Zajíčka na koni, o.p.s. Zakoupením předmětů, které budou z velké části laděny vánočně, podpoříte pobyty pro děti s handicapy. A to pobyty v zimě na horách a v létě s koníky v Krkonoších. Zajíček na koni existuje pro děti a mladistvé již 15 let. Mladí handicapovaní obsluhují v Café AdAstra, kde se též část výrobků tvoří. Děkujeme za Vaší podporu.
 • Prosíme o malé dárečky pro lidi potřebné a osamělé,, například balíčky vánočního pečiva, které je možné dávat do připraveného koše. Do vedlejšího koše je možné odevzdávat dárky na přání pro ty, kteří letos možná jiný dárek nedostanou. Také s prosbou o pomoc upozorňujeme, že na nástěnce farní charity zbývá ještě několik takových přání, kterých se dosud nikdo neujal.
 • V pondělí 9. prosince, na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, bude bohoslužba v 8:30 u sv. Mikuláše.
 • Eucharistie s rorátními zpěvy začínají v kostele sv. Mikuláše v úterý 17. 12. a budou se konat až do pondělí 23. 12. denně krom neděle, vždy v 7:00, v sobotu pak v 8:00.
 • Společný předvánoční úklid kostela je plánován na pátek 20 prosince od 17:00. Srdečně zveme!

Z liturgického kalendáře: pondělí 9. prosince – Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu * pátek 13. prosince – památka sv. Lucie, panny a mučednice * sobota 12. prosince – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve * neděle 15. prosince – 3. neděle adventní.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 1. prosince – 1. neděle adventní

 • Dnešní i příští sbírka jsou na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Děkujeme farní mládeži za organizaci včerejšího setkání dobrovolníků.
 • Prosíme o malé dárečky pro lidi potřebné a bez domova, například balíčky vánočního pečiva, které je možné dávat do připraveného koše. Do vedlejšího koše je možné odevzdávat dárky na přání pro ty, kteří letos možná jiný dárek nedostanou. Také s prosbou o pomoc upozorňujeme, že na nástěnce farní charity zbývá ještě několik takových přání, kterých se dosud nikdo neujal.
 • Setkání seniorů při čaji se bude konat na faře, ve čtvrtek 5.prosince, po mši svaté, t.j. asi v 9 hodin. Přijde mezi nás prof. Lubomír Mlčoch a bude hovořit o svaté Anežce České, o jejím klášteře v Praze Na Františku a o úctě k ní. Srdečně zveme. Budeme mít radost, pokud se účastníte třeba i poprvé.
 • Ve čtvrtek 5. prosince v 17:00 zavítá do kostela sv. Mikuláše tento ctihodný biskup osobně a děti z kroužku náboženství mají nejen pro něj připravené divadelní představení. Za lavicemi je stále možné zapsat počet dětí.
 • V pátek 6. 12 proběhne po večerní bohoslužbě v 18:00 u sv. Václava adventní duchovní obnova s P. Jiřím Kordou. Obnova je společná, pro muže i pro ženy. Dříve avizovaná obnova v pátek 13. 12. se tedy nekoná.
 • Slavnostní bohoslužba u sv. Mikuláše bude v sobotu 7. 12. v 9:30
 • Druhou adventní neděli 8.prosince, po mši svaté, vás zveme ke stolku u východu z kostela, kde již tradičně budou čekat výrobky handicapovaných klientů Zajíčka na koni, o.p.s. Zakoupením předmětů, které budou z velké části laděny vánočně, podpoříte pobyty pro děti s handicapy. A to pobyty v zimě na horách a v létě s koníky v Krkonoších. Zajíček na koni existuje pro děti a mladistvé již 15 let. Mladí handicapovaní obsluhují v Café AdAstra, kde se též část výrobků tvoří. Děkujeme za Vaší podporu. 

Z liturgického kalendáře: úterý 2. prosince – památka sv. Františka Xaverského, kněze * pátek 6. prosince – Slavnost sv. Mikuláše, biskupa, hlavního patrona diecéze * sobota 7. prosince – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve * neděle 8. prosince – 2. neděle adventní.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 10. listopadu – 32. neděle v mezidobí

 • Dnešní sbírka je na sbírka arcibiskupství na charitní činnost v diecézi. Příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • V pátek 15. listopadu po večerní mši u sv. Václava se opět koná dámský klub, tentokrát na téma Knihy, které mám ráda a které mě ovlivnily. Srdečně zveme!
 • Pro bližní bez domovů a finančně velmi znevýhodněné budeme od 10. do 24. listopadu sbírat potřebné věci do košů v kostele sv. Václava. Ve spolupráci s komunitou Sant‘ Egidio prosíme tentokrát o teplé ponožky, rukavice, čepice, deky, spacáky, termohrnky, kapesní rádia – dárky na Vánoce.
 • V neděli dne 17. 11 ve 14:00 srdečně zveme na ekumenickou bohoslužbu vršovických křesťanských sborů a farnosti, která se tentokrát koná v Husově sboru na Moskevské ulici.
 • V sobotu 23. listopadu od 15:00 bude v sále předadventní vyrábění věnců. Opět srdečně zveme.

Z liturgického kalendáře: pondělí 11. listopadu – památka sv. Martina, biskupa * úterý 12. listopadu – Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka * středa 13. listopadu – památka sv. Anežky České, panny * neděle 17. listopadu – 33. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden