Nedělní oznámení

OZNÁMENÍ – Neděle 27. ledna 3. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští sbírka jsou na provoz a potřeby farnosti. Děkujeme!
 • Po mši svaté budou rozdávána potvrzení o daru za loňský rok.
 • Ve čtvrtek 31. 1. proběhne beseda s profesorem Pavlem Hoškem: Teologie a fantazie v pojetí J. R. R. Tolkiena.
 • Ve čtvrtek 7. února bude v kostele sv. Václava od 18:00 koncert pěveckého sboru Schola Gregoriana Pragensis. Vstupné je dobrovolné. Srdečně zveme a prosíme o pomoc s šířením těchto informací.
 • Zveme vás v sobotu 2.3. od 14:00 do 16:00 na bruslení do Vršovického zimního stadionu Hasa. Budeme mít pro sebe celou ledovou plochu. Vstupné je 100,- Kč na bruslícího dospělého, 50,- Kč děti 4-15 let včetně. Možnost zapůjčení bruslí za poplatek na místě. Hlaste se a předávejte peníze za vstup Martinu Jeništovi.
 • V neděli 27. 1. bude v 16:30 na faře představení loutkového divadélka.

Z liturgického kalendáře: pondělí 28. ledna – Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve * čtvrtek 31 ledna – Památka sv. Jana Boska, kněze * sobota 2. února – Svátek Uvedení Páně do chrámu * neděle 3. února – 4. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 20. ledna 2. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští sbírka jsou na provoz a potřeby farnosti. Děkujeme!
 • Prosíme ty, kdo budou potřebovat potvrzení o poskytnutých darech farnosti za rok 2018  a mají změnu adresy, aby to sdělili účetní, Ivoně Novákové na mail yvonanovakova@email.cz (nebo osobně).
 • Ve čtvrtek 24. 1. v 18:00 bude v kostele sv. Václava slavnostní zahájení výstavy ekoložky a fotografky Denisy Mikešové o české přírodě. Následovat bude beseda s autorkou. Akce se koná v rámci cyklu Zimní večery u sv. Václava. Následující týden, 31. 1. proběhne beseda s profesorem Pavlem Hoškem o teologických aspektech díla J. R. R. Tolkiena a 7. února bude v kostele koncert pěveckého sboru Schola Gregoriana Pragensis. Srdečně zveme a prosíme o pomoc s šířením těchto informací.
 • Srdečně Vás zveme na společenský večer, který letos bude na téma 1919-2019 V BARVÁCH TRIKOLORY, jako oslava a vstoupení do dalších sta let republiky. Večer se uskuteční v KD Bariádníků 25. ledna 2019. V.I.P. pozvánky jsou k dostání v kostele.
 • Zveme vás v sobotu 2.3. od 14:00 do 16:00 na bruslení do Vršovického zimního stadionu Hasa. Budeme mít pro sebe celou ledovou plochu. Vstupné je 100,- Kč na bruslícího dospělého, 50,- Kč děti 4-15 let včetně. Možnost zapůjčení bruslí za poplatek na místě. Hlaste se a predavejte peníze za vstup Martinu Jeništovi.
 • V neděli 27. 1. bude v 16:30 na faře představení loutkového divadélka.
 • Zveme vás v sobotu 2.3. od 14:00 do 16:00 na bruslení do Vršovického zimního stadionu Hasa. Budeme mít pro sebe celou ledovou plochu. Vstupné je 100,- Kč na bruslícího dospělého, 50,- Kč děti 4-15 let včetně. Možnost zapůjčení bruslí za poplatek na místě. Hlaste se a předávejte peníze za vstup Martinu Jeništovi.

Z liturgického kalendáře: pondělí 21. ledna – Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice * čtvrtek 24 ledna – Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve * pátek 25. ledna – Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola * sobota 26. ledna – Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů * neděle 27. ledna – 3. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 13. ledna – Svátek Křtu Páně

 • Dnešní i příští sbírka jsou na provoz a potřeby farnosti. Děkujeme!
 • Dnes se v sále sv. Václava v 18:30 uskuteční setkání v rámci půlroční přípravy na svátost biřmování. Zájemci o tuto svátost se ještě mohou hlásit faráři.
 • Připomínáme, že každou středu v 17:00 probíhají v sále rehabilitační cvičení pro seniory a potřebné.
 • V sobotu 19. ledna bude od 15:00 v sále sv. Václava tradiční dětský karneval se soutěžemi o odměnami. Srdečně zveme!
 • Prosíme ty, kdo budou potřebovat potvrzení o poskytnutých darech farnosti za rok 2018  a mají změnu adresy, aby to sdělili účetní, Ivoně Novákové na mail yvonanovakova@email.cz (nebo osobně), nejlépe do 19. 1. 2019.
 • Ve čtvrtek 17. 1. od 18:00 startuje v sále sv. Václava nový cyklus besed, kulturních a spirituálních akcí s názvem Zimní večery u sv. Václava. Začínáme besedou s Markem Orko Váchou na téma související s bioetikou „Proč nebýt dokonalý?“ S podtitulem „Co se změnilo narozením Lulu a Nany“. Po krátké přednášce bude následovat moderovaná diskuze a pak prostor k neformálnímu rozhovoru u kávy a sušenek.
 • Ve čtvrtek 24. ledna bude v rámci téhož cyklu v kostele v 18:00 slavnostně zahájena výstava fotografky a ekoložky Denisy Mikešové, součástí programu bude i krátká beseda s autorkou. Cyklus bude pokračovat každý čtvrtek v 18:00 až do konce března.
 • Srdečně Vás zveme na společenský večer, který letos bude na téma 1919-2019 V BARVÁCH TRIKOLORY, jako oslava a vstoupení do dalších sta let republiky. Večer se uskuteční v KD Bariádníků 25. ledna 2019. V.I.P. pozvánky jsou k dostání v kostele.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 17. ledna – Památka sv. Antonína, opata * pátek 18. ledna – Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů * neděle 20. ledna – 2. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 6. ledna – Slavnost Zjevení Páně

 • Dnešní i příští sbírka jsou na provoz a potřeby farnosti. Děkujeme!
 • Dnes se v sále sv. Václava v 18:30 uskuteční první setkání v rámci půlroční přípravy na svátost biřmování. Zájemci o tuto svátost se mohou hlásit faráři.
 • V sobotu 19. ledna bude od 15:00 v sále sv. Václava tradiční dětský karneval se soutěžemi o odměny. Srdečně zveme!
 • Ve čtvrtek 17. 1. od 18:00 startuje v sále sv. Václava nový cyklus besed, kulturních a spirituálních akcí s názvem Zimní večery u sv. Václava. Začínáme besedou s Markem Orko Váchou na téma „Proč nebýt dokonalý?“ S podtitulem „Co se změnilo narozením Lulu a Nany“. Po krátké přednášce bude následovat moderovaná diskuze a pak prostor k neformálnímu rozhovoru u kávy a sušenek. Cyklus bude pokračovat každý čtvrtek v 18:00 až do konce března.
 • Srdečně Vás zveme na společenský večer, který letos bude na téma 1919-2019 V BARVÁCH TRIKOLORY, jako oslava a vstoupení do dalších sta let republiky. Večer se uskuteční v KD Bariádníků 25. ledna 2019. V.I.P. pozvánky jsou k dostání v kostele.
 • Naše farnice, Lucie Tutrová, odjíždí jako tlumočnice na Světové dny mládeže do Panamy a každý poutník na teto pouti může s sebou vzít modlitební úmysly – intence, za které se bude během pouti modlit a obtíže obětovat. Vzadu za lavicemi je k dispozici označená krabice, do které lze anonymně intence vhodit, nebo je možné je sdělit Lucii osobně.

Z liturgického kalendáře: neděle 13. ledna – Svátek Křtu Páně

Přejeme všem požehnaný zbytek Vánoc!

OZNÁMENÍ – Neděle 30. prosince – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 • Dnešní i příští sbírka jsou na provoz a potřeby farnosti. Děkujeme!
 • V pondělí 31. 12 bude mše v 16:00 u sv. Václava a v úterý 1. 1. na Slavnost Matky Boží, Panny Marie budou bohoslužby jako v neděli,
  v 8:30 a 10:30.
 • Setkání seniorů na faře při čaji se bude opět konat prvý čtvrtek, t.j. 3. ledna 2019, po ranní mši svaté, asi od 9 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
 • V pátek 4. ledna pokračuje Pánský klub od 19:00 v sále sv. Václava
  s přednáškou p. Petra Beneše (později večer).
 • V neděli 6. ledna 2019 na Slavnost Zjevení Páně, se v sále sv. Václava v 18:30 uskuteční první setkání v rámci půlroční přípravy na svátost biřmování. Zájemci o tuto svátost se mohou hlásit faráři.
 • V sobotu 19. ledna bude od 15:00 v sále sv. Václava tradiční dětský karneval se soutěžemi o odměny. Srdečně zveme!
 • Srdečně Vás zveme na společenský večer, který letos bude na téma 1919-2019 V BARVÁCH TRIKOLORY, jako oslava a vstoupení do dalších sta let republiky. Večer se uskuteční v KD Bariádníků 25. ledna 2019. V.I.P. pozvánky jsou k dostání v kostele.
 • Ve čtvrtek 17. 1. od 18:00 startuje v sále sv. Václava nový cyklus besed, kulturních a spirituálních akcí s názvem Zimní večery u sv. Václava. Začínáme besedou s Markem Orko Váchou na téma „Proč nebýt dokonalý?“ S podtitulem „Co se změnilo narozením Lulu a Nany“. Po krátké přednášce bude následovat moderovaná diskuze a pak prostor k neformálnímu rozhovoru u kávy a sušenek. Cyklus bude pokračovat každý čtvrtek v 18:00 až do konce března.

Z liturgického kalendáře: úterý 1. ledna – Slavnost Matky Boží, Panny Marie * středa 2. ledna – Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve * neděle 6. ledna – Slavnost Zjevení Páně

Přejeme všem požehnaný rok 2019!

OZNÁMENÍ – Neděle 23. prosince – 4. neděle adventní

 • Dnešní sbírka je na provoz a potřeby farnosti. Děkujeme!
 • Děkujeme všem, kteří přišli pomoci na páteční bleskový předvánoční úklid kostela.
 • Zítra, na štědrý den, budou oba kostely otevřené k prohlídce jesliček a k modlitbě od 14:00 do 16:00. V 16:00 začíná u sv. Václava bohoslužba pro rodiny s dětmi. Půlnoční bude rovněž u Václava, o půlnoci. Zazní na ní Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v podání Smíšeného sboru při kůru sv. Václava.
 • Na Boží hod bude otevřen kostel sv. Václava od 14:30 do 17:00, bohoslužby budou jako v neděli, v 8:30 a 10:30. 26. prosince bude jedna mše v 9:30. Oba kostely budou otevřeny od 14:30 do 17:00. Ve čtvrtek 27. prosince na sv. Jana, bude v 18:00 u sv. Mikuláše bohoslužba se svěcením vína a následnou možností posedět na faře a ochutnat. Zbytek týdne budou bohoslužby dle běžného rozpisu. V pondělí 31. 12 bude mše v 16:00 u sv. Václava a v úterý 1. 1. opět mše jako v neděli, v 8:30 a 10:30.
 • Setkání seniorů na faře při čaji se bude opět konat prvý čtvrtek, t.j. 3.ledna 2019, po ranní mši svaté, asi od 9 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
 • V pátek 4. ledna pokračuje Pánský klub od 19:00 v sále sv. Václava s přednáškou p. Petra Beneše (později večer).
 • V neděli 6. ledna 2019 na Slavnost Zjevení Páně, se v sále sv. Václava v 18:30 uskuteční první setkání v rámci půlroční přípravy na svátost biřmování. Zájemci o tuto svátost se již nyní mohou hlásit faráři.
 • Srdečně Vás zveme na společenský večer, který letos bude na téma 1919-2019 V BARVÁCH TRIKOLORY, jako oslava a vstoupení do dalších sta let republiky. Večer se uskuteční v KD Bariádníků 25. ledna 2019. V.I.P. pozvánky budou k dostání v kostele během adventu.
 • 17. 1. od 18:00 startuje v sále sv. Václava nový cyklus besed, kulturních a spirituálních akcí s názvem Zimní večery u sv. Václava. Začínáme besedou s Markem Orko Váchou na téma „Proč nebýt dokonalý?“ S podtitulem „Co se změnilo narozením Lulu a Nany“. Po krátké přednášce bude následovat moderovaná diskuze a pak prostor k neformálnímu rozhovoru u kávy a sušenek.
 • Cyklus bude pokračovat každý čtvrtek v 18:00 až do konce března.

Přejeme všem požehnané Vánoce a dobrý rok 2019!

OZNÁMENÍ – Neděle 16. prosince 3. neděle adventní

 • Dnešní sbírka je na provoz a potřeby farnosti. Děkujeme!
 • Děkujeme všem, kteří přišli pomoci na páteční bleskový předvánoční úklid kostela.
 • Na štědrý den, budou oba kostely otevřené k prohlídce jesliček a k modlitbě od 14:00 do 16:00. V 16:00 začíná u sv. Václava bohoslužba pro rodiny s dětmi. Půlnoční bude rovněž u Václava, o půlnoci. Zazní na ní Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v podání Smíšeného sboru při kůru sv. Václava.
 • Na Boží hod bude otevřen kostel sv. Václava od 14:30 do 17:00, bohoslužby budou jako v neděli, v 8:30 a 10:30. 26. prosince bude jedna mše v 9:30. Oba kostely budou otevřeny od 14:30 do 17:00. Ve čtvrtek 27. prosince na sv. Jana, bude v 18:00 u sv. Mikuláše bohoslužba se svěcením vína a následnou možností posedět na faře a ochutnat. Zbytek týdne budou bohoslužby dle běžného rozpisu. V pondělí 31. 12 bude mše v 16:00 u sv. Václava a v úterý 1. 1. opět mše jako v neděli, v 8:30 a 10:30.
 • Setkání seniorů na faře při čaji se bude opět konat prvý čtvrtek, t.j. 3.ledna 2019, po ranní mši svaté, asi od 9 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
 • V pátek 4. ledna pokračuje Pánský klub od 19:00 v sále sv. Václava s přednáškou p. Petra Beneše (později večer).
 • V neděli 6. ledna 2019 na Slavnost Zjevení Páně, se v sále sv. Václava v 18:30 uskuteční první setkání v rámci půlroční přípravy na svátost biřmování. Zájemci o tuto svátost se již nyní mohou hlásit faráři.
 • Srdečně Vás zveme na společenský večer, který letos bude na téma 1919-2019 V BARVÁCH TRIKOLORY, jako oslava a vstoupení do dalších sta let republiky. Večer se uskuteční v KD Bariádníků 25. ledna 2019. V.I.P. pozvánky budou k dostání v kostele během adventu.
 • 17. 1. od 18:00 startuje v sále sv. Václava nový cyklus besed, kulturních a spirituálních akcí s názvem Zimní večery u sv. Václava. Začínáme besedou s Markem Orko Váchou na téma „Proč nebýt dokonalý?“ S podtitulem „Co se změnilo narozením Lulu a Nany“. Po krátké přednášce bude následovat moderovaná diskuze a pak prostor k neformálnímu rozhovoru u kávy a sušenek.
 • Cyklus bude pokračovat každý čtvrtek v 18:00 až do konce března.

Přejeme všem požehnané Vánoce a dobrý rok 2019!

OZNÁMENÍ – Neděle 9. prosince – 2. neděle adventní

 • Dnešní sbírka je Mikulášská sbírka na bohoslovce. Příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby farnosti. Děkujeme!
 • Dnes po obou mších je také možné koupí vánočních přáníček podpořit Zajíčka na koni, což je organizace pomáhající znevýhodněným dětem.
 • Dárky na přání pro chudé lidi z Prahy 10 dávejme do 3. neděle adventní (16. prosince) do příslušného koše zabalené a označené číslem. Kdyby někdo nevěděl číslo svého dárku, podívejte se na nástěnku farní charity. Na předání dárků do kostela sv. Mikuláše v úterý 18. prosince od 15 hodin jsme všichni srdečně zváni. Dárky pro osamělé především v domovech pro seniory (např. balíčky vánočního pečiva) dávejme do druhého koše k tomu označeného.
 • Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou a organizací Mikulášské u Mikuláše, speciální díky patří Kristýně Dubnové, Markétě Shaeferové, Bětce Matochové, Simoně Kocourkové, Hance Svobodové, Jendovi Rücklovi, Lukáši Borskému a skvělým hercům ze středeční skupinky náboženství.
 • V pátek 14. prosince bude u sv. Václava duchovní obnova pro muže s P. Stanislavem Přibylem CSsR. Obnova začíná mší svatou v 18:00 a pokračuje přednáškou v sále od 18:45.
 • Od 17. prosince do 21. prosince budou u sv. Mikuláše každé ráno v 7.00 eucharistie s rorátními zpěvy. Ostatní bohoslužby v tomto týdnu odpadají. V sobotu 22. prosince budou roráty od 8:00. V neděli mše dle běžného rozpisu.
 • Pastorační rada, která se sejde 18. 12. se chce věnovat potřebám a problémům farní mládeže a starších dětí. Uvítáme k tomuto tématu jakékoliv podněty, názory a postřehy. Reakce sbírá pastorační asistent Martin Peroutka, mail: asistent@farnostvrsovice.cz
 • V pátek 21. 12. od 17:00 proběhne bleskový předvánoční úklid kostela. Vítáme všechny pomocníky!
 • V neděli 6. ledna 2019 na Slavnost Zjevení Páně, se v sále sv. Václava v 18:30 uskuteční první setkání v rámci půlroční přípravy na svátost biřmování. Zájemci o tuto svátost se již nyní mohou hlásit faráři.
 • Srdečně Vás zveme na společenský večer, který letos bude na téma 1919-2019 V BARVÁCH TRIKOLORY, jako oslava a vstoupení do dalších sta let republiky. Večer se uskuteční v KD Bariádníků 25. ledna 2019. V.I.P. pozvánky budou k dostání v kostele během adventu.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 13. prosince – památka sv. Lucie, panny a mučednice * pátek 14. prosince – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve * neděle 16. prosince – 3. neděle adventní.

Přejeme všem požehnaný advent!

OZNÁMENÍ – Neděle 2. prosince – 1. neděle adventní

 • Dnešní sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli bude Mikulášská sbírka na bohoslovce. Děkujeme!
 • Vychází Vinice s rozpisem adventních akcí a vánočních bohoslužeb.
 • Za lavicemi je k vyzvednutí text pro první setkání modlitebních buněk. Buňky budeme tvořit dnes po mši svaté vzadu v kostele. Všechny srdečně zveme k aktivní účasti.
 • Dárky na přání pro chudé lidi z Prahy 10 dávejme do 3. neděle adventní (16. prosince) do příslušného koše zabalené a označené číslem. Kdyby někdo nevěděl číslo svého dárku, podívejte se na nástěnku farní charity. Na předání dárků do kostela sv. Mikuláše v úterý 18. prosince od 15 hodin jsme všichni srdečně zváni. Dárky pro osamělé především v domovech pro seniory (např. balíčky vánočního pečiva) dávejme do druhého koše k tomu označeného.
 • Ve středu 5. prosince od 17:00 zveme děti na tradiční Mikulášskou u sv. Mikuláše. Součástí akce bude divadélko secvičené dětmi z kroužku náboženství, očekáváme rovněž návštěvu sv. Mikuláše. Přítomnost čertů bohužel nelze v tomto termínu zcela vyloučit. Prosíme zájemce aby zapsali počet dětí do archu za lavicemi, nebo se ještě dnes přihlásili Kristýně Dubnové na mail: kristynadu@gmail.com
 • Ve čtvrtek 6. prosince bude ráno v 8:00 poutní mše u sv. Mikuláše a po mši setkání seniorů na faře. Srdečně zveme
 • V pátek 7. prosince pobude u sv. Václava duchovní obnova pro ženy s P. Stanislavem Přibylem CSsR. Obnova začíná mší svatou v 18:00 a pokračuje přednáškou v sále od 18:45. O týden později ve stejný čas pak proběhne obnova pro muže.
 • Příští neděli proběhne v kostele po obou mších dobročinný prodej vánočních přáníček pro Zajíčka na koni, organizaci pomáhající znevýhodněným dětem.
 • Pastorační rada, která se sejde 18. 12, se chce věnovat potřebám a problémům farní mládeže a starších dětí. Uvítáme k tomuto tématu jakékoliv podněty, názory a postřehy. Reakce sbírá pastorační asistent Martin Peroutka, mail: asistent@farnostvrsovice.cz
 • V pátek 21. 12. od 17:00 proběhne bleskový předvánoční úklid kostela. Vítáme všechny pomocníky!
 • V neděli 6. ledna 2019 na Slavnost Zjevení Páně, se v sále sv. Václava v 18:30 uskuteční první setkání v rámci půlroční přípravy na svátost biřmování. Zájemci o tuto svátost se již nyní mohou hlásit faráři.
 • Srdečně Vás zveme na společenský večer, který letos bude na téma 1919-2019 V BARVÁCH TRIKOLORY, jako oslava a vstoupení do dalších sta let republiky. Večer se uskuteční v KD Bariádníků 25. ledna 2019. V.I.P. pozvánky budou k dostání v kostele během adventu.

Z liturgického kalendáře: pondělí 3. prosince – památka sv. Františka Xaverského, kněze * pátek 7. prosince – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve * sobota 8. prosince – Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu * neděle 9. prosince – 2. neděle adventní

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 25. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Vzadu za lavicemi jsou ke koupi adventní věnce vyrobené na včerejší předadventní dílničce. Z výtěžku je mimo jiné financován dětský karneval. Dále je možno koupí výrobků přispět na vánoční výzdobu kostela.
 • V souvislosti s vánoční výzdobou snažně prosíme farníky, kteří by měli možnost domluvit levně stromky (například přes známého lesníka), nebo pomoci zajistit jejich odvoz, aby se ozvali kostelníkovi, nebo pastoračnímu asistentovi.
 • Za lavicemi je k vyzvednutí dopis s úvodními instrukcemi pro tvorbu adventních modlitebních buněk. Chceme pobídnout všechny váhající a zdráhající se k zapojení do této aktivity, která při hojné účasti může, krom svého nesporného duchovního významu, také napomoci k rozvíjení farního společenství.
 • Ve středu 5. prosince od 17:00 zveme děti na tradiční Mikulášskou u sv. Mikuláše. Prosíme zájemce aby zapsali počet dětí do archu za lavicemi, nebo se hlásili Kristýně Dubnové na mail: kristynadu@gmail.com
 • Ve čtvrtek 6. prosince bude ráno v 8:00 poutní mše u sv. Mikuláše a po mši setkání seniorů na faře. Srdečně zveme
 • V pátek 7. prosince pobude u sv. Václava duchovní obnova pro ženy s P. Stanislavem Přibylem CSsR. Obnova začíná mší svatou v 18:00 a pokračuje přednáškou v sále od 18:45.
 • Pastorační rada, která se sejde 18. 12, se chce věnovat potřebám a problémům farní mládeže a starších dětí. Uvítáme k tomuto tématu jakékoliv podněty, názory a postřehy. Reakce sbírá pastorační asistent Martin Peroutka, mail: asistent@farnostvrsovice.cz
 • V pátek 21. 12. od 17:00 proběhne bleskový předvánoční úklid kostela. Vítáme všechny pomocníky!
 • V neděli 6. ledna 2019 na Slavnost Zjevení Páně, se v sále sv. Václava v 18:30 uskuteční první setkání v rámci půlroční přípravy na svátost biřmování. Zájemci o tuto svátost se již nyní mohou hlásit faráři.
 • Srdečně Vás zveme na společenský večer, který letos bude na téma 1919-2019 V BARVÁCH TRIKOLORY, jako oslava a vstoupení do dalších sta let republiky. Večer se uskuteční v KD Bariádníků 25. ledna 2019. V.I.P. pozvánky budou k dostání v kostele během adventu.

Z liturgického kalendáře: pátek 30. listopadu – Svátek sv. Ondřeje, apoštola * neděle * 2. prosince – 1. neděle adventní

Přejeme všem požehnaný týden!