Nedělní oznámení

OZNÁMENÍ – Neděle 16. června – Slavnost Nejsvětější Trojice

 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • V úterý 18. června proběhne společné setkání pastorační a ekonomické rady v 19:00 v sále sv. Václava.
 • Ve středu v 19:00 proběhne na faře setkání týmu katechetů a vedoucích mládeže.
 • 20. 6. v 17.00 bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Slavnost Těla a Krve páně, hlavní celebrant bude jeho eminence, Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský. Po mši svaté následuje eucharistický průvod do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově se vzpomínkou na kardinála Josefa Berana. Pan farář zve a povzbuzuje farníky k účasti.
 • V sobotu 22. června 2019 v 10.00 hodin budou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha svěceni noví kněží. Srdečně zveme!
 • V neděli 23. června, při mši v 10:30, budou v kostele sv. Václava biřmováni naši mladí farníci. Svátost udělí biskup Mons. Zdeněk Wasserbauer. Po mši budeme všichni zváni na farní kafe na schodech kostela. Příspěvky v podobě domácích dobrot jsou, jako vždy, vítány.
 • V sobotu 29. 6. proběhne tradiční prokopská pouť na Sázavu. Odjezd auty od fary v 6:40, informace u Prokopa Menouška.
 • V neděli 30. července bude již platit prázdninový rozpis bohoslužeb, v neděli tedy bude jedna eucharistie od 9.30 u sv. Václava, dále budou bohoslužby v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 u sv. Václava a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše.

Z liturgického kalendáře čtvrtek 20. června – Slavnost Těla a Krve Páně * pátek 21. června – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka * neděle 23. června – 12 neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 9. června – Slavnost Seslání Ducha Svatého • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Stále je ještě možné hlásit se na farní tábor v Zásmukách, který proběhne od 28. 7 do 4. 8. 2019. Informace u Kristýnky Jančeové, nebo u pastoračního asistenta. Kontakt: tabor.vedouci@farnostvrsovice.cz
 • V neděli 23. června, při mši v 10:30, budou v kostele sv. Václava biřmováni naši mladí farníci.

Z liturgického kalendáře: pondělí 10. června – památka Panny Marie, Matky církve * úterý 11. června – památka sv. Barnabáše, apoštola * čtvrtek 13. června – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze * neděle 16. června – Slavnost Nejsvětější Trojice

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 2. června – 7 neděle Velikonoční


 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Děkujeme Vláďovi Jeništovi a všem, kteří pomáhali se včerejším farním výletem.
 • Dnes, v neděli 2. června od 14:30 cca do 17:30 bude za kostelem sv. Václava probíhat tradiční Den dětí spoluorganizovaný dětmi a mládeží z naší farnosti na který srdečně zveme. Téma je putování pouští, proto doporučujeme oblečení v beduínském stylu. Za případné příspěvky do občerstvení pro děti budeme vděční.
 • V sobotu 8. června od 20:00 bude v kostele sv. Mikuláše Svatodušní vigilie.
 • V neděli 24. června, při mši v 10:30, budou v kostele sv. Václava biřmováni naši mladí farníci.

Z liturgického kalendáře: pondělí 3. červnapamátka sv. Karla Lwangy a druhů mučedníků * středa 5. června – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka * neděle 9. června – Slavnost Seslání Ducha Svatého

Přejeme všem požehnaný zbytek doby Velikonoční

OZNÁMENÍ – Neděle 26. května – 6 neděle Velikonoční

 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Po mši svaté bude možno rovněž přispět na mimořádnou sbírku na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Všem dárcům děkujeme!
 • Podněty, které vzešly z farního shromáždění 14. května, projednala na svém úterním zasedání pastorační rada. Děkujeme obzvlášť za konkrétní nabídky pomoci.
 • 1/ K otázce financování pastoračního asistenta: Martin Peroutka bude nadále pro farnost pracovat na zkrácený úvazek, který musíme plně pokrýt z darů na tento účel, aniž bychom ohrozili financování provozu farnosti. Prosíme farníky, kteří mohou a chtějí na tento účel pravidelně přispívat, aby do 16. června ohlásili výši částky. Je to nutné k tomu, abychom věděli, jak velký úvazek dokážeme financovat.
 • Nabídku spoluúčasti prosím buď pošlete mailem a adresu pastoracni.rada@farnostvrsovice.cz, nebo napište na lístek, připravený na stolku vzadu v kostele sv. Václava; lístek vhoďte do vedle stojící dřevěné kasičky.
 • 2/ K otázce dlouhodobějšího směřování farnosti: pastorační rada se shodla na potřebě vytvořit dvě hlubší analýzy, totiž pastorační a ekonomický strategický plán. K obojímu budou sestaveny pracovní skupiny, jejichž členové budou známi do konce června. Součástí obou analýz bude mj. problematika vršovické fary.
 • Dnes, v neděli 26. června, bude na faře od 14:30 představení loutkového divadélka za dobrovolné vstupné. Zveme a doporučujeme!
 • V sobotu 1. června 2019 se uskuteční Celofarní výlet. Tentokrát pojedeme na Litoměřicko, ještě stále je možné se hlásit, aby se na Vás dostalo, a to buď osobně u V. Jeništy, nebo e-mailem: vladajen@gmail.com, případně telefonicky na číslo 777565119. Bližší informace během května.
 • V neděli 2. června od 14:30 bude za kostelem sv. Václava probíhat tradiční Den dětí spoluorganizovaný dětmi a mládeží z naší farnosti. Srdečně zveme nejen děti z naší farnosti. Prosíme o šíření této zprávy!
 • V sobotu 8. června od 20:00 bude v kostele sv. Mikuláše Svatodušní vigílie.
 • S radostí oznamujeme, že v neděli 23. června, při mši v 10:30, budou v kostele sv. Václava biřmováni naši mladí farníci.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 30. května – Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek * pátek 31. května Svátek Navštívení Panny Marie * sobota 1. června – Památka sv. Justina, mučedníka * neděle 2. června – 7. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 19. května – 5. neděle Velikonoční

 • Tuto neděli bude Svatojánská sbírka na Arcidiecézi. Za týden budeme sbírat na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme všem dárcům.
 • V úterý 21. května se na faře v 19:00 sejde pastorační rada.
 • V pátek 24. června bude mše svatá již v 17:00, následovat bude Noc kostelů. Otevřeny budou oba naše kostely. Program zajistí hudebníci, loutkoherci a dobrovolníci z naší farnosti. Zveme!
 • V neděli 26. června bude na faře od 14:30 představení loutkového divadélka za dobrovolné vstupné. Zveme a doporučujeme!
 • V sobotu 1. června 2019 se uskuteční Celofarní výlet. Tentokrát pojedeme na Litoměřicko, jsou objednány jen tři autobusy, proto se již nyní můžete hlásit, aby se na Vás dostalo, a to buď osobně u V. Jeništy, nebo e-mailem: vladajen@gmail.com, případně telefonicky na číslo 777565119. Bližší informace během května.
 • V neděli 2. června od 14:30 bude za kostelem sv. Václava probíhat tradiční Den dětí spoluorganizovaný dětmi a mládeží z naší farnosti. Srdečně zveme nejen děti z naší farnosti.
 • S radostí oznamujeme, že v neděli 23. června, při mši v 10:30, budou v kostele sv. Václava biřmováni naši mladí farníci.

Z liturgického kalendáře: neděle 26. května – 6. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 12. května – 4. neděle Velikonoční

 • Tuto neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli bude Svatojánská sbírka na Arcidiecézi. Děkujeme všem dárcům.
 • Na úterý 14. května do sálu sv. Václava od 19.00 hod. Svolává Pastorační rada farní shromáždění k problému personálního a finančního zajištění chodu farnosti. Důležitá je účast všech dospělých, kterým na naší farnosti záleží.
 • V pátek 17. května po mši bude sále opět Pánský klub, na kterém bude mimo jiné možno vyzkoušet i zbrusu nové sportovní vybavení sálu.
 • V sobotu 1. června 2019 se uskuteční Celofarní výlet. Tentokrát pojedeme na Litoměřicko, jsou objednány jen tři autobusy, proto se již nyní můžete hlásit, aby se na Vás dostalo, a to buď osobně u V. Jeništy, nebo e-mailem: vladajen@gmail.com, případně telefonicky na číslo 777565119. Bližší informace během května.
 • V pátek 24. května bude mše svatá již v 17:00, následovat bude Noc kostelů. Otevřeny budou oba naše kostely. Program zajistí hudebníci, loutkoherci a dobrovolníci z naší farnosti. Zveme!
 • V neděli 2. června od 14:30 bude za kostelem sv. Václava probíhat tradiční Den dětí spoluorganizovaný dětmi a mládeží z naší farnosti. Srdečně zveme nejen děti z naší farnosti.

Z liturgického kalendáře: úterý 14. května – svátek sv. Matěje, apoštola * čtvrtek 16. května – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech * neděle 19. května – 5. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 5. května – 3. neděle Velikonoční

 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme všem dárcům za příspěvky na nové ozvučení kostela.
 • Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě včerejšího setkání neofytů, zvláště hlavnímu organizátorovi, Radimu Kindlovi.
 • V sobotu 11. 5. od 16:00 bude v kostele sv. Václava příležitost k svátosti smíření pro děti připravující se k prvnímu svatému přijímání.
 • Příští neděli na mši v 10:30 půjdou děti, připravující se v naší farnosti, k prvnímu svatému přijímání. Zároveň na tento den připadá Den matek.
 • Na úterý 14. května do sálu sv. Václava od 19.00 hod. Svolává Pastorační rada farní shromáždění k problému personálního a finančního zajištění chodu farnosti. Důležitá je účast všech dospělých, kterým na naší farnosti záleží.
 • V sobotu 1. června 2019 se uskuteční Celofarní výlet. Tentokrát pojedeme na Litoměřicko, jsou objednány jen tři autobusy, proto se již nyní můžete hlásit, aby se na Vás dostalo, a to buď osobně u V. Jeništy, nebo e-mailem: vladajen@gmail.com, případně telefonicky na číslo 777565119. Bližší informace během května.

Z liturgického kalendáře: pondělí 6. května – památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka * neděle 12. května – 4. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 28. dubna – 2. neděle Velikonoční

 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme všem dárcům za příspěvky na nové ozvučení kostela.
 • Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací včerejšího výletu seniorů.
 • Dnes 28. dubna bude na faře v 16:30 představení farního loutkového divadélka pro děti! Srdečně zveme.
 • V úterý 30. 4. ve 14:00 bude u sv. Václava poslední rozloučení s Ing. Vincencem Vychodilem.
 • Ve čtvrtek 2. 5. po ranní mši svaté, cca v 9:00 proběhne na faře setkání seniorů při čaji.
 • V sobotu 4. 5. od 15:00 se koná v sále sv. Václava Vršovický slet neofytů.
 • V sobotu 11. 5. od 16:00 bude v kostele sv. Václava příležitost k svátosti smíření pro děti připravující se k prvnímu svatému přijímání.
 • Na úterý 14. května do sálu sv. Václava od 19.00 hod. Svolává Pastorační rada farní shromáždění k problému personálního a finančního zajištění chodu farnosti. Důležitá je účast všech dospělých, kterým na naší farnosti záleží.

Z liturgického kalendáře: pondělí 29. dubna – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy * čtvrtek 2. května – Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve * pátek 3. května – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů * neděle 5. května – 3. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 7. dubna – 5. neděle postní

 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti.
 • Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací včerejšího dne seniorů a nemocných.
 • Dnes po mši svaté je opět možno koupí přáníček a výrobků podpořit organizaci Zajíček na koni, pomáhající dětem ze znevýhodněných skupin obyvatel.
 • Farnost se letos chystá modernizovat ozvučení v kostele sv. Václava. Na tento konkrétní účel je možno přispívat na účet farnosti, podrobné instrukce jsou na lístečku za lavicemi. Po mši bude též možnost přispět přímo do pokladniček u vchodu.
 • Za lavicemi jsou k rozebrání materiály pro třetí setkání postních modlitebních buněk.
 • Příští neděli bude eucharistie s žehnáním ratolestí, prosíme farníky, kteří mají možnost opatřit si kočičky, či jiné ratolesti, aby přinesli více i pro ty, kteří tuto možnost nemají.
 • V sobotu 13. dubna od 9:00 bude v kostele sv. Václava před-velikonoční úklid. Vstup je zdarma!
 • V sobotu 31. dubna v 15:00 pak bude v sále sv. Václava biblická animátorská dílnička. Srdečně zveme!
 • 14. dubna, na Květnou neděli, bude v 17:00 v kostele sv. Václava koncert duchovní hudby, na kterém zazní mimo jiné Stabat Mater Jakuba Jana Ryby v podání pěveckého sboru SUDOP, našeho smíšeného pěveckého sboru a sólistů. Vstupné je dobrovolné.
 • 27. dubna se bude konat farní výlet seniorů. Hlásit se je možno už nyní Vláďovi Jeništovi.

Z liturgického kalendáře: neděle 14. dubna Květná (pašijová) neděle.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 31. března – 4. neděle postní

 • Tuto neděli je sbírka na charitní činnost v diecézi. Děkujeme! Příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti.
 • Dnes po obou bohoslužbách probíhá také sbírka farní charity na sociálně slabé v naší farnosti.
 • Farnost se letos chystá modernizovat ozvučení v kostele sv. Václava. Na tento konkrétní účel je možno přispívat na účet farnosti, podrobné instrukce jsou na lístečku za lavicemi. Následující neděle bude též možnost přispět přímo po mši svaté.
 • Na dětském bazárku se vybralo přes 10 000 korun na potřeby maminek s dětmi v naší farnosti. Děkujeme!
 • Dnes vychází dubnová Vinice.
 • Děkujeme všem, kteří pomáhali s cyklem Zimních večeru u sv. Václava, Hance Řehořové, Stanislavu Erbenovi, Radimu Kindlovi, členkám bývalého týmu Alfa a dalším pomocníkům a pomocnicím, kteří přicházeli před akcí pomoci s přípravou pohoštění a po akci zůstávali na pomoc s úklidem, a zvláště děkujeme sponzorovi, který celou akci štědře financoval a nepřeje si být jmenován.
 • Setkání seniorů se bude konat prvý čtvrtek v dubnu, t.j. 4. 4. 2019. Sejdou se po ranní mši sv. na faře, asi v 9 hodin. Bude beseda s prof. Lubomírem Mlčochem na téma „hnutí Fokoláre“.  Příležitost dozvědět se něco bližšího o tomto zajímavém pohybu v církvi !“
 • V sobotu 6. dubna od 8:00 bude v sále sv. Václava Den seniorů a nemocných s možností přijetí svátosti smíření a pomazání nemocných, besedou s panem biskupem Herbstem, společným obědem a neformálním posezením. Případnou potřebu přivézt autem je možno hlásit Pavlovi Zezulkovi.
 • 14. dubna, na Květnou neděli, bude v 17:00 v kostele sv. Václava koncert duchovní hudby, na kterém zazní mimo jiné Stabat Mater Jakuba Jana Ryby v podání pěveckého sboru SUDOP, našeho smíšeného pěveckého sboru a sólistů. Vstupné je dobrovolné.
 • V sobotu 13. dubna od 9:00 bude v kostele sv. Václava před-velikonoční úklid. Vstup je zdarma! V 15:00 pak bude v sále následovat animátorská dílnička pro děti s duchovním programem.
 • 27. dubna se bude konat farní výlet seniorů. Hlásit se je možno už nyní Vláďovi Jeništovi.
 • Letní farní tábor pro děti se koná od 28. 7 do 4. 8. 2019 v klášteře v Zásmukách.

Z liturgického kalendáře: neděle 7. dubna 5. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!