Nedělní oznámení

OZNÁMENÍ – Neděle 13. ledna – Svátek Křtu Páně

 • Dnešní i příští sbírka jsou na provoz a potřeby farnosti. Děkujeme!
 • Dnes se v sále sv. Václava v 18:30 uskuteční setkání v rámci půlroční přípravy na svátost biřmování. Zájemci o tuto svátost se ještě mohou hlásit faráři.
 • Připomínáme, že každou středu v 17:00 probíhají v sále rehabilitační cvičení pro seniory a potřebné.
 • V sobotu 19. ledna bude od 15:00 v sále sv. Václava tradiční dětský karneval se soutěžemi o odměnami. Srdečně zveme!
 • Prosíme ty, kdo budou potřebovat potvrzení o poskytnutých darech farnosti za rok 2018  a mají změnu adresy, aby to sdělili účetní, Ivoně Novákové na mail yvonanovakova@email.cz (nebo osobně), nejlépe do 19. 1. 2019.
 • Ve čtvrtek 17. 1. od 18:00 startuje v sále sv. Václava nový cyklus besed, kulturních a spirituálních akcí s názvem Zimní večery u sv. Václava. Začínáme besedou s Markem Orko Váchou na téma související s bioetikou „Proč nebýt dokonalý?“ S podtitulem „Co se změnilo narozením Lulu a Nany“. Po krátké přednášce bude následovat moderovaná diskuze a pak prostor k neformálnímu rozhovoru u kávy a sušenek.
 • Ve čtvrtek 24. ledna bude v rámci téhož cyklu v kostele v 18:00 slavnostně zahájena výstava fotografky a ekoložky Denisy Mikešové, součástí programu bude i krátká beseda s autorkou. Cyklus bude pokračovat každý čtvrtek v 18:00 až do konce března.
 • Srdečně Vás zveme na společenský večer, který letos bude na téma 1919-2019 V BARVÁCH TRIKOLORY, jako oslava a vstoupení do dalších sta let republiky. Večer se uskuteční v KD Bariádníků 25. ledna 2019. V.I.P. pozvánky jsou k dostání v kostele.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 17. ledna – Památka sv. Antonína, opata * pátek 18. ledna – Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů * neděle 20. ledna – 2. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 6. ledna – Slavnost Zjevení Páně

 • Dnešní i příští sbírka jsou na provoz a potřeby farnosti. Děkujeme!
 • Dnes se v sále sv. Václava v 18:30 uskuteční první setkání v rámci půlroční přípravy na svátost biřmování. Zájemci o tuto svátost se mohou hlásit faráři.
 • V sobotu 19. ledna bude od 15:00 v sále sv. Václava tradiční dětský karneval se soutěžemi o odměny. Srdečně zveme!
 • Ve čtvrtek 17. 1. od 18:00 startuje v sále sv. Václava nový cyklus besed, kulturních a spirituálních akcí s názvem Zimní večery u sv. Václava. Začínáme besedou s Markem Orko Váchou na téma „Proč nebýt dokonalý?“ S podtitulem „Co se změnilo narozením Lulu a Nany“. Po krátké přednášce bude následovat moderovaná diskuze a pak prostor k neformálnímu rozhovoru u kávy a sušenek. Cyklus bude pokračovat každý čtvrtek v 18:00 až do konce března.
 • Srdečně Vás zveme na společenský večer, který letos bude na téma 1919-2019 V BARVÁCH TRIKOLORY, jako oslava a vstoupení do dalších sta let republiky. Večer se uskuteční v KD Bariádníků 25. ledna 2019. V.I.P. pozvánky jsou k dostání v kostele.
 • Naše farnice, Lucie Tutrová, odjíždí jako tlumočnice na Světové dny mládeže do Panamy a každý poutník na teto pouti může s sebou vzít modlitební úmysly – intence, za které se bude během pouti modlit a obtíže obětovat. Vzadu za lavicemi je k dispozici označená krabice, do které lze anonymně intence vhodit, nebo je možné je sdělit Lucii osobně.

Z liturgického kalendáře: neděle 13. ledna – Svátek Křtu Páně

Přejeme všem požehnaný zbytek Vánoc!

OZNÁMENÍ – Neděle 30. prosince – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 • Dnešní i příští sbírka jsou na provoz a potřeby farnosti. Děkujeme!
 • V pondělí 31. 12 bude mše v 16:00 u sv. Václava a v úterý 1. 1. na Slavnost Matky Boží, Panny Marie budou bohoslužby jako v neděli,
  v 8:30 a 10:30.
 • Setkání seniorů na faře při čaji se bude opět konat prvý čtvrtek, t.j. 3. ledna 2019, po ranní mši svaté, asi od 9 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
 • V pátek 4. ledna pokračuje Pánský klub od 19:00 v sále sv. Václava
  s přednáškou p. Petra Beneše (později večer).
 • V neděli 6. ledna 2019 na Slavnost Zjevení Páně, se v sále sv. Václava v 18:30 uskuteční první setkání v rámci půlroční přípravy na svátost biřmování. Zájemci o tuto svátost se mohou hlásit faráři.
 • V sobotu 19. ledna bude od 15:00 v sále sv. Václava tradiční dětský karneval se soutěžemi o odměny. Srdečně zveme!
 • Srdečně Vás zveme na společenský večer, který letos bude na téma 1919-2019 V BARVÁCH TRIKOLORY, jako oslava a vstoupení do dalších sta let republiky. Večer se uskuteční v KD Bariádníků 25. ledna 2019. V.I.P. pozvánky jsou k dostání v kostele.
 • Ve čtvrtek 17. 1. od 18:00 startuje v sále sv. Václava nový cyklus besed, kulturních a spirituálních akcí s názvem Zimní večery u sv. Václava. Začínáme besedou s Markem Orko Váchou na téma „Proč nebýt dokonalý?“ S podtitulem „Co se změnilo narozením Lulu a Nany“. Po krátké přednášce bude následovat moderovaná diskuze a pak prostor k neformálnímu rozhovoru u kávy a sušenek. Cyklus bude pokračovat každý čtvrtek v 18:00 až do konce března.

Z liturgického kalendáře: úterý 1. ledna – Slavnost Matky Boží, Panny Marie * středa 2. ledna – Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve * neděle 6. ledna – Slavnost Zjevení Páně

Přejeme všem požehnaný rok 2019!

OZNÁMENÍ – Neděle 23. prosince – 4. neděle adventní

 • Dnešní sbírka je na provoz a potřeby farnosti. Děkujeme!
 • Děkujeme všem, kteří přišli pomoci na páteční bleskový předvánoční úklid kostela.
 • Zítra, na štědrý den, budou oba kostely otevřené k prohlídce jesliček a k modlitbě od 14:00 do 16:00. V 16:00 začíná u sv. Václava bohoslužba pro rodiny s dětmi. Půlnoční bude rovněž u Václava, o půlnoci. Zazní na ní Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v podání Smíšeného sboru při kůru sv. Václava.
 • Na Boží hod bude otevřen kostel sv. Václava od 14:30 do 17:00, bohoslužby budou jako v neděli, v 8:30 a 10:30. 26. prosince bude jedna mše v 9:30. Oba kostely budou otevřeny od 14:30 do 17:00. Ve čtvrtek 27. prosince na sv. Jana, bude v 18:00 u sv. Mikuláše bohoslužba se svěcením vína a následnou možností posedět na faře a ochutnat. Zbytek týdne budou bohoslužby dle běžného rozpisu. V pondělí 31. 12 bude mše v 16:00 u sv. Václava a v úterý 1. 1. opět mše jako v neděli, v 8:30 a 10:30.
 • Setkání seniorů na faře při čaji se bude opět konat prvý čtvrtek, t.j. 3.ledna 2019, po ranní mši svaté, asi od 9 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
 • V pátek 4. ledna pokračuje Pánský klub od 19:00 v sále sv. Václava s přednáškou p. Petra Beneše (později večer).
 • V neděli 6. ledna 2019 na Slavnost Zjevení Páně, se v sále sv. Václava v 18:30 uskuteční první setkání v rámci půlroční přípravy na svátost biřmování. Zájemci o tuto svátost se již nyní mohou hlásit faráři.
 • Srdečně Vás zveme na společenský večer, který letos bude na téma 1919-2019 V BARVÁCH TRIKOLORY, jako oslava a vstoupení do dalších sta let republiky. Večer se uskuteční v KD Bariádníků 25. ledna 2019. V.I.P. pozvánky budou k dostání v kostele během adventu.
 • 17. 1. od 18:00 startuje v sále sv. Václava nový cyklus besed, kulturních a spirituálních akcí s názvem Zimní večery u sv. Václava. Začínáme besedou s Markem Orko Váchou na téma „Proč nebýt dokonalý?“ S podtitulem „Co se změnilo narozením Lulu a Nany“. Po krátké přednášce bude následovat moderovaná diskuze a pak prostor k neformálnímu rozhovoru u kávy a sušenek.
 • Cyklus bude pokračovat každý čtvrtek v 18:00 až do konce března.

Přejeme všem požehnané Vánoce a dobrý rok 2019!

OZNÁMENÍ – Neděle 16. prosince 3. neděle adventní

 • Dnešní sbírka je na provoz a potřeby farnosti. Děkujeme!
 • Děkujeme všem, kteří přišli pomoci na páteční bleskový předvánoční úklid kostela.
 • Na štědrý den, budou oba kostely otevřené k prohlídce jesliček a k modlitbě od 14:00 do 16:00. V 16:00 začíná u sv. Václava bohoslužba pro rodiny s dětmi. Půlnoční bude rovněž u Václava, o půlnoci. Zazní na ní Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v podání Smíšeného sboru při kůru sv. Václava.
 • Na Boží hod bude otevřen kostel sv. Václava od 14:30 do 17:00, bohoslužby budou jako v neděli, v 8:30 a 10:30. 26. prosince bude jedna mše v 9:30. Oba kostely budou otevřeny od 14:30 do 17:00. Ve čtvrtek 27. prosince na sv. Jana, bude v 18:00 u sv. Mikuláše bohoslužba se svěcením vína a následnou možností posedět na faře a ochutnat. Zbytek týdne budou bohoslužby dle běžného rozpisu. V pondělí 31. 12 bude mše v 16:00 u sv. Václava a v úterý 1. 1. opět mše jako v neděli, v 8:30 a 10:30.
 • Setkání seniorů na faře při čaji se bude opět konat prvý čtvrtek, t.j. 3.ledna 2019, po ranní mši svaté, asi od 9 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
 • V pátek 4. ledna pokračuje Pánský klub od 19:00 v sále sv. Václava s přednáškou p. Petra Beneše (později večer).
 • V neděli 6. ledna 2019 na Slavnost Zjevení Páně, se v sále sv. Václava v 18:30 uskuteční první setkání v rámci půlroční přípravy na svátost biřmování. Zájemci o tuto svátost se již nyní mohou hlásit faráři.
 • Srdečně Vás zveme na společenský večer, který letos bude na téma 1919-2019 V BARVÁCH TRIKOLORY, jako oslava a vstoupení do dalších sta let republiky. Večer se uskuteční v KD Bariádníků 25. ledna 2019. V.I.P. pozvánky budou k dostání v kostele během adventu.
 • 17. 1. od 18:00 startuje v sále sv. Václava nový cyklus besed, kulturních a spirituálních akcí s názvem Zimní večery u sv. Václava. Začínáme besedou s Markem Orko Váchou na téma „Proč nebýt dokonalý?“ S podtitulem „Co se změnilo narozením Lulu a Nany“. Po krátké přednášce bude následovat moderovaná diskuze a pak prostor k neformálnímu rozhovoru u kávy a sušenek.
 • Cyklus bude pokračovat každý čtvrtek v 18:00 až do konce března.

Přejeme všem požehnané Vánoce a dobrý rok 2019!

OZNÁMENÍ – Neděle 9. prosince – 2. neděle adventní

 • Dnešní sbírka je Mikulášská sbírka na bohoslovce. Příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby farnosti. Děkujeme!
 • Dnes po obou mších je také možné koupí vánočních přáníček podpořit Zajíčka na koni, což je organizace pomáhající znevýhodněným dětem.
 • Dárky na přání pro chudé lidi z Prahy 10 dávejme do 3. neděle adventní (16. prosince) do příslušného koše zabalené a označené číslem. Kdyby někdo nevěděl číslo svého dárku, podívejte se na nástěnku farní charity. Na předání dárků do kostela sv. Mikuláše v úterý 18. prosince od 15 hodin jsme všichni srdečně zváni. Dárky pro osamělé především v domovech pro seniory (např. balíčky vánočního pečiva) dávejme do druhého koše k tomu označeného.
 • Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou a organizací Mikulášské u Mikuláše, speciální díky patří Kristýně Dubnové, Markétě Shaeferové, Bětce Matochové, Simoně Kocourkové, Hance Svobodové, Jendovi Rücklovi, Lukáši Borskému a skvělým hercům ze středeční skupinky náboženství.
 • V pátek 14. prosince bude u sv. Václava duchovní obnova pro muže s P. Stanislavem Přibylem CSsR. Obnova začíná mší svatou v 18:00 a pokračuje přednáškou v sále od 18:45.
 • Od 17. prosince do 21. prosince budou u sv. Mikuláše každé ráno v 7.00 eucharistie s rorátními zpěvy. Ostatní bohoslužby v tomto týdnu odpadají. V sobotu 22. prosince budou roráty od 8:00. V neděli mše dle běžného rozpisu.
 • Pastorační rada, která se sejde 18. 12. se chce věnovat potřebám a problémům farní mládeže a starších dětí. Uvítáme k tomuto tématu jakékoliv podněty, názory a postřehy. Reakce sbírá pastorační asistent Martin Peroutka, mail: asistent@farnostvrsovice.cz
 • V pátek 21. 12. od 17:00 proběhne bleskový předvánoční úklid kostela. Vítáme všechny pomocníky!
 • V neděli 6. ledna 2019 na Slavnost Zjevení Páně, se v sále sv. Václava v 18:30 uskuteční první setkání v rámci půlroční přípravy na svátost biřmování. Zájemci o tuto svátost se již nyní mohou hlásit faráři.
 • Srdečně Vás zveme na společenský večer, který letos bude na téma 1919-2019 V BARVÁCH TRIKOLORY, jako oslava a vstoupení do dalších sta let republiky. Večer se uskuteční v KD Bariádníků 25. ledna 2019. V.I.P. pozvánky budou k dostání v kostele během adventu.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 13. prosince – památka sv. Lucie, panny a mučednice * pátek 14. prosince – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve * neděle 16. prosince – 3. neděle adventní.

Přejeme všem požehnaný advent!

OZNÁMENÍ – Neděle 2. prosince – 1. neděle adventní

 • Dnešní sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli bude Mikulášská sbírka na bohoslovce. Děkujeme!
 • Vychází Vinice s rozpisem adventních akcí a vánočních bohoslužeb.
 • Za lavicemi je k vyzvednutí text pro první setkání modlitebních buněk. Buňky budeme tvořit dnes po mši svaté vzadu v kostele. Všechny srdečně zveme k aktivní účasti.
 • Dárky na přání pro chudé lidi z Prahy 10 dávejme do 3. neděle adventní (16. prosince) do příslušného koše zabalené a označené číslem. Kdyby někdo nevěděl číslo svého dárku, podívejte se na nástěnku farní charity. Na předání dárků do kostela sv. Mikuláše v úterý 18. prosince od 15 hodin jsme všichni srdečně zváni. Dárky pro osamělé především v domovech pro seniory (např. balíčky vánočního pečiva) dávejme do druhého koše k tomu označeného.
 • Ve středu 5. prosince od 17:00 zveme děti na tradiční Mikulášskou u sv. Mikuláše. Součástí akce bude divadélko secvičené dětmi z kroužku náboženství, očekáváme rovněž návštěvu sv. Mikuláše. Přítomnost čertů bohužel nelze v tomto termínu zcela vyloučit. Prosíme zájemce aby zapsali počet dětí do archu za lavicemi, nebo se ještě dnes přihlásili Kristýně Dubnové na mail: kristynadu@gmail.com
 • Ve čtvrtek 6. prosince bude ráno v 8:00 poutní mše u sv. Mikuláše a po mši setkání seniorů na faře. Srdečně zveme
 • V pátek 7. prosince pobude u sv. Václava duchovní obnova pro ženy s P. Stanislavem Přibylem CSsR. Obnova začíná mší svatou v 18:00 a pokračuje přednáškou v sále od 18:45. O týden později ve stejný čas pak proběhne obnova pro muže.
 • Příští neděli proběhne v kostele po obou mších dobročinný prodej vánočních přáníček pro Zajíčka na koni, organizaci pomáhající znevýhodněným dětem.
 • Pastorační rada, která se sejde 18. 12, se chce věnovat potřebám a problémům farní mládeže a starších dětí. Uvítáme k tomuto tématu jakékoliv podněty, názory a postřehy. Reakce sbírá pastorační asistent Martin Peroutka, mail: asistent@farnostvrsovice.cz
 • V pátek 21. 12. od 17:00 proběhne bleskový předvánoční úklid kostela. Vítáme všechny pomocníky!
 • V neděli 6. ledna 2019 na Slavnost Zjevení Páně, se v sále sv. Václava v 18:30 uskuteční první setkání v rámci půlroční přípravy na svátost biřmování. Zájemci o tuto svátost se již nyní mohou hlásit faráři.
 • Srdečně Vás zveme na společenský večer, který letos bude na téma 1919-2019 V BARVÁCH TRIKOLORY, jako oslava a vstoupení do dalších sta let republiky. Večer se uskuteční v KD Bariádníků 25. ledna 2019. V.I.P. pozvánky budou k dostání v kostele během adventu.

Z liturgického kalendáře: pondělí 3. prosince – památka sv. Františka Xaverského, kněze * pátek 7. prosince – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve * sobota 8. prosince – Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu * neděle 9. prosince – 2. neděle adventní

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 25. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Vzadu za lavicemi jsou ke koupi adventní věnce vyrobené na včerejší předadventní dílničce. Z výtěžku je mimo jiné financován dětský karneval. Dále je možno koupí výrobků přispět na vánoční výzdobu kostela.
 • V souvislosti s vánoční výzdobou snažně prosíme farníky, kteří by měli možnost domluvit levně stromky (například přes známého lesníka), nebo pomoci zajistit jejich odvoz, aby se ozvali kostelníkovi, nebo pastoračnímu asistentovi.
 • Za lavicemi je k vyzvednutí dopis s úvodními instrukcemi pro tvorbu adventních modlitebních buněk. Chceme pobídnout všechny váhající a zdráhající se k zapojení do této aktivity, která při hojné účasti může, krom svého nesporného duchovního významu, také napomoci k rozvíjení farního společenství.
 • Ve středu 5. prosince od 17:00 zveme děti na tradiční Mikulášskou u sv. Mikuláše. Prosíme zájemce aby zapsali počet dětí do archu za lavicemi, nebo se hlásili Kristýně Dubnové na mail: kristynadu@gmail.com
 • Ve čtvrtek 6. prosince bude ráno v 8:00 poutní mše u sv. Mikuláše a po mši setkání seniorů na faře. Srdečně zveme
 • V pátek 7. prosince pobude u sv. Václava duchovní obnova pro ženy s P. Stanislavem Přibylem CSsR. Obnova začíná mší svatou v 18:00 a pokračuje přednáškou v sále od 18:45.
 • Pastorační rada, která se sejde 18. 12, se chce věnovat potřebám a problémům farní mládeže a starších dětí. Uvítáme k tomuto tématu jakékoliv podněty, názory a postřehy. Reakce sbírá pastorační asistent Martin Peroutka, mail: asistent@farnostvrsovice.cz
 • V pátek 21. 12. od 17:00 proběhne bleskový předvánoční úklid kostela. Vítáme všechny pomocníky!
 • V neděli 6. ledna 2019 na Slavnost Zjevení Páně, se v sále sv. Václava v 18:30 uskuteční první setkání v rámci půlroční přípravy na svátost biřmování. Zájemci o tuto svátost se již nyní mohou hlásit faráři.
 • Srdečně Vás zveme na společenský večer, který letos bude na téma 1919-2019 V BARVÁCH TRIKOLORY, jako oslava a vstoupení do dalších sta let republiky. Večer se uskuteční v KD Bariádníků 25. ledna 2019. V.I.P. pozvánky budou k dostání v kostele během adventu.

Z liturgického kalendáře: pátek 30. listopadu – Svátek sv. Ondřeje, apoštola * neděle * 2. prosince – 1. neděle adventní

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 18. listopadu – 33. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Dnešní neděle je Světový den chudých. Poselství papeže Františka k této příležitosti je k přečtení vzadu na nástěnce a v několika kopiích k rozebrání za lavicemi.
 • Děkujeme také všem, kteří se zúčastnili dnes končící sbírky farní charity pro bližní bez domovů a finančně velmi znevýhodněné.
 • V době adventní, nabídneme znovu možnost modlitebních setkání v rámci neformálních modlitebních buněk. Je možné obnovit již dříve vzniklou buňku, nebo vytvořit zcela novou skupinku s jedním koordinátorem, která se spolu bude domlouvat na místě a čase modlitebního setkání. První setkání je v plánu po 1. neděli adventní.
 • V úterý v 19:00 se sejde na faře pastorační rada.
 • Předadventní vyráběcí dílnička bude v sobotu 24. listopadu od 15:00 v sále u sv. Václava. Můžete si zde vyrobit adventní věnec, věnce vyrobené navíc budou pak v neděli k mání v kostele v dobročinném prodeji.
 • Příští neděli bude slavnost Ježíše Krista Krále.
 • Ve čtvrtek 6.prosince bude po mši svaté u sv. Mikuláše setkání seniorů. Bude se konat na faře od 9 hodin. Srdečně zveme

Z liturgického kalendáře: středa 21. listopadu – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě * čtvrtek 22. listopadu – památka sv. Cecilie, panny a mučednice * sobota 24. listopadu – památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků * neděle 25. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 11. listopadu – 32. neděle v mezidobí

 • Dnešní sbírka na charitní činnost v arcidiecézi. Příští neděli budeme sbírat na provoz a potřeby naší farnosti.
 • Pro bližní bez domovů a finančně velmi znevýhodněné v Praze sbíráme až do 18. listopadu věci do košů v kostele sv. Václava. Nejvíce potřebují pánské kalhoty, ponožky, trenýrky, zimní bundy a spacáky.
 • Příští sobotu vyrazí přípravný tým letního tábora s mladšími vedoucími na jednodenní soustředění před začátkem pravidelných přípravných schůzek na tábor 2019. Prosíme o modlitby. Fotografie z letošního tábora jsou ke shlédnutí na výstavních panelech vzadu v kostele.
 • Předadventní vyráběcí dílnička bude v sobotu 24. listopadu od 15:00 v sále u sv. Václava. Můžete si zde vyrobit adventní věnec, věnce vyrobené navíc budou pak v neděli k mání v kostele v dobročinném prodeji.

Z liturgického kalendáře: pondělí 12. listopadu – Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka * úterý 13. listopadu – památka sv. Anežky České, panny * sobota 17. listopadu Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice * neděle 18. listopadu – 33. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!