Nedělní oznámení

OZNÁMENÍ – Neděle 10. listopadu – 32. neděle v mezidobí

 • Dnešní sbírka je na sbírka arcibiskupství na charitní činnost v diecézi. Příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • V pátek 15. listopadu po večerní mši u sv. Václava se opět koná dámský klub, tentokrát na téma Knihy, které mám ráda a které mě ovlivnily. Srdečně zveme!
 • Pro bližní bez domovů a finančně velmi znevýhodněné budeme od 10. do 24. listopadu sbírat potřebné věci do košů v kostele sv. Václava. Ve spolupráci s komunitou Sant‘ Egidio prosíme tentokrát o teplé ponožky, rukavice, čepice, deky, spacáky, termohrnky, kapesní rádia – dárky na Vánoce.
 • V neděli dne 17. 11 ve 14:00 srdečně zveme na ekumenickou bohoslužbu vršovických křesťanských sborů a farnosti, která se tentokrát koná v Husově sboru na Moskevské ulici.
 • V sobotu 23. listopadu od 15:00 bude v sále předadventní vyrábění věnců. Opět srdečně zveme.

Z liturgického kalendáře: pondělí 11. listopadu – památka sv. Martina, biskupa * úterý 12. listopadu – Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka * středa 13. listopadu – památka sv. Anežky České, panny * neděle 17. listopadu – 33. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 3. listopadu – 31. neděle v mezidobí

 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Vzadu za lavicemi je opět připraven košíček na jména zesnulých farníků, rodinných příslušníků a přátel, za které se budeme společně modlit. Jména se budou číst u sv. Václava v pátek 1. listopadu na Slavnost Všech Svatých a u sv. Mikuláše v sobotu na „dušičky“. Nejlepší způsob je zaslat jména e-mailem na asistent@farnostvrsovice.cz s poznámkou ke kterému kostelu úmysl náleží. Budete-li nosit jména na papírcích, prosíme o čitelnou formu, nejlépe o vytištěný text. Případné přímluvy formulujte s vědomím, že budou nahlas čteny během bohoslužby.
 • Do 8. listopadu, včetně, je možno po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) získat denně plnomocné odpustky (přivlastnitelné pouze duším v očistci), navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé.
 • Senioři se opět sejdou tento čtvrtek 7.11. na faře po ranní mši svaté, t.j. asi v 9 hodin. Na programu bude vyprávění o mariánském poutním místě Hrádek u Vlašimi. Je to malé poutní místo, avšak putuje se tam ze širokého okolí. Přijďte, těšíme se na vás.
 • V pátek 8. listopadu po večerní mši u sv. Václava se opět koná pánský klub. Srdečně zveme!
 • Pro bližní bez domovů a finančně velmi znevýhodněné budeme od 10. do 24. listopadu sbírat potřebné věci do košů v kostele sv. Václava. Ve spolupráci s komunitou Sant‘ Egidio prosíme tentokrát o teplé ponožky, rukavice, čepice, deky, spacáky, termohrnky, kapesní rádia – dárky na Vánoce.

Z liturgického kalendáře: pondělí 4. listopadu – památka sv. Karla Boromejského, biskupa * sobota 9. listopadu – Svátek posvěcení lateránské baziliky * neděle 10. listopadu – 32. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 27. října – 30. neděle v mezidobí

 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Vzadu za lavicemi je opět připraven košíček na jména zesnulých farníků, rodinných příslušníků a přátel, za které se budeme společně modlit. Jména se budou číst u sv. Václava v pátek 1. listopadu na Slavnost Všech Svatých a u sv. Mikuláše v sobotu na „dušičky“. Nejlepší způsob je zaslat jména e-mailem na asistent@farnostvrsovice.cz s poznámkou ke kterému kostelu úmysl náleží. Budete-li nosit jména na papírcích, prosíme o čitelnou formu, nejlépe o vytištěný text. Případné přímluvy formulujte s vědomím, že budou nahlas čteny během bohoslužby.
 • Dnes vychází listopadová Vinice.
 • Na slavnost Všech svatých (1. listopadu odpoledne) a na Vzpomínku na všechny věrné zemřelé (2. listopadu celý den) lze při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky (přivlastnitelné pouze duším v očistci). Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce), je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otče náš a Věřím v Boha. Od 1. do 8. listopadu včetně je možno (po splnění tří výše uvedených obvyklých podmínek) získat denně plnomocné odpustky (přivlastnitelné pouze duším v očistci), navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé.
 • Dnes v 16:30 bude na faře představení farního loutkového divadélka: Princezna Světluška. Srdečně zveme a vřele doporučujeme!
 • Pro bližní bez domovů a finančně velmi znevýhodněné budeme od 10. do 24. listopadu sbírat potřebné věci do košů v kostele sv. Václava. Ve spolupráci s komunitou Sant‘ Egidio prosíme tentokrát o teplé ponožky, rukavice, čepice, deky, spacáky, termohrnky, kapesní rádia – dárky na Vánoce.
 • Srdečně zveme a doporučujeme pondělní konverzační kroužek angličtiny. Informace jsou k rozebrání za lavicemi.

Z liturgického kalendáře: pondělí 28. října – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů * pátek 1. listopadu – Slavnost Všech svatých, doporučený svátek * sobota 2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé * neděle 3. listopadu – 31. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 20. října – 29. neděle v mezidobí

 • Tuto neděli je sbírka arcibiskupství na misijní činnost. Všem dárcům děkujeme a při odchodu s kostela si mohou za lavicemi vyzvednout letáčky a zápalky, které jim organizátoři sbírky zaslali jako symbolické poděkování!
 • Děkujeme všem, kdo se účastnili dětského dobročinného bazárku. Celkem se vybralo 4200,- Kč, prostředky budou použity na právě probíhající úpravu vstupu na faru, aby byl lépe přístupný pro kočárky.
 • Vzadu za lavicemi je opět připraven košíček na jména zesnulých farníků, rodinných příslušníků a přátel, za které se budeme společně modlit. Jména se budou číst u sv. Václava v pátek 1. listopadu na Slavnost Všech Svatých a u sv. Mikuláše v sobotu na „dušičky“. Nejlepší způsob je zaslat jména e-mailem na asistent@farnostvrsovice.cz s poznámkou ke kterému kostelu úmysl náleží. Budete-li nosit jména na papírcích, prosíme o čitelnou formu, nejlépe o vytištěný text. Případné přímluvy formulujte s vědomím, že budou nahlas čteny během bohoslužby.
 • V úterý v 19:00 bude v sále sv. Václava od 19 hodin setkání po pouti na Slovinsko. Srdečně zveme nejen účastníky pouti, ale i všechny, které by vyprávění o této zemi a fotografie z cesty zajímaly.
 • Příští neděli 27. 10 v 16:30 bude na faře představení farního loutkového divadélka: Princezna Světluška. Srdečně zveme a vřele doporučujeme!

Z liturgického kalendáře: neděle 27. října – 30. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 13. října – 28. neděle v mezidobí


 • Tuto neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli. 20. října bude sbírka arcibiskupství na misijní činnost. Všem dárcům děkujeme!
 • Dnes naposled probíhá bazárek dětského a mládežnického oblečení, obuvi, hraček, sportovního vybavení, knih apod. Výtěžek celé akce bude využit pro potřeby maminek s dětmi v naší farnosti. Nerozebrané oblečení bude následně postoupeno pro dětský bazar v domově Sue Ryder 19. 10. 2019.  V úterý 22. října se sejde na faře pastorační rada.
 • Od příštího týdne bude v obou kostelích opět připraven košíček na jména zesnulých farníků, rodinných příslušníků a přátel, za které se budeme společně modlit. Jména se budou číst u sv. Václava v pátek 1. listopadu na Slavnost Všech Svatých a u sv. Mikuláše v sobotu na „dušičky“. Nejlepší způsob je zaslat jména e-mailem na asistent@farnostvrsovice.cz s poznámkou ke kterému kostelu úmysl náleží. Budete-li nosit jména na papírcích, prosíme o čitelnou formu, nejlépe o vytištěný text. Případné přímluvy formulujte s vědomím, že budou nahlas čteny během bohoslužby.
 • Srdečně zveme všechny manželské páry, to znamená mladé, staré, ty, co jsou spolu půl roku, nebo padesát let, s dětmi nebo bez dětí, a chtějí pracovat na svém vztahu na setkání, které se letos koná od 25. 10. do 29. 10. ve Štěkni. Letošní téma je: Od kořenů k plodům aneb, odkud jsme, kam jdeme. Přihlašování je přímo i V. Jeništy, na e-mail: vladajen@gmail.com. Kapacita je omezena.

Z liturgického kalendáře: úterý 15. října – Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve * středa 16. října – Slavnost sv. Hedviky, řeholnice * čtvrtek 17. října – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka * pátek 18. října – Svátek sv. Lukáše, evangelisty * neděle 20. října – 29. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 6. října – 27. neděle v mezidobí

 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Dnes během mší probíhá sčítání návštěvníků bohoslužeb.
 • Dospělí zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u faráře.
 • Dnes, 6. 10 po obou mších bude také probíhat tzv. Manželský koláč. Výtěžek z prodaných dobrot, které Vám připravily rodiny, manželské páry, nebo i vy sobě navzájem, půjde na všechny akce spojené s rodinami t. j. Manželské setkání ve Štěkni, Ozvěny Štěkně a Tělesnou obnovu. Srdečně zveme!
 • Tuto a příští neděli, 13. října, také navážeme na úspěšný jarní prodej dětského a mládežnického oblečení, obuvi, hraček, sportovního vybavení, knih apod. Výtěžek celé akce bude využit pro potřeby maminek s dětmi v naší farnosti. Nerozebrané oblečení bude následně postoupeno pro dětský bazar v domově Sue Ryder 19. 10. 2019. 
 • Srdečně zveme na čtvrteční adorace u sv. Mikuláše, každý týden od 20.hodin.
 • Srdečně zveme všechny manželské páry, to znamená mladé, staré, ty, co jsou spolu půl roku, nebo padesát let, s dětmi nebo bez dětí, a chtějí pracovat na svém vztahu na setkání, které se letos koná od 25. 10. do 29. 10. ve Štěkni. Letošní téma je: Od kořenů k plodům aneb, odkud jsme, kam jdeme. Přihlašování je přímo i V. Jeništy, na e-mail: vladajen@gmail.com. Kapacita je omezena.

Z liturgického kalendáře: pondělí 7. října – Památka sv. Panny Marie Růžencové * neděle 13. října – 27. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 29. září – 26. neděle v mezidobí

 • Tuto neděli je sbírka arcibiskupství na církevní školství. Příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Dnes vychází říjnová Vinice s rozpisem letošních pravidelných aktivit.
 • Děkujeme všem, kteří pomohli s páteční slavnostní bohoslužbou u sv. Mikuláše, se Svatováclavským průvodem a se sobotní poutní bohoslužbou u sv. Václava.
 • Dospělí zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u faráře.
 • Ve středu 2. října v 19:00 se na faře sejde ekonomická rada.
 • V neděli 6. a 13. října navážeme na úspěšný jarní prodej dětského a mládežnického oblečení, obuvi, hraček, sportovního vybavení, knih apod. Oděvy, obuv, hračky a vše ostatní můžete již nyní nosit do kostela svatého Václava a nechávat v levé části za výstavními panely. Prostor bude označen. Výtěžek celé akce bude využit pro potřeby maminek s dětmi v naší farnosti. Nerozebrané oblečení bude následně postoupeno pro dětský bazar v domově Sue Ryder 19. 10. 2019. 
 • V neděli 6. 10 po onou mších bude také probíhat tzv. Manželský koláč. Výtěžek z prodaných dobrot, které Vám připraví rodiny, manželské páry, nebo i vy sami, půjde na všechny akce spojené s rodinami t. j. Manželské setkání ve Štěkni, Ozvěny Štěkně a Tělesnou obnovu. Předem děkujeme za Vaši podporu.
 • Prosíme rodiče, aby hlásili své děti na kroužky náboženství předem, buď u konkrétních katechetů, nebo třeba e-mailem pastoračnímu asistentovi. Potřebujeme znát přibližné počty zájemců v jednotlivých skupinách.
 • Rovněž je možno se hlásit se na divadelní kroužek s Danou Vackovou, kroužek se bude konat od 10. října vždy ve čtvrtek v 17:45 na faře. Zapsat se je možno i vzadu za lavicemi.
 • Srdečně zveme všechny manželské páry, to znamená mladé, staré, ty, co jsou spolu půl roku, nebo padesát let, s dětmi nebo bez dětí, a chtějí pracovat na svém vztahu na setkání, které se letos koná od 25. 10. do 29. 10. ve Štěkni. Letošní téma je: Od kořenů k plodům aneb, odkud jsme, kam jdeme. Přihlašování je přímo i V. Jeništy, na e-mail: vladajen@gmail.com. Kapacita je omezena.

Z liturgického kalendáře: pondělí 30. září – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve * úterý 1. října – Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve * středa 2. října – Památka svatých andělů strážných * pátek 4. řína – Památka sv. Františka z Assisi * neděle 6. října – 27. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 22. září – 25. neděle v mezidobí

 • Tuto neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli bude sbírka arcibiskupství na církevní školství. Všem dárcům děkujeme!
 • Děkujeme všem, kteří pomohli s pátečním úklidem kostela.
 • Dospělí zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u faráře.
 • V neděli 6. a 13. října navážeme na úspěšný jarní prodej dětského a mládežnického oblečení, obuvi, hraček, sportovního vybavení, knih apod. Oděvy, obuv, hračky a vše ostatní můžete již nyní nosit do kostela svatého Václava a nechávat v levé části za výstavními panely. Prostor bude označen. Výtěžek celé akce bude využit pro potřeby maminek s dětmi v naší farnosti. Nerozebrané oblečení bude následně postoupeno pro dětský bazar v domově Sue Ryder 19. 10. 2019. 
 • Prosíme rodiče, aby hlásili své děti na kroužky náboženství předem, buď u konkrétních katechetů, nebo třeba e-mailem pastoračnímu asistentovi. Potřebujeme znát přibližné počty zájemců v jednotlivých skupinách.
 • Rovněž je možno se hlásit se na divadelní kroužek s Danou Vackovou, kroužek se bude konat od 10. října vždy ve čtvrtek v 17:45 na faře. Zapsat se je možno i vzadu za lavicemi.
 • V pátek 27. září bude slavnostní bohoslužba k výročí posvěcení kostela u sv. Mikuláše, výjimečně již v 17:00. Po ní bude následovat již tradiční Svatováclavský průvod s koňmi. Srdečně zveme a děkujeme za pomoc s propagací akce.
 • 28. září bude poutní mše v kostele sv. Václava od 8:30. Pravidelná bohoslužba u Mikuláše se proto nekoná. Bohoslužbu se rozhodl navštívit Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., Dr. h. c., který se též ujme kázání.
 • 28. září po mši vyrážíme s mladými farníky na společné přespávání v Zásmukách na zakládající setkání nového spolčátka. Zváni jsou především žáci 7., 8. a 9. tříd. Vítáme i zájemce, kteří na nábožko nechodili. Prosíme hlaste se předem u Martina Peroutky, mail: asistent@farnostvrsovice.cz
 • Srdečně zveme všechny manželské páry, to znamená mladé, staré, ty, co jsou spolu půl roku, nebo padesát let, s ětmi nebo bez dětí, a chtějí pracovat na svém vztahu na setkání, které se letos koná od 25. 10. do 29. 10. ve Štěkni. Letošní téma je: Od kořenů k plodům aneb, odkud jsme, kam jdeme. Přihlašování je přímo i V. Jeništy, na e-mail: vladajen@gmail.com. Kapacita je omezena.

Z liturgického kalendáře pondělí 23. záříPamátka sv. Pia z Pietrelciny, kněze * pátek 27. září – Památka sv. Vincence z Paula, kněze, * sobota 28. září – Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa * neděle 29. září – 26. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 15. září – 24. neděle v mezidobí


 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Dospělí zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u faráře.
 • Prosíme rodiče, aby hlásili své děti na kroužky náboženství předem, buď u konkrétních katechetů, nebo třeba e-mailem pastoračnímu asistentovi. Potřebujeme znát přibližné počty zájemců v jednotlivých skupinách.
 • Rovněž je možno se hlásit se na divadelní kroužek s Danou Vackovou, kroužek se bude konat od října vždy ve čtvrtek v 17:45 na faře. Zapsat se je možno i vzadu za lavicemi.
 • Ve středu 18. 9., na faře v místnosti č. 3, proběhne setkání týmu katechetů a vedoucích mládeže. Prosíme do té doby rodiče o přihlášky na nábožko, abychom věděli jak se letos plní jednotlivé skupinky.
 • V pátek 20. 9. po mši svaté, tedy asi v 18:45, srdečně zveme na bleskový úklid kostela před posvícením.
 • V sobotu 21. 9. v 8:30 bude v kostele sv. Václava slavnostní bohoslužba k výročí posvěcení kostela. Pravidelná bohoslužba u Mikuláše se proto nekoná.
 • V pátek 27. září bude slavnostní bohoslužba k výročí posvěcení kostela u sv. Mikuláše, výjimečně již v 17:00. Po ní bude následovat již tradiční Svatováclavský průvod s koňmi. Srdečně zveme a děkujeme za pomoc s propagací akce.
 • 28. září bude poutní mše v kostele sv. Václava od 8:30. Pravidelná bohoslužba u Mikuláše se proto nekoná.
 • 28. září po mši vyrážíme s mladými farníky na společné přespávání v Zásmukách na zakládající setkání nového spolčátka. Zváni jsou především žáci 7., 8. a 9. tříd. Vítáme i zájemce, kteří na nábožko nechodili. Prosíme hlaste se předem u Martina Peroutky, mail: asistent@farnostvrsovice.cz
 • Srdečně zveme všechny manželské páry, to znamená mladé, staré, ty, co jsou spolu půl roku, nebo padesát let, s ětmi nebo bez dětí, a chtějí pracovat na svém vztahu na setkání, které se letos koná od 25. 10. do 29. 10. ve Štěkni. Letošní téma je: Od kořenů k plodům aneb, odkud jsme, kam jdeme. Přihlašování je přímo i V. Jeništy, na e-mail: vladajen@gmail.com. Kapacita je omezena.
 • Katechetické středisko letos otevírá kurz katechetů. Zájemci o bližší informace se mohou obracet na pastoračního asistenta: asistent@farnostvrsovice.cz

Z liturgického kalendáře: pondělí 16. září – Památka sv. Ludmily, mučednice * pátek 20. září – Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gǒna, kněze, Pavla Chǒng Ha-Sanga a druhů, mučedníků * sobota 21. září Svátek sv. Matouše, apoštola a evnagelisty * neděle 22. září – 25. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 1. září – 22. neděle v mezidobí

 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u faráře.
 • Dnes, 1. září, začíná platit rozpis bohoslužeb pro školní rok, bohoslužby u sv. Václava ve středu a v pátek v 18:00, v neděli v 8:30 a v 10:30, bohoslužby u sv. Mikuláše v úterý v 18:00, ve čtvrtek a v sobotu v 8:00. Příležitost k svátosti smíření vždy půl hodiny přede mší u sv. Václava (středa, pátek, neděle).
 • Dnes po bohoslužbě v 10:30 bude možnost konzultací s katechety ohledně kroužků náboženství.
 • V úterý 3. září začínají opět biblické hodiny. Budou se konat každé úterý na faře v místnosti č. 1. Začátek je v 16,45 hod. konec v 17,45 hod. Necháme se oslovit texty Starého zákona o starozákonních prorocích od Mojžíše až po Jana Křitele. Všichni jsou zváni.
 • Letos bude opět možno přihlásit se na divadelní kroužek s Danou Vackovou, kroužek se bude konat od října vždy ve čtvrtek v 17:30 na faře. Zapsat se je možno i vzadu za lavicemi.
 • V úterý 3. září v 19:00 se sejde na faře Pastorační rada.
 • V pátek 27. září pořádá farnost opět Svatováclavský průvod s koňmi. Máte-li možnost umístit plakátek, budeme vděčni za pomoc s propagací. Plakátky jsou vzadu za lavicemi, prosíme však, vyvarujte se černého výlepu.
 • Děkujeme všem, kteří se přihlásili k pomoci s farním kafem. Tabulka s dosud nezajištěnými termíny je vzadu za lavicemi.

Z liturgického kalendáře: úterý 3. září – Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve * neděle 8. září – 23. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden