Nedělní oznámení

OZNÁMENÍ – Neděle 19. května – 5. neděle Velikonoční

 • Tuto neděli bude Svatojánská sbírka na Arcidiecézi. Za týden budeme sbírat na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme všem dárcům.
 • V úterý 21. května se na faře v 19:00 sejde pastorační rada.
 • V pátek 24. června bude mše svatá již v 17:00, následovat bude Noc kostelů. Otevřeny budou oba naše kostely. Program zajistí hudebníci, loutkoherci a dobrovolníci z naší farnosti. Zveme!
 • V neděli 26. června bude na faře od 14:30 představení loutkového divadélka za dobrovolné vstupné. Zveme a doporučujeme!
 • V sobotu 1. června 2019 se uskuteční Celofarní výlet. Tentokrát pojedeme na Litoměřicko, jsou objednány jen tři autobusy, proto se již nyní můžete hlásit, aby se na Vás dostalo, a to buď osobně u V. Jeništy, nebo e-mailem: vladajen@gmail.com, případně telefonicky na číslo 777565119. Bližší informace během května.
 • V neděli 2. června od 14:30 bude za kostelem sv. Václava probíhat tradiční Den dětí spoluorganizovaný dětmi a mládeží z naší farnosti. Srdečně zveme nejen děti z naší farnosti.
 • S radostí oznamujeme, že v neděli 24. června, při mši v 10:30, budou v kostele sv. Václava biřmováni naši mladí farníci.

Z liturgického kalendáře: neděle 26. května – 6. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 12. května – 4. neděle Velikonoční

 • Tuto neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli bude Svatojánská sbírka na Arcidiecézi. Děkujeme všem dárcům.
 • Na úterý 14. května do sálu sv. Václava od 19.00 hod. Svolává Pastorační rada farní shromáždění k problému personálního a finančního zajištění chodu farnosti. Důležitá je účast všech dospělých, kterým na naší farnosti záleží.
 • V pátek 17. května po mši bude sále opět Pánský klub, na kterém bude mimo jiné možno vyzkoušet i zbrusu nové sportovní vybavení sálu.
 • V sobotu 1. června 2019 se uskuteční Celofarní výlet. Tentokrát pojedeme na Litoměřicko, jsou objednány jen tři autobusy, proto se již nyní můžete hlásit, aby se na Vás dostalo, a to buď osobně u V. Jeništy, nebo e-mailem: vladajen@gmail.com, případně telefonicky na číslo 777565119. Bližší informace během května.
 • V pátek 24. června bude mše svatá již v 17:00, následovat bude Noc kostelů. Otevřeny budou oba naše kostely. Program zajistí hudebníci, loutkoherci a dobrovolníci z naší farnosti. Zveme!
 • V neděli 2. června od 14:30 bude za kostelem sv. Václava probíhat tradiční Den dětí spoluorganizovaný dětmi a mládeží z naší farnosti. Srdečně zveme nejen děti z naší farnosti.

Z liturgického kalendáře: úterý 14. května – svátek sv. Matěje, apoštola * čtvrtek 16. května – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech * neděle 19. května – 5. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 5. května – 3. neděle Velikonoční

 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme všem dárcům za příspěvky na nové ozvučení kostela.
 • Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě včerejšího setkání neofytů, zvláště hlavnímu organizátorovi, Radimu Kindlovi.
 • V sobotu 11. 5. od 16:00 bude v kostele sv. Václava příležitost k svátosti smíření pro děti připravující se k prvnímu svatému přijímání.
 • Příští neděli na mši v 10:30 půjdou děti, připravující se v naší farnosti, k prvnímu svatému přijímání. Zároveň na tento den připadá Den matek.
 • Na úterý 14. května do sálu sv. Václava od 19.00 hod. Svolává Pastorační rada farní shromáždění k problému personálního a finančního zajištění chodu farnosti. Důležitá je účast všech dospělých, kterým na naší farnosti záleží.
 • V sobotu 1. června 2019 se uskuteční Celofarní výlet. Tentokrát pojedeme na Litoměřicko, jsou objednány jen tři autobusy, proto se již nyní můžete hlásit, aby se na Vás dostalo, a to buď osobně u V. Jeništy, nebo e-mailem: vladajen@gmail.com, případně telefonicky na číslo 777565119. Bližší informace během května.

Z liturgického kalendáře: pondělí 6. května – památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka * neděle 12. května – 4. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 28. dubna – 2. neděle Velikonoční

 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme všem dárcům za příspěvky na nové ozvučení kostela.
 • Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací včerejšího výletu seniorů.
 • Dnes 28. dubna bude na faře v 16:30 představení farního loutkového divadélka pro děti! Srdečně zveme.
 • V úterý 30. 4. ve 14:00 bude u sv. Václava poslední rozloučení s Ing. Vincencem Vychodilem.
 • Ve čtvrtek 2. 5. po ranní mši svaté, cca v 9:00 proběhne na faře setkání seniorů při čaji.
 • V sobotu 4. 5. od 15:00 se koná v sále sv. Václava Vršovický slet neofytů.
 • V sobotu 11. 5. od 16:00 bude v kostele sv. Václava příležitost k svátosti smíření pro děti připravující se k prvnímu svatému přijímání.
 • Na úterý 14. května do sálu sv. Václava od 19.00 hod. Svolává Pastorační rada farní shromáždění k problému personálního a finančního zajištění chodu farnosti. Důležitá je účast všech dospělých, kterým na naší farnosti záleží.

Z liturgického kalendáře: pondělí 29. dubna – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy * čtvrtek 2. května – Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve * pátek 3. května – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů * neděle 5. května – 3. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 7. dubna – 5. neděle postní

 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti.
 • Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací včerejšího dne seniorů a nemocných.
 • Dnes po mši svaté je opět možno koupí přáníček a výrobků podpořit organizaci Zajíček na koni, pomáhající dětem ze znevýhodněných skupin obyvatel.
 • Farnost se letos chystá modernizovat ozvučení v kostele sv. Václava. Na tento konkrétní účel je možno přispívat na účet farnosti, podrobné instrukce jsou na lístečku za lavicemi. Po mši bude též možnost přispět přímo do pokladniček u vchodu.
 • Za lavicemi jsou k rozebrání materiály pro třetí setkání postních modlitebních buněk.
 • Příští neděli bude eucharistie s žehnáním ratolestí, prosíme farníky, kteří mají možnost opatřit si kočičky, či jiné ratolesti, aby přinesli více i pro ty, kteří tuto možnost nemají.
 • V sobotu 13. dubna od 9:00 bude v kostele sv. Václava před-velikonoční úklid. Vstup je zdarma!
 • V sobotu 31. dubna v 15:00 pak bude v sále sv. Václava biblická animátorská dílnička. Srdečně zveme!
 • 14. dubna, na Květnou neděli, bude v 17:00 v kostele sv. Václava koncert duchovní hudby, na kterém zazní mimo jiné Stabat Mater Jakuba Jana Ryby v podání pěveckého sboru SUDOP, našeho smíšeného pěveckého sboru a sólistů. Vstupné je dobrovolné.
 • 27. dubna se bude konat farní výlet seniorů. Hlásit se je možno už nyní Vláďovi Jeništovi.

Z liturgického kalendáře: neděle 14. dubna Květná (pašijová) neděle.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 31. března – 4. neděle postní

 • Tuto neděli je sbírka na charitní činnost v diecézi. Děkujeme! Příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti.
 • Dnes po obou bohoslužbách probíhá také sbírka farní charity na sociálně slabé v naší farnosti.
 • Farnost se letos chystá modernizovat ozvučení v kostele sv. Václava. Na tento konkrétní účel je možno přispívat na účet farnosti, podrobné instrukce jsou na lístečku za lavicemi. Následující neděle bude též možnost přispět přímo po mši svaté.
 • Na dětském bazárku se vybralo přes 10 000 korun na potřeby maminek s dětmi v naší farnosti. Děkujeme!
 • Dnes vychází dubnová Vinice.
 • Děkujeme všem, kteří pomáhali s cyklem Zimních večeru u sv. Václava, Hance Řehořové, Stanislavu Erbenovi, Radimu Kindlovi, členkám bývalého týmu Alfa a dalším pomocníkům a pomocnicím, kteří přicházeli před akcí pomoci s přípravou pohoštění a po akci zůstávali na pomoc s úklidem, a zvláště děkujeme sponzorovi, který celou akci štědře financoval a nepřeje si být jmenován.
 • Setkání seniorů se bude konat prvý čtvrtek v dubnu, t.j. 4. 4. 2019. Sejdou se po ranní mši sv. na faře, asi v 9 hodin. Bude beseda s prof. Lubomírem Mlčochem na téma „hnutí Fokoláre“.  Příležitost dozvědět se něco bližšího o tomto zajímavém pohybu v církvi !“
 • V sobotu 6. dubna od 8:00 bude v sále sv. Václava Den seniorů a nemocných s možností přijetí svátosti smíření a pomazání nemocných, besedou s panem biskupem Herbstem, společným obědem a neformálním posezením. Případnou potřebu přivézt autem je možno hlásit Pavlovi Zezulkovi.
 • 14. dubna, na Květnou neděli, bude v 17:00 v kostele sv. Václava koncert duchovní hudby, na kterém zazní mimo jiné Stabat Mater Jakuba Jana Ryby v podání pěveckého sboru SUDOP, našeho smíšeného pěveckého sboru a sólistů. Vstupné je dobrovolné.
 • V sobotu 13. dubna od 9:00 bude v kostele sv. Václava před-velikonoční úklid. Vstup je zdarma! V 15:00 pak bude v sále následovat animátorská dílnička pro děti s duchovním programem.
 • 27. dubna se bude konat farní výlet seniorů. Hlásit se je možno už nyní Vláďovi Jeništovi.
 • Letní farní tábor pro děti se koná od 28. 7 do 4. 8. 2019 v klášteře v Zásmukách.

Z liturgického kalendáře: neděle 7. dubna 5. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 24. března – 3. neděle postní

 • Tuto neděli vybíráme na provoz a potřeby naší farnosti. Příští nreděli bude sbírka na charitní činnost v diecézi. Děkujeme! U vchodu do kostela je opět kasička na postní almužnu. Výtěžek bude využit na konkrétní potřeby farnosti.
 • Tuto neděli také ještě probíhá charitativní dětský bazárek. Výtěžek bude využit na potřeby maminek s dětmi v naší farnosti.
 • Vzadu za lavicemi jsou materiály k druhému setkání v rámci postních modlitebních buněk.
 • V pondělí 25. 3. na slavnost Zvěstování Páně bude slavnostní bohoslužba v 18:00 u sv. Václava.
 • V postní době se konají biblické hodiny s Jožkou Nagyem každý týden, vždy v úterý v 16.45 na faře. Zaměří se na pašijovou část Janova evangelia.
 • Ve středu 27. 3. je v rámci kroužku náboženství příležitost ke svátosti smíření pro děti druhého stupně v 16:30 na faře. Ve středu v 19:00 se také na faře sejde k pravidelnému jednání ekonomická rada.
 • Ve čtvrtek 28. 3. v 18:00 se v sále sv. Václava koná beseda s režisérem Jiřím Strachem.
 • Postní duchovní obnova pro ženy bude v pátek 29. 3. začínat v 17:15 křížovou cestou, následovat bude bohoslužba po ní přednáška. Povede ji P. Radek Tichý.
 • V neděli 31. 3. po bohoslužbách proběhne také sbírka farní charity na sociálně slabé v naší farnosti.
 • V sobotu 13. dubna od 9:00 bude v kostele sv. Václava před-velikonoční úklid. Vstup je zdarma! V 15:00 pak bude v sále následovat animátorská dílnička pro děti s duchovním programem.
 • 27. dubna se bude konat farní výlet seniorů. Hlásit se je možno už nyní Vláďovi Jeništovi.
 • Letní farní tábor pro děti se koná od 28. 7 do 4. 8. 2019 v klášteře v Zásmukách.

Z liturgického kalendáře: pondělí 25. března – Slavnost Zvěstování Páně * neděle 31. března – 4. neděle v mezidobí.

přejeme všem požehnaný týden!

 • Tuto i příští neděli vybíráme na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme! U vchodu do kostela je opět kasička na postní almužnu. Výtěžek bude využit na konkrétní potřeby farnosti.
 • Tuto a příští neděli také probíhá charitativní dětský bazárek. Výtěžek bude využit na potřeby maminek s dětmi v naší farnosti.
 • V postní době se konají biblické hodiny s Jožkou Nagyem každý týden, vždy v úterý v 16.45 na faře. Zaměří se na pašijovou část Janova evangelia.
 • V úterý 19. 3. v 19:00 se na faře sejde k pravidelnému jednání pastorační rada.
 • Ve čtvrtek 21. 3 v 17:30 v sále sv. Václava zahraje divadelní spolek Loutky v nemocnici svou novou hru Malý princ. Vstup je zdarma, srdečně zveme především (ale nikoliv pouze) děti!
 • V pátek v 17:15 pokračují u sv. Václava křížové cesty vedené laiky z naší farnosti.
 • 23. 3. 2019 v sobotu se budou konat v sále sv. Václava “Ozvěny Jiřetína”
  od 13:00 do cca 19:00. Přihlašování je možné přímo u Vladimíra Jeništy či na mail
  vladajen@gmail.com . Hlídání dětí nebude zajištěno.
 • Postní duchovní obnova pro muže bude v pátek 22. 3., začínat budeme v 17:15 křížovou cestou, následovat bude bohoslužba po ní přednáška Mons. Michaela Slavíka v sále. Pro ženy bude pak obnova následující týden. Povede ji P. Radek Tichý.
 • 25. března na Slavnost Zvěstování Páně bude slavnostní bohoslužba u sv. Václava v 18:00.

Z liturgického kalendáře: úterý 19. března – Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie * neděle 24. března – 3. neděle v mezidobí.

přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 10. března – 1. neděle postní

 • Tuto i příští neděli vybíráme na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme! U vchodu do kostela je opět kasička na postní almužnu. Výtěžek bude využit na konkrétní potřeby farnosti.
 • Dnes po bohoslužbě bude ještě možnost zapojit se do postních modlitebních buněk. Dopis s podrobným vysvětlením, instrukce pro vedoucího i texty pro první setkání najdete vzadu za lavicemi.
 • Ve čtvrtek 14. března, v 18:00, v sále sv. Václava, proběhne beseda S Petrem Slámou z evangelické teologické fakulty na téma Starý Zákon a moderní archeologie.
 • V pátek v 17:15 pokračují u sv. Václava křížové cesty vedené laiky z naší farnosti.
 • V postní době se budou konat biblické hodiny s Jožkou Nagyem každý týden, vždy v úterý v 16.45 na faře. Zaměří se na pašijovou část Janova evangelia.
 • 23. 3. 2019 v sobotu se budou konat v sále sv. Václava “Ozvěny Jiřetína”
  od 13:00 do cca 19:00. Přihlašování je možné přímo u Vladimíra Jeništy či na mail
  vladajen@gmail.com . Hlídání dětí nebude zajištěno.
 • V neděli 17. 3. a 24. 3. bude v kostele probíhat bazárek dětského oblečení a hraček. Pytle je možné nechávat v kostele již s předstihem, vzadu v levé části kostela za výstavními panely. Výtěžek bude použit pro potřeby maminek s dětmi v naší farnosti.
 • Postní duchovní obnova pro muže bude v pátek 22. 3., začínat budeme v 17:15 křížovou cestou, následovat bude bohoslužba po ní přednáška Mons. Michaela Slavíka v sále. Pro ženy bude pak obnova následující týden. Povede ji P. Radek Tichý.
 • Letní farní tábor pro děti proběhne v termínu 28. 7 – 4. 8. 2019. Pojedeme do kláštera v Zásmukách.

Z liturgického kalendáře: neděle 17. března – 2. neděle postní

OZNÁMENÍ – Neděle 3. března – 8. neděle v mezidobí

 • Tuto i příští neděli vybíráme na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Dnes po obou bohoslužbách pořádá farní charita misijní koláč, na kterém můžete koupí domácích dobrůtek podpořit dobrou věc. Výtěžek akce bude věnován na papežská misijní díla.
 • 6. března je popeleční středa, den přísného postu. Eucharistie s udílením popelce bude v obvyklých 18:00 u sv. Václava, možnost přijmout popelec bude též neděli 10. března.
 • Setkání seniorů na faře při čaji se bude opět konat prvý čtvrtek, t.j. 7.března 2019, po ranní mši svaté, asi od 9 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
 • Ve čtvrtek 7. března, rovněž v 18:00 sv. Václava, proběhne ekumenická bohoslužba slova s udílením popelce a následným agapé v sále.
 • V období postu bude opět možné zapojit se do otevřených modlitebních buněk. Tvorba skupinek proběhne v neděli 10. března po mších.
 • V neděli 10. března v 10:30 proběhne také zařazení katechumenů mezi čekatele křtu.
 • V postní době se budou konat biblické hodiny s Jožkou Nagyem každý týden v 17.15 na faře. Zaměří se na pašijovou část Janova evangelia.
 • 23. 3. 2019 v sobotu se budou konat v sále sv. Václava “Ozvěny Jiřetína”
  od 13:00 do cca 19:00. Přihlašování je možné přímo u Vladimíra Jeništy či na mail
  vladajen@gmail.com . Hlídání dětí nebude zajištěno.
 • V neděli 17. 3. a 24. 3. bude v kostele probíhat bazárek dětského oblečení a hraček. Pytle je možné nechávat v kostele již s předstihem, vzadu v levé části kostela za výstavními panely. Výtěžek bude použit pro potřeby maminek s dětmi v naší farnosti.
 • Letní farní tábor pro děti proběhne v termínu 28. 7 – 4. 8. 2019. Pojedeme do kláštera v Zásmukách.

Z liturgického kalendáře: středa 6. března – Popeleční středa (den přísného postu) * neděle 10. března – 1. neděle postní

přejeme všem požehnaný týden!