Nedělní oznámení

OZNÁMENÍ – Neděle 2. srpna 18. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Dnes po mši odjíždějí děti z naší farnosti na farní tábor. Děkujeme za buchty a marmelády a prosíme o modlitby 🙂
 • Děkujeme dobrovolníkům, kteří se zapsali k pomoci s farním kafem. Stále je možné se zapisovat vzadu za lavicemi.
 • V neděli 20. září plánujeme uspořádat farní den se společným obědem. Slavnost to bude veliká a nevídaná, takže již nyní doporučujeme učinit si velký červený kroužek v kalendáři. O týden později, v pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti.

Z liturgického kalendáře: úterý 4. srpna Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze * čtvrtek 6. srpna – Svátek Proměnění Páně * sobota 8. srpnaPamátka sv. Dominika, kněze * neděle 9. srpna 19. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 26. července – 17. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Do 31. srpna platí prázdninový rozpis bohoslužeb: v neděli bude jedna eucharistie v 9:30, další mše svaté budou v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 (z důvodu opravy lavic) rovněž u sv. Mikuláše a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše. Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou u sv. Václava, nebo dle osobní domluvy s knězem.
 • Děkujeme dobrovolníkům, kteří se zapsali k pomoci s farním kafem. Stále je možné se zapisovat vzadu za lavicemi.
 • V neděli 20. září plánujeme uspořádat farní den se společným obědem. Slavnost to bude veliká a nevídaná, takže již nyní doporučujeme učinit si velký červený kroužek v kalendáři. O týden později, v pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti.

Z liturgického kalendáře: středa 29. července – Památka sv. Marty * pátek 30. července – Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze * sobota 1 srpnaPamátka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve * neděle 2. srpna 18. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 19. července – 16. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Do 31. srpna platí prázdninový rozpis bohoslužeb: v neděli bude jedna eucharistie v 9:30, další mše svaté budou v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 (z důvodu opravy lavic) rovněž u sv. Mikuláše a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše. Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou u sv. Václava, nebo dle osobní domluvy s knězem.
 • Děkujeme dobrovolníkům, kteří se zapsali k pomoci s farním kafem. Stále je možné se zapisovat vzadu za lavicemi.
 • V neděli 20. září plánujeme uspořádat farní den se společným obědem. Slavnost to bude veliká a nevídaná, takže již nyní doporučujeme učinit si velký červený kroužek v kalendáři. O týden později, v pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti.

Z liturgického kalendáře: středa 22. července – Svátek sv. Marie Magdalény * čtvrtek 23. července – Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy * sobota 25 července – svátek sv. Jakuba, apoštola * neděle 26. července17. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 12. července 15. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Do 31. srpna platí prázdninový rozpis bohoslužeb: v neděli bude jedna eucharistie v 9:30, další mše svaté budou v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 (z důvodu opravy lavic) rovněž u sv. Mikuláše a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše. Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou u sv. Václava, nebo dle osobní domluvy s knězem.
 • Za lavicemi je možné zapsat se na některou z letních neděli k pomoci se zajištěním farního kafe po mši. Zapisovat se bez obav mohou i dobrovolníci v této věci nezkušení a neškolení. Děkujeme!
 • V neděli 20. září plánujeme uspořádat farní den se společným obědem. Slavnost to bude veliká a nevídaná, takže již nyní doporučujeme učinit si velký červený kroužek v kalendáři. O týden později, v pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti.

Z liturgického kalendáře: středa 15. července – památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve * neděle 19. července16. neděle v mezidobí

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 5. července – Slavnost sv. Cyrila a sv. Metoděje

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Od 1. července do 31. srpna platí prázdninový rozpis bohoslužeb: v neděli bude jedna eucharistie v 9:30, další mše svaté budou v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 (z důvodu opravy lavic) rovněž u sv. Mikuláše a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše. Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou u sv. Václava, nebo dle osobní domluvy s knězem.
 • Za lavicemi je možné zapsat se na některou z letních neděli k pomoci se zajištěním farního kafe po mši. Zapisovat se bez obav mohou i dobrovolníci v této věci nezkušení a neškolení. Děkujeme!
 • Ve vinici, na webu a na nástěnkách je předběžný rozpis skupinek náboženství pro příští pastorační rok. 6. září v 10:30 proběhne mše s požehnáním školákům a pedagogům a následná konzultace s katechety po mši.
 • V neděli 20. září plánujeme uspořádat farní den se společným obědem. Slavnost to bude veliká a nevídaná, takže již nyní doporučujeme učinit si velký červený kroužek v kalendáři. O týden později, v pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti.

Z liturgického kalendáře: sobota 11. července – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy * neděle 12. července15. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 28. června – 13. neděle v mezidobí

 • Dnešní sbírka je Svatopetrská sbírka na bohoslovce. Příští týden budeme vybírat na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Od 1. července do 31. srpna platí prázdninový rozpis bohoslužeb: v neděli bude jedna eucharistie v 9:30, další mše svaté budou v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 u sv. Mikuláše a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše. Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou u sv. Václava, nebo dle osobní domluvy s knězem.
 • Za lavicemi je možné zapsat se na některou z letních neděli k pomoci se zajištěním farního kafe po mši. Zapisovat se bez obav mohou i dobrovolníci v této věci nezkušení a neškolení.
 • V neděli 20. září plánujeme uspořádat farní den se společným obědem. Slavnost to bude veliká a nevídaná, takže již nyní doporučujeme učinit si velký červený kroužek v kalendáři. O týden později, v pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti.

Z liturgického kalendáře: pondělí 29. června – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů * pátek 3. července – Svátek sv. Tomáše, apoštola * sobota 4. července – památka sv. Prokopa, opata * neděle 5. červenceSlavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 21. června – 12. neděle v mezidobí

 • Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli bude Svatopetrská sbírka na bohoslovce. Všem dárcům děkujeme!
 • Zveme na tradiční Prokopskou pouť na Sázavu, v sobotu 27. 6. Info na nástěnce, ve Vinici a u Ivana Menouška.
 • Od 1. července do 31. srpna platí prázdninový rozpis bohoslužeb: v neděli bude jedna eucharistie v 9:30, další mše svaté budou v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 u sv. Mikuláše a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše. Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou u sv. Václava, nebo dle osobní domluvy s knězem.
 • Stále ještě máme volná místa na letošním farním táboře, který proběhne od 2. do 9. srpna v Jesenici u Rakovníka. Cena je 2000,- Kč. V případě zájmu kontaktujte Nicole Hamplovou, nebo pastoračního asistenta (kontakty a přihláška ke stažení na webu farnosti).
 • V neděli 20. září plánujeme uspořádat farní den se společným obědem. Slavnost to bude veliká a nevídaná, takže již nyní doporučujeme učinit si velký červený kroužek v kalendáři. O týden později, v pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti.

Z liturgického kalendáře: středa 24. června – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele * neděle 28. června13. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 14. června – Slavnost Těla a Krve Páně

 • Dnešní i příští sbírka budou na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Dnes na mši v 10:30 příjme 10 dětí z naší farnosti poprvé Tělo Páně. Po mši v 10:30 jste všichni zváni na kafe po mši a společnou oslavu prvokomunikantů.
 • V úterý 16. června v 19:00 bude společné setkání pastorační a ekonomické rady, tentokráte v sále sv. Václava.
 • 18. června v 18:00 bude v evangelickém sboru v Tulské ulici další ekumenická bohoslužba za účasti místního husitského, evangelického a katolického kněze. Všechny srdečně zveme.
 • Od čtvrtka 18.6. do neděle 21. 6. 2020 bude část našich farníků na sportovním víkendu rodin známém též jako tělesná obnova. Prosíme tedy o modlitby.
 • Zveme na tradiční Prokopskou pouť na Sázavu, v sobotu 27. 6. Info na nástěnce, ve Vinici a u Ivana Menouška.
 • Od 1. července do 31. srpna platí prázdninový rozpis bohoslužeb: v neděli bude jedna eucharistie v 9:30, další mše svaté budou v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 u sv. Václava a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše. Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou u sv. Václava, nebo dle osobní domluvy s knězem.

Z liturgického kalendáře: pátek 19. června – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova * sobota 20. června – Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie * neděle 21. června12. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 6. června – Slavnost Nejsvětější Trojice

 • Dnešní i příští sbírka budou na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Slavnost Těla a Krve Páně budeme v naší farnosti slavit v neděli 14. 6. 11. 6. v 17:00 je možné se zúčastnit průvodu v katedrále sv. Víta.
 • První svaté přijímání dětí z naší farnosti proběhne 14. června na mši v 10:30. Po mši bude následovat slavnostní „farní kafe“ na které jsou všichni farníci srdečně zváni. Jelikož bude farní kafe fungovat zároveň jako hostina prvokomunikantů, vyzýváme tímto všechny vaření a pečení schopné farníky, aby se chopili příležitosti a pomohli našim novým spolustolovníkům ke vskutku nevšednímu zážitku. Vítány jsou slané i sladké příspěvky.
 • 18. června v 18:00 bude v evangelickém sboru v Tulské ulici další ekumenická bohoslužba za účasti místního husitského, evangelického a katolického kněze. Všechny srdečně zveme.
 • Rodiny s dětmi jakéhokoliv věku zveme již  na sedmý ročník Tělesné obnovy na prodloužený víkend 18.6.– 21.6.2020 (čtvrtek večer až neděle odpoledne) v areálu Karlovy univerzity. v Horním Poříčí (mezi Strakonicemi a Horažďovicemi) Akce je vhodná i pro neúplné rodiny a pro rodiny, jejichž někteří členové nejsou „praktikující“. Přihlásit se můžete do 8.června 2020. Další informace ve Vinici, na farním webu a na letáčcích na v zadní části kostela.
 • Zveme na tradiční Prokopskou pouť na Sázavu, v sobotu 27. 6. Info na nástěnce, ve Vinici a u Ivana Menouška.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 11. června – Památka sv. Barnabáše, apoštola * sobota 13. června – Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve * neděle 14. červnaSlavnost Těla a Krve Páně

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 31. května – Slavnost seslání Ducha Svatého

 • Dnešní i příští sbírka budou na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Děkujeme všem, kteří se podíleli na včerejší vigilii a prosíme o modlitbu za naše tři novokřtěnce, Mariána, Davida a Zdeňka.
 • Vyšla nová Vinice.
 • Bohoslužby se u nás již konají dle běžného rozpisu.
 • Opět se uskuteční setkání seniorů na faře při čaji a to ve čtvrtek
  4. června 2020 po ranní mši sv., t.j. asi v 9 hodin. Bude se hovořit o Mariánské pouti Prahou, která bývá na přelomu května a června. Letos se bude konat v sobotu 6. června a začne mší svatou v 10 hodin v kostele u kapucínů vedle Lorety. Mši svaté předsedá apoštolský nuncius arcibiskup Charles D. Balvo. Jedna ze zastávek pouti bude na Staroměstském náměstí u Mariánského sloupu. Proto budeme na setkání mluvit i o sloupu. Srdečně zveme!
 • První svaté přijímání dětí z naší farnosti proběhne 14. června na mši v 10:30.
 • Rodiny s dětmi jakéhokoliv věku zveme již  na sedmý ročník Tělesné obnovy na prodloužený víkend 18.6.– 21.6.2020 (čtvrtek večer až neděle odpoledne) v areálu Karlovy univerzity. v Horním Poříčí (mezi Strakonicemi a Horažďovicemi) Akce je vhodná i pro neúplné rodiny a pro rodiny, jejichž někteří členové nejsou „praktikující“. Přihlásit se můžete do 8.června 2020. Další informace ve Vinici, na farním webu a na letáčcích na v zadní části kostela.
 • Zveme na tradiční Prokopskou pouť na Sázavu, v sobotu 27. 6. Info na nástěnce, ve Vinici a u Ivana Menouška.

Z liturgického kalendáře: pondělí 1. červnaPamátka Panny Marie, Matky církve * středa 3. června – Památka sv. Karla Lwangy a druhů mučedníků * čtvrtek 4. června – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze * pátek 5. června – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka * neděle 7. červnaSlavnost Nejsvětější Trojice

Přejeme všem požehnaný týden!