Nedělní oznámení

OZNÁMENÍ – Neděle 18. listopadu – 33. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Dnešní neděle je Světový den chudých. Poselství papeže Františka k této příležitosti je k přečtení vzadu na nástěnce a v několika kopiích k rozebrání za lavicemi.
 • Děkujeme také všem, kteří se zúčastnili dnes končící sbírky farní charity pro bližní bez domovů a finančně velmi znevýhodněné.
 • V době adventní, nabídneme znovu možnost modlitebních setkání v rámci neformálních modlitebních buněk. Je možné obnovit již dříve vzniklou buňku, nebo vytvořit zcela novou skupinku s jedním koordinátorem, která se spolu bude domlouvat na místě a čase modlitebního setkání. První setkání je v plánu po 1. neděli adventní.
 • V úterý v 19:00 se sejde na faře pastorační rada.
 • Předadventní vyráběcí dílnička bude v sobotu 24. listopadu od 15:00 v sále u sv. Václava. Můžete si zde vyrobit adventní věnec, věnce vyrobené navíc budou pak v neděli k mání v kostele v dobročinném prodeji.
 • Příští neděli bude slavnost Ježíše Krista Krále.
 • Ve čtvrtek 6.prosince bude po mši svaté u sv. Mikuláše setkání seniorů. Bude se konat na faře od 9 hodin. Srdečně zveme

Z liturgického kalendáře: středa 21. listopadu – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě * čtvrtek 22. listopadu – památka sv. Cecilie, panny a mučednice * sobota 24. listopadu – památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků * neděle 25. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 11. listopadu – 32. neděle v mezidobí

 • Dnešní sbírka na charitní činnost v arcidiecézi. Příští neděli budeme sbírat na provoz a potřeby naší farnosti.
 • Pro bližní bez domovů a finančně velmi znevýhodněné v Praze sbíráme až do 18. listopadu věci do košů v kostele sv. Václava. Nejvíce potřebují pánské kalhoty, ponožky, trenýrky, zimní bundy a spacáky.
 • Příští sobotu vyrazí přípravný tým letního tábora s mladšími vedoucími na jednodenní soustředění před začátkem pravidelných přípravných schůzek na tábor 2019. Prosíme o modlitby. Fotografie z letošního tábora jsou ke shlédnutí na výstavních panelech vzadu v kostele.
 • Předadventní vyráběcí dílnička bude v sobotu 24. listopadu od 15:00 v sále u sv. Václava. Můžete si zde vyrobit adventní věnec, věnce vyrobené navíc budou pak v neděli k mání v kostele v dobročinném prodeji.

Z liturgického kalendáře: pondělí 12. listopadu – Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka * úterý 13. listopadu – památka sv. Anežky České, panny * sobota 17. listopadu Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice * neděle 18. listopadu – 33. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 4. listopadu – 31. neděle v mezidobí

 • Dnešní sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli bude sbírka na charitní činnost v arcidiecézi.
 • Pro bližní bez domovů a finančně velmi znevýhodněné v Praze budeme sbírat věci do košů v kostele sv. Václava od 4. do 18. listopadu. Nejvíce potřebují pánské kalhoty, ponožky, trenýrky, zimní bundy a spacáky.
 • Ve středu v 17:00 pokračuje v sále sv. Václava rehabilitační cvičení pro seniory a potřebné.
 • Připomínáme též, že každý čtvrtek probíhá u sv. Mikuláše tichá eucharistická adorace.

Z liturgického kalendáře: pátek 9. listopadu – Svátek Posvěcení lateránské baziliky * sobota 10. listopadu – Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve * neděle 11. listopadu – 32. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 28. října – 30. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti.
 • Pro bližní bez domovů a finančně velmi znevýhodněné v Praze budeme sbírat věci do košů v kostele sv. Václava od 4. do 18. listopadu. Nejvíce potřebují pánské kalhoty, ponožky, trenýrky, zimní bundy a spacáky.
 • Dnes po bohoslužbách od 12 do 18 hodin bude kostel otevřen veřejnosti ke komentovaným prohlídkám v rámci festivalu prvorepublikové architektury Open house Praha.
 • Připomínáme též, že říjen je měsícem růžence. Ve farnosti Vršovice probíhá společná modlitba růžence před každou bohoslužbou u sv. Mikuláše a u sv. Václava v neděli od 8:00 a v pátek od 17:30.
 • Ve čtvrtek 1.listopadu bude po mši sv. u sv.Mikuláše setkání seniorů. Bude se konat na faře od 9 hodin. Promluví dr.František Reichel, který je vršovickým rodákem. Bude hovořit na téma „Cesty ve Starém zákoně“. Jde o cesty Abraháma, Izáka a dalších biblických osob. Vystoupení dr.Reichela na jaře t.r. mělo vysokou úroveň. Srdečně zveme.
 • 1. listopadu na Slavnost všech svatých bude bohoslužba v obvyklý čas, v 8:00 u sv. Mikuláše. 2. listopadu bude rovněž eucharistie u sv. Mikuláše v 8:00 a u sv. Václava pak v obvyklých 18:00.
 • Ve pátek 2. listopadu, v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé, chceme při mši opět vzpomínat a prosit za zemřelé členy naší farnosti a jejich příbuzné. U postranního oltáře je již připraven košíček, kam je možno psát jejich jména, která pak budeme předčítat během mše svaté 2. listopadu. Prosíme při tom o maximální čitelnost, obzvláště oceníme, má-li někdo možnost napsat si papírek předem na stroji, nebo počítači. Úmysly nemusí být jmenovité, zmiňovat je možné celé rodiny.
 • V souvislosti s tímto svátkem je také možné získat plnomocné odpustky. Na slavnost Všech svatých (1. listopadu odpoledne) a na Vzpomínku na všechny věrné zemřelé (2. listopadu celý den) lze při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky (přivlastnitelné pouze duším v očistci). Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce), je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otče náš a Věřím v Boha. Od 1. do 8. listopadu včetně je možno (po splnění výše uvedených podmínek) získat denně plnomocné odpustky (přivlastnitelné pouze duším v očistci), navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé.
 • Ve vršovickém divadle Mana shání spolehlivou osobu na pomoc s úklidem, jde o placenou práci, více informací u manželů Zezulkových, nebo přímo v Husově sboru.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 1. listopadu – Slavnost všech svatých * pátek 2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé *

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 21. října – 29. neděle v mezidobí

 • Dnes je Sbírka na misie, příští neděli budeme sbírat na provoz a potřeby naší farnosti.
 • Děkujeme za dary na pomoc obětem tsunami v Indonésii, během uplynulých dvou neděl bylo vybráno 24.692 Kč a 4,50 €, Spolu s 20.000 Kč z účtu farní charity jsme předali do sbírky Charity ČR Indonésanům 44.808 Kč.
 • Při Manželském koláči jsme minulou neděli díky vám vybrali 9 498,- korun, 2 eura a 10 grošů. Děkujeme za veškeré finanční dary, které využijeme při všech manželských akcích během celého roku.
 • Pro bližní bez domovů a finančně velmi znevýhodněné v Praze budeme sbírat věci do košů v kostele sv. Václava od 4. do 18. listopadu. Nejvíce potřebují pánské kalhoty, ponožky, trenýrky, zimní bundy a spacáky.
 • Dnes v 16:30 na faře hraje farní loutkové divadélko hru Honza a dračice Krucajda. Srdečně zveme.
 • Každý čtvrtek od 20 hodin se koná v kostele sv. Mikuláše tichá eucharistická adorace.
 • V pátek odjíždí část naší farnosti na duchovní setkání manželů v Jiřetíně. Podpořme je svými modlitbami.
 • Příští neděli od 12 do 18 hodin bude kostel otevřen veřejnosti ke komentovaným prohlídkám v rámci festivalu architektury Open house opera.
 • Připomínáme též, že říjen je měsícem růžence. Ve farnosti Vršovice probíhá společná modlitba růžence před každou bohoslužbou u sv. Mikuláše a u sv. Václava v neděli od 8:00 a v pátek od 17:30.
 • 1. listopadu na Slavnost všech svatých bude bohoslužba v obvyklý čas, v 8:00 u sv. Mikuláše. 2. listopadu bude rovněž eucharistie u sv. Mikuláše v 8:00 a u sv. Václava pak v obvyklých 18:00.
 • Ve pátek 2. listopadu, v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé, chceme při mši opět vzpomínat a prosit za zemřelé členy naší farnosti a jejich příbuzné. U postranního oltáře je již připraven košíček, kam je možno psát jejich jména, která pak budeme předčítat během mše svaté 2. listopadu. Prosíme při tom o maximální čitelnost, obzvláště oceníme, má-li někdo možnost napsat si papírek předem na stroji, nebo počítači. Úmysly nemusí být jmenovité, zmiňovat je možné celé rodiny. V souvislosti s tímto svátkem je také možné získat plnomocné odpustky, informace jsou na nástěnkách.

Z liturgického kalendáře: neděle 28. října – 30. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 14. října – 28. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme! Po mši, při odchodu z kostela, bude možno také přispět do kasičky mimořádné sbírky farní charity na pomoc obyvatelům Indonésie postiženým tsunami.
 • Dnes po mši Vás také zveme na tradiční manželský koláč. Akci, jejíž výtěžek bude využit na farní aktivity pro manžele.
 • Připomínáme též, že říjen je měsícem růžence. Ve farnosti Vršovice probíhá společná modlitba růžence před každou bohoslužbou u sv. Mikuláše a u sv. Václava v neděli od 8:00 a v pátek od 17:30.
 • Ve pátek 2. listopadu, v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé, chceme při mši opět vzpomínat a prosit za zemřelé členy naší farnosti a jejich příbuzné. U postranního oltáře je již připraven košíček, kam je možno psát jejich jména, která pak budeme předčítat během mše svaté 2. listopadu. Prosíme při tom o maximální čitelnost, obzvláště oceníme, má-li někdo možnost napsat si papírek předem na stroji, nebo počítači. Úmysly nemusí být jmenovité, zmiňovat je možné celé rodiny.
 • V úterý v 19:00 se na faře sejde Pastorační rada.
 • Tuto středu výjimečně ODPADÁ rehabilitační cvičení pro seniory a potřebné. Velice se omlouváme za přerušení této velmi populární a úspěšné aktivity.
 • POZOR ZMĚNA! Protože poslední říjnový víkend budou samozřejmě všichni na manželském setkání v Jiřetíně (nevíte-li o co jde, informace vám sdělí Vláďa Jeništa), přesouvá se farní loutkové divadélko na příští neděli 21. 10. Hrát se bude Honza a dračice Krucajda v obvyklých 16:30. Zveme!

Z liturgického kalendáře: pondělí 15. října – Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve * středa 17. října – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka * čtvrtek 18. října – Svátek sv. Lukáše, evangelisty * neděle 21. října – 29 neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 7. října – 27. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme! Po mši, při odchodu z kostela, bude možno také přispět do mimořádné sbírky farní charity na pomoc obyvatelům Indonésie postiženým tsunami. Příští neděli bude ještě možno přispět na tento účel do kasičky.
 • Od října pokračujeme s tradicí farních kafí, která se přes prázdniny osvědčila. V této souvislosti hledáme farníky, kteří by byli ochotni třebas jen jednou za půl roku pomoci s přípravou a následným úklidem po farním kafi. Hlásit se je možno kostelníkovi, nebo pastoračnímu asistentovi.
 • V neděli 14. října po obou mších proběhne rovněž tradiční manželský koláč. Akci, jejíž výtěžek bude využit na farní aktivity pro manžele, můžete podpořit buď vlastní napečenou dobrotou, nebo oceněním dobrot od ostatních, přímo na akci.
 • Připomínáme též, že říjen je měsícem růžence. Ve farnosti Vršovice probíhá společná modlitba růžence před každou bohoslužbou u sv. Mikuláše a u sv. Václava v neděli od 8:00 a v pátek od 17:30.
 • Rehabilitační cvičení pro seniory a potřebné nabízíme vždy ve středy od 17:00 hodin v sále kostela sv. Václava.
 • Připomínáme, že od října probíhají v naší farnosti pravidelné kroužky náboženství, na které je stále možné se přihlásit. Tabulku s aktuálním rozpisem si můžete vyzvednout za lavicemi.
 • Letošní Manželské setkání, se koná v termínu 26. – 30. 10. 2018. Jde o 4denní setkání rodin (včetně dětí), kde probíhá duchovní program pro manžele na určité téma. Letošní téma je “SVOBODA MANŽELSTVÍ” za účasti našeho pana faráře Mons. Artura Matuszka. Během dopoledního programu pro rodiče/páry, je o děti postaráno zkušenným “dětským týmem”. Odpoledne trávíme dohromady s dětmi, výletem nebo společným grilováním. Přihlášení je možné u Vladimíra Jeništy na mail vladajen@gmail.com, tel.: 777565119.

Z liturgického kalendáře: pondělí 1. října – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve * úterý 2. října – Památka svatých andělů strážných * čtvrtek 4.října – S památka sv. Františka z Assisi * neděle 7. října – 27. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 30. září – 26. neděle v mezidobí

 • Dnešní sbírka je Svatováclavská sbírka na církevní školství. Příští neděli budeme sbírat na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Vychází nová Vinice, která je po minulém „uplakaném úvodníku“ šéfredaktora naditá příspěvky farníků. Redakční rada děkuje za povzbuzení a těší se na další záplavu příspěvků a nápadů do listopadového čísla.
 • Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci zářiových akcí. Zvláště pak kostelníkovi Stanislavu Erbenovi, který s akcemi pomáhal vysoko nad rámec svých kostelnických povinností, rodině Biskupů, Borských, Jeništů, Müllerů, Rechnerů, Svobodů a Škochů (v abecedním pořadí), a speciální díky patří Ottovi a dvěma Karlům, kteří spolu s Šimonem Biskupem pomáhali se stavbou před a úklidem náměstí po Zažít Čecháč Jinak.
 • Od října pak budeme pokračovat s tradicí farních kafí, která se přes prázdniny osvědčila. V této souvislosti hledáme farníky, kteří by byli ochotni třebas jen jednou za půl roku pomoci s přípravou a následným úklidem po farním kafi. Hlásit se je možno kostelníkovi, nebo pastoračnímu asistentovi.
 • Připomínáme též, že říjen je měsícem růžence. Ve farnosti Vršovice probíhá společná modlitba růžence před každou bohoslužbou u sv. Mikuláše a u sv. Václava v neděli od 8:00 a v pátek od 17:30.
 • Kroužek angličtiny se poprvé sejde v pondělí 1.října, v 18.30 hodin, na faře. Scházejí se tam ti, kteří se už anglicky učili, nechtějí své znalosti zapomenout a chtějí se pokusit něco říci. Bližší informace jsou v říjnové Svatováclavské vinici a na vývěsce v kostele. Sdělí je také Miloslav Müller starší.
 • Setkání seniorů naší farnosti se bude konat ve čtvrtek 4.října, na faře, po mši svaté, t.j. asi od 9 hodin. Srdečně zveme.
 • Od 2. října začínají pravidelná setkání přípravy dospělých k přijetí svátosti křtu, a to vždy v úterý od 18:30 na faře.
 • Ve čtvrtek v 17:30 je možné přijít na faru na zkušební hodinu Dramatického kroužku Dany Vackové! Pravidelná setkání budou probíhat v tutéž dobu v případě dostatečného počtu zájemců. Zveme a vřele doporučujeme dětem i starší mládeži!
 • Rehabilitační cvičení pro seniory a potřebné nabízíme vždy ve středy od 17:00 hodin v sále kostela sv. Václava.
 • Připomínáme, že od října začínají v naší farnosti pravidelné kroužky náboženství, na které je stále možné se přihlásit. Tabulku s aktuálním rozpisem si můžete vyzvednout za lavicemi.
 • Letošní Manželské setkání, se koná v termínu 26. – 30. 10. 2018. Jde o 4denní setkání rodin (včetně dětí), kde probíhá duchovní program pro manžele na určité téma. Letošní téma je “SVOBODA MANŽELSTVÍ” za účasti našeho pana faráře Mons. Artura Matuszka. Během dopoledního programu pro rodiče/páry, je o děti postaráno zkušenným “dětským týmem”. Odpoledne trávíme dohromady s dětmi, výletem nebo společným grilováním. Přihlášení je možné u Vladimíra Jeništy na mail vladajen@gmail.com, tel.: 777565119.

Z liturgického kalendáře: pondělí 1. října – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve * úterý 2. října – Památka svatých andělů strážných * čtvrtek 4.října – S památka sv. Františka z Assisi * neděle 7. října – 27. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 23. září – 25. neděle v mezidobí

 • Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli bude Svatováclavská sbírka na církevní školství. Děkujeme!
 • Na Svátek sv. Václava, v pátek 28. 9. bude v kostele sv. Václava poutní mše v 9.30 hod. Farní sbor při ní uvede Messe á deux voice  Charlese Gounoda. Následovat bude slavnostní farní kafe. Budeme vděční farníkům za případné domácí dobrůtky do společného pohoštění.
 • Od října pak budeme pokračovat s tradicí farních kafí, která se přes prázdniny osvědčila. V této souvislosti hledáme farníky, kteří by byli ochotni třebas jen jednou za půl roku pomoci s přípravou a následným úklidem po farním kafi. Hlásit se je možno kostelníkovi, nebo pastoračnímu asistentovi.
 • Rehabilitační cvičení pro seniory a potřebné nabízíme vždy ve středy od 17:00 hodin v sále kostela sv. Václava.
 • Připomínáme, že od října začínají v naší farnosti pravidelné kroužky náboženství, na které je stále možné se přihlásit.
  • V pondělí od 16:30 hod. mají Svobodovi kroužek pro žáky přibližně 3. třídy a přípravu na první svaté přijímání.
  • V úterý od 15:00 hod. povede Kristýna Dubnová, náboženství pro děti od 3 let.
  • Ve středu v 10:00 hod. Se na faře opět v hojném počtu scházejí maminky s nejmenšími dětmi.
  • Ve středu v 16:30 hod. Martin peroutka a Simona Kocourková mají paralelní kroužky pro děti ze 4. třídy a druhého stupně.
  • Ve čtvrtek 16:00 hod. Bětka Matochová a Kristýnka Rücklová povedou náboženství pro mladší děti z 1. stupně základní školy.
  • Tabulku s aktuálním rozpisem si můžete vyzvednout za lavicemi.
 • Letošní Manželské setkání, se koná v termínu 26. – 30. 10. 2018. Jde o 4denní setkání rodin (včetně dětí), kde probíhá duchovní program pro manžele na určité téma. Letošní téma je “SVOBODA MANŽELSTVÍ” za účasti našeho pana faráře Mons. Artura Matuszka. Během dopoledního programu pro rodiče/páry, je o děti postaráno zkušenným “dětským týmem”. Odpoledne trávíme dohromady s dětmi, výletem nebo společným grilováním. Přihlášení je možné u Vladimíra Jeništy na mail vladajen@gmail.com, tel.: 777565119.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 27. září – památka sv. Vincence z Paula, kněze * pátek 28. září – SLAVNOST SV. VÁCLAVA, mučedníka, hlavního patrona českého národa – doporučený svátek * sobota 29. září – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů * neděle 30. září – 26. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 16. září – 24. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští neděli je sbírka určena na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Připomínáme, že maminky s kočárky a lidé se sníženou pohyblivostí mohou využívat plošinu u levých zadních dveří kostela.
 • V pondělí 17. září proběhne na faře v 18:00 setkání katechetů.
 • V úterý 18. září v 19:00 se na faře sejde ekonomická rada.
 • V pátek 21. září bude u sv. Václava v 18:00 mše k výročí posvěcení kostela.
 • Ve čtvrtek 27. září bude v 17:00 u sv. Mikuláše mše k výročí posvěcení kostela. Následovat bude Svatováclavský průvod s koňmi po Vršovicích. Opět chystáme bohatý program s účastí všech vokálních těles naší farnosti, s loutkovým divadýlkem, šermíři a poníky. Neváhejte zvát děti i dospělé!
 • V pátek 28. září pak bude poutní mše u sv. Václava v 9:30.
 • Rehabilitační cvičení pro seniory a potřebné nabízíme vždy ve středy od 17:00 hodin v sále kostela sv. Václava. První cvičení proběhne ve středu 19. 9.
 • Letošní Manželské setkání, se koná v termínu 26. – 30. 10. 2018. Jde o 4denní setkání rodin (včetně dětí), kde probíhá duchovní program pro manžele na určité téma. Letošní téma je “SVOBODA MANŽELSTVÍ” za účasti našeho pana faráře Mons. Arthura Matuszeka. Během dopoledního programu pro rodiče/páry, je o děti postaráno zkušenným “dětským týmem”. Odpoledne trávíme dohromady s dětmi, výletem nebo společným grilováním. Přihlášení je možné u Vladimíra Jeništy na mail vladajen@gmail.com, tel.: 777565119.

 

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 20. září – památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků * pátek 21. září – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty * neděle 23. září – 25. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!