Nedělní oznámení

OZNÁMENÍ – Neděle 24. května 7. neděle velikonoční

 • Dnešní i příští sbírka budou na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • V sobotu 30. května bude v kostele sv. Václava od 20:00 vigilie
  v předvečer Slavnosti Seslání Ducha Svatého. Na ní budou též pokřtěni naši letošní katechumeni. V neděli 31. května na Slavnost Seslání Ducha Svatého už budou pouze dvě nedělní bohoslužby, dle běžného rozpisu, tedy v 8:30 a 10:30.
 • První svaté přijímání dětí z naší farnosti proběhne 14. června na mši v 10:30.
 • Opět se uskuteční setkání seniorů na faře při čaji a to ve čtvrtek
  4. června 2020 po ranní mši sv., t.j. asi v 9 hodin. Bude se hovořit o Mariánské pouti Prahou, která bývá na přelomu května a června. Letos se bude konat v sobotu 6. června a začne mší svatou v 10 hodin v kostele u kapucínů vedle Lorety. Mši svaté předsedá apoštolský nuncius arcibiskup Charles D. Balvo. Jedna ze zastávek pouti bude na Staroměstském náměstí u Mariánského sloupu. Proto budeme na setkání mluvit i o sloupu. Srdečně zveme!

Z liturgického kalendáře: úterý 26. května – Památka sv. Filipa Neriho, kněze * sobota 30. května – Památka sv. Zdislavy * neděle 31. května – Slavnost Seslání Ducha Svatého

Přejeme všem požehnanou velikonoční dobu!

OZNÁMENÍ – Neděle 10. května 5. neděle velikonoční

 • Od pondělí 11. května se počet povolený návštěvníků bohoslužeb zvedá na 100. Bohoslužby ve všední dny se nadále konají dle běžného rozpisu:
  • v úterý v 18:00 v kostele sv. Mikuláše,
  • ve středu v 18:00 v kostele sv. Václava,
  • ve čtvrtek v 8:00 v kostele sv. Mikuláše,
  • v pátek v 18:00 v kostele sv. Václava,
  • a v sobotu v 8:00 v kostele sv. Mikuláše.
  • Příležitost k setkání s knězem a k svátosti smíření je vždy ve středu a v pátek od 17:30 přede mší svatou v kostele sv. Václava.
 • V neděli 17. 5. budou tři bohoslužby u sv. Václava, a to v 8:00 v 9:30 a v 11:00 (pro rodiny s dětmi). Přidáním třetí bohoslužby chceme zamezit překročení počtu 100 návštěvníků na jedné bohoslužbě.
 • Farnost se letos nezúčastní Noci kostelů. Zrušen je také jarní termín farního výletu a Den dětí. Termín prvního svatého přijímání dětí domlouváme momentálně s rodiči. Možnost uspořádat sportovní víkend rodin – tělesnou obnovu, organizátoři stále zjišťují a vyjednávají.
 • Aktuální informace o změnách zveřejňujeme průběžně na farním webu a facebooku.

Z liturgického kalendáře: úterý 12 května – Svátek výročí posvěcení katedrály * čtvrtek 14. května – Svátek sv. Matěje, apoštola * sobota 16. května – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech * neděle 17. května – 6. neděle velikonoční.

Přejeme všem požehnanou velikonoční dobu!

OZNÁMENÍ – Neděle 3. května – 4. neděle velikonoční

 • Upozorňujeme na možnost přispívat převodem na farní účet 280828389/0800. Děkujeme!
 • Stále zůstává v platnosti možnost navštívit bohoslužby ve všední den (s účastí maximálně 15 lidí) Bohoslužby se konají v pravidelných časech, tedy:
  • v úterý v 18:00 v kostele sv. Mikuláše,
  • ve středu v 18:00 v kostele sv. Václava,
  • ve čtvrtek v 8:00 v kostele sv. Mikuláše,
  • v pátek v 18:00 v kostele sv. Václava
  • a v sobotu v 8:00 v kostele sv. Mikuláše.
  • Příležitost k setkání s knězem a k svátosti smíření je vždy ve středu a v pátek od 17:30 přede mší svatou v kostele sv. Václava.
 • Nedělní bohoslužby s účastí veřejnosti se prozatím nekonají a jsou přenášeny on-line na webu farnosti: www.farnostvrsovice.cz, předpokládáme, že nedělní bohoslužby s účastí lidu by mohly znovu začít fungovat od poloviny května a o podrobnostech budeme informovat příští neděli.
 • Farnost se letos nezúčastní Noci kostelů. Zrušen je také jarní termín farního výletu.
 • Aktuální informace o změnách zveřejňujeme průběžně na farním webu a facebooku.

Z liturgického kalendáře: neděle 10 května – 5. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnanou velikonoční dobu!

OZNÁMENÍ – Neděle 19. dubna – 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

 • Upozorňujeme na možnost přispívat převodem na farní účet 280828389/0800. Děkujeme!
 • Vzhledem k prodloužení přísných omezení neproběhnou ani v příštím týdnu v kostele žádné bohoslužby pro veřejnost. Odpadají také veškeré farní akce a aktivity. Nedělní bohoslužby přenášíme on-line na našich webových stránkách.
 • Protože je dovolena pouze individuální duchovní péče, věřící, se mohou, především ohledně svátostí a duchovního rozhovoru obracet přímo na faráře.
 • Potřebujete-li nákup, informace, nebo víte-li o někom potřebném, můžete se nám ozvat též na: tel:702075417, e- mail: asistent@farnostvrsovice.cz
 • Aktuální informace o změnách stejně jako nejrůznější texty a podklady pro domácí spiritualitu, zveřejňujeme průběžně na farním webu a facebooku.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 23. dubnaSvátak sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze * sobota 25. dubna – Svátek sv. Marka, evangelisty * neděle 26. dubna 3. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnanou velikonoční dobu!

Oznámení – neděle 12. dubna – Slavnost zmrtvýchvstání Páně

 • Upozorňujeme na možnost přispívat na provoz a potřeby farnosti převodem na farní účet 280828389/0800. Děkujeme!
 • Protože stále nebyla zrušena přísná omezení pohybu a sdružování, nekonají se v naší farnosti zatím žádné bohoslužby, ani aktivity pro veřejnost.
 • Protože je dovolena pouze individuální duchovní péče, věřící, se mohou, především ohledně svátostí a duchovního rozhovoru obracet přímo na faráře.
 • Potřebujete-li nákup, informace, nebo víte-li o někom potřebném, můžete se nám ozvat též na: tel:702075417,
  e-
  mail: asistent@farnostvrsovice.cz.
 • Aktuální informace o změnách, stejně jako nejrůznější texty
  a podklady pro domácí spiritualitu, zveřejňujeme průběžně na farním webu a facebooku.
 • Protože se nepotkáme před kostelem a nepopřejeme si požehnané Velikonoce osobně, vyzvali jsme na webu a v informačním mailu farníky, aby nám svá přání nahráli a zaslali. Na titulní stránce webu farnosti, v aktualitách, by touto dobou již měl být vidět odkaz na video poskládané z krátkých pozdravů jednotlivých farníků.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 5. dubna – Květná (Pašijová) neděle

 • Tuto i příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Upozorňujeme na možnost přispívat převodem na farní účet 280828389/0800. Děkujeme!
 • Vzhledem k prodloužení přísných omezení neproběhnou ani ve svatém týdnu v kostele žádné akce pro veřejnost. Po dobu karantény a omezení volného pohybu, odpadají veškeré farní akce a aktivity, věřící jsou vyzýváni aby slavili neděli v rodinném kruhu, podklady pro rodinnou liturgii jsou na farním webu.
 • Protože je dovolena pouze individuální duchovní péče, věřící, se mohou, především ohledně svátostí a duchovního rozhovoru obracet přímo na faráře.
 • Potřebujete-li nákup, informace, nebo víte-li o někom potřebném, můžete se nám ozvat též na: tel:702075417, e- mail: asistent@farnostvrsovice.cz
 • Aktuální informace o změnách stejně jako nejrůznější texty a podklady pro domácí spiritualitu, zveřejňujeme průběžně na farním webu a facebooku.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 9. dubna – Zelený čtvrtek * pátek 10. dubna – Velký pátek * sobota 11. dubna – Bílá sobota * neděle 12. dubna – Slavnost zmrtvýchvstání Páně.

Přejeme všem požehnaný svatý týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 29. března – 5. neděle postní

 • Tuto i příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Upozorňujeme na možnost přispívat převodem na farní účet 280828389/0800. Děkujeme!
 • Na webu je další materiál k postním modlitebním buňkám (který je nyní možné využít v rodinném kruhu, nebo k osobní meditaci).
 • Po dobu karantény a omezení volného pohybu, odpadají veškeré farní akce a aktivity, věřící jsou vyzýváni aby slavili neděli v rodinném kruhu, podklady pro rodinnou liturgii jsou na farním webu.
 • Vzhledem k tomu, že je dovolena pouze individualní duchovní péče, věřící, se mohou, především ohledně svátostí a duchovního rozhovoru obracet přímo na faráře.
 • Potřebujete-li nákup, informace, nebo víte-li o někom potřebném, můžete se nám ozvat též na: tel:702075417,
  e- mail:asistent@farnostvrsovice.cz
 • Způsob slavení Velikonoc v naší farnosti bude záviset na vývoji situace a bude zveřejněn na webových stránkách v pozdějším termínu.
 • Aktuální informace o změnách zveřejňujeme průběžně na farním webu a facebooku.
 • Na farním webu a facebooku lze najít odkazy na tipy pro domácí nedělní liturgii a postní spiritualitu.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 2. dubna – Pamáka Sv. Františka z Pauly, poustevníka * sobota 4. dubna – Památka Sv. Izidora, biskupa a učitele církve  * neděle 5. dubna – 6. neděle postní, Květná neděle.

Přejeme všem požehnanou postní dobu!

OZNÁMENÍ – Neděle 22. března – 4. neděle postní

 • Tuto neděli vybíráme na charitní činnost v diecézi. Příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Upozorňujeme na možnost přispívat převodem na farní účet 280828389/0800. Děkujeme!
 • Potřebujete-li nákup, radu, duchovní službu, nebo víte-li o někom potřebném, ozvěte se nám: tel:702075417, e-mail: asistent@farnostvrsovice.cz
 • Vzhledem k výjimečnému stavu odpadají některé, po dobu omezení volného pohybu pak veškeré farní akce a aktivity:
  • Ruší se postní duchovní obnovy, cyklus přednášek „Zimní večery“, den seniorů a nemocných, ozvěny Štěkně, farní bruslení na Hase, loutkové divadélko na faře a dámský večer i setkání seniorů při čaji.
  • V neděli, po dobu omezení volného pohybu NEBUDE OTEVŘENÝ KOSTEL.
  • Bohoslužby a křížové cesty ve všední den ODPADAJÍ po dobu omezení volného pohybu, po celou dobu výjimečného stavu se ruší nedělní bohoslužby pro veřejnost. Věřící jsou dle vyjádření biskupů po dobu výjimečného stavu dispensováni (oproštěni) od povinnosti účastnit se nedělních bohoslužeb.
  • Po dobu omezení volného pohybu (karantény) se ruší i všechny kroužky a pravidelné aktivity.
  • Aktuální informace o změnách zveřejňujeme průběžně na farním webu a facebooku.
 • Na farním webu a facebooku lze najít odkazy na tipy pro domácí nedělní liturgii a postní spiritualitu.

Z liturgického kalendáře: středa 25. březnaSlavnost Zvěstování Páně * neděle 29. března – 5. neděle postní.

Přejeme všem požehnanou postní dobu!

OZNÁMENÍ – Neděle 15. března – 3. neděle postní

 • Tuto neděli vybíráme na provoz a potřeby vršovické farnosti. Příští neděli bude sbírka na charitní činnost v diecézi. Upozorňujeme na možnost přispívat převodem na farní účet 280828389/0800. Děkujeme!
 • Postní duchovní cesta pro děti a materiály pro postní modlitební buňky budou ke stažení na farním webu a facebooku. Namísto klasických stkání ve skupině tentokráte doporučujeme spíše jen rodinné setkání nebo individuální meditaci.
 • Vzhledem k výjimečnému stavu odpadají některé farní akce a aktivity:
 • Ruší se postní duchovní obnovy, cyklus přednášek „Zimní večery“, den seniorů a nemocných, ozvěny Štěkně a farní bruslení na Hase.
 • Bohoslužby a křížové cesty ve všední den zůstávají dle platného rozpisu, (návštěvnost je pod 30 lidí), ruší se ale nedělní bohoslužby pro veřejnost. Věřící jsou dle vyjádření biskupů po dobu výjimečného stavu dispensováni od povinnosti účastnit se nedělních bohoslužeb.
 • V neděli bude kostel otevřen od 8 do 12 hodin k soukromé modlitbě, svátosti smíření a k sv. přijímání.
 • Nedělní bohoslužba bude přenášena v přímém přenose on-line na farním webu a facebooku v 9:30. V této době bude kapacita kostela hlídána a více než 30 osob nebude vpuštěno, proto se pokuste naplánovat si případnou návštěvu kostela na jinou hodinu.
 • Zrušení či zachování kroužků náboženství je na dohodě s konkrétním katechetou.
 • Aktuální informace o změnách zveřejňujeme průběžně na farním webu a facebooku.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 19. březnaSlavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, doporučený svátek * neděle 22. března – 4. neděle postní.

Přejeme všem požehnanou postní dobu!

OZNÁMENÍ – Neděle 8. března – 2. neděle postní

 • Tuto i příští neděli vybíráme na provoz a potřeby vršovické farnosti. Děkujeme! Je také možno přispět do kasičky na postní almužnu.
 • V kostelích na stolcích jsou postní kasičky k rozebrání, případnému plnění a odevzdání v kostele nejlépe ve svatém týdnu.
 • Tuto a příští neděli probíhá charitativní dětský bazárek. Výtěžek celé akce bude využit na hlídače během podzimních manželských exerciciích. Nerozebrané oblečení bude následně postoupeno pro dětský bazar v domově Sue Ryder 21. 3. 2020.  
 • Den seniorů a nemocných bude letos v sobotu 28. března za účasti známého autora duchovní literatury, psychiatra, kněze Jaroslava Maxmiliána Kašparů.
 • Rovněž v sobotu 28.3. ve 14:00 proběhne další farní bruslení na stadionu Hasa. Rozpočítaná cena pronájmu stadionu vychází jako minule: dospělí, (15 let a více) za 100,-, děti, do 4 let včetně, zadarmo, ostatní za 50,-.
 • Ve čtvrtek 12. března v 18:00 bude v sále beseda s architektem Norbertem Schmidtem a liturgikem Janem Rücklem o moderních kostelích.
 • Ozvěny Štěkně se konají 21. 3. od 13 hodin v sále sv. Václava. Setkání je určené pro manželské páry, které se neúčastnily podzimního setkání ve Štěkni, nebo nemůžou jet na více dní a chtěli by se na chvilku v manželství zastavit a být spolu. Stále je ještě možné se přihlašovat u Vladimíra Jeništy, nebo na vladajen@gmail.com.

Z liturgického kalendáře: neděle 15. března3. neděle postní.

Přejeme všem požehnanou postní dobu!