Nedělní oznámení

OZNÁMENÍ – Neděle 30. června – 13. neděle v mezidobí


 • Tuto neděli je Svatopetrská sbírka na Bohoslovce. Příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Připomínáme, že dneškem počínaje, platí prázdninový rozpis bohoslužeb, v neděli je jedna eucharistie od 9.30 u sv. Václava, dále budou bohoslužby v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 u sv. Václava a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše.
 • V pátek 5. července na svátek sv. Cyrila a Metoděje, bude slavnostní bohoslužba v 8:00 ráno, u sv. Mikuláše.
 • Za lavicemi je tabulka, kde se dobrovolníci mohou zapsat na pomoc s nedělním kafem po mši. Moc prosíme o pomoc, aby se akce mohla konat každou letní neděli.

Z liturgického kalendáře středa 3. července – Svátek sv. Tomáše. apoštola * čtvrtek 4. července – památka sv. Prokopa * pátek 5. července – Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy * neděle 7 července – 14. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 23. června – 12. neděle v mezidobí


 • Tuto neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli bude Svatopetrská sbírka na Bohoslovce. Všem dárcům děkujeme!
 • V úterý 18. června proběhne společné setkání pastorační a ekonomické rady v 19:00 v sále sv. Václava.
 • Dnes po mši v 10:30 budeme všichni zváni na farní kafe na schodech kostela.
 • V sobotu 29. 6. proběhne tradiční prokopská pouť na Sázavu. Odjezd auty od fary v 6:40, informace na nástěnkách, na webu farnosti a u Prokopa Menouška.
 • Připomínáme, že příští neděli 30. července bude již platit prázdninový rozpis bohoslužeb, v neděli tedy bude jedna eucharistie od 9.30 u sv. Václava, dále budou bohoslužby v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 u sv. Václava a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše.

Z liturgického kalendáře: pondělí 24. června – Slavnost Narození svatého Jana Křtitele * pátek 28. června – Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova * Sobota 29 června – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů * neděle 30 června – 13. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 16. června – Slavnost Nejsvětější Trojice

 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • V úterý 18. června proběhne společné setkání pastorační a ekonomické rady v 19:00 v sále sv. Václava.
 • Ve středu v 19:00 proběhne na faře setkání týmu katechetů a vedoucích mládeže.
 • 20. 6. v 17.00 bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Slavnost Těla a Krve páně, hlavní celebrant bude jeho eminence, Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský. Po mši svaté následuje eucharistický průvod do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově se vzpomínkou na kardinála Josefa Berana. Pan farář zve a povzbuzuje farníky k účasti.
 • V sobotu 22. června 2019 v 10.00 hodin budou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha svěceni noví kněží. Srdečně zveme!
 • V neděli 23. června, při mši v 10:30, budou v kostele sv. Václava biřmováni naši mladí farníci. Svátost udělí biskup Mons. Zdeněk Wasserbauer. Po mši budeme všichni zváni na farní kafe na schodech kostela. Příspěvky v podobě domácích dobrot jsou, jako vždy, vítány.
 • V sobotu 29. 6. proběhne tradiční prokopská pouť na Sázavu. Odjezd auty od fary v 6:40, informace u Prokopa Menouška.
 • V neděli 30. července bude již platit prázdninový rozpis bohoslužeb, v neděli tedy bude jedna eucharistie od 9.30 u sv. Václava, dále budou bohoslužby v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 u sv. Václava a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše.

Z liturgického kalendáře čtvrtek 20. června – Slavnost Těla a Krve Páně * pátek 21. června – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka * neděle 23. června – 12 neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 9. června – Slavnost Seslání Ducha Svatého • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Stále je ještě možné hlásit se na farní tábor v Zásmukách, který proběhne od 28. 7 do 4. 8. 2019. Informace u Kristýnky Jančeové, nebo u pastoračního asistenta. Kontakt: tabor.vedouci@farnostvrsovice.cz
 • V neděli 23. června, při mši v 10:30, budou v kostele sv. Václava biřmováni naši mladí farníci.

Z liturgického kalendáře: pondělí 10. června – památka Panny Marie, Matky církve * úterý 11. června – památka sv. Barnabáše, apoštola * čtvrtek 13. června – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze * neděle 16. června – Slavnost Nejsvětější Trojice

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 2. června – 7 neděle Velikonoční


 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Děkujeme Vláďovi Jeništovi a všem, kteří pomáhali se včerejším farním výletem.
 • Dnes, v neděli 2. června od 14:30 cca do 17:30 bude za kostelem sv. Václava probíhat tradiční Den dětí spoluorganizovaný dětmi a mládeží z naší farnosti na který srdečně zveme. Téma je putování pouští, proto doporučujeme oblečení v beduínském stylu. Za případné příspěvky do občerstvení pro děti budeme vděční.
 • V sobotu 8. června od 20:00 bude v kostele sv. Mikuláše Svatodušní vigilie.
 • V neděli 24. června, při mši v 10:30, budou v kostele sv. Václava biřmováni naši mladí farníci.

Z liturgického kalendáře: pondělí 3. červnapamátka sv. Karla Lwangy a druhů mučedníků * středa 5. června – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka * neděle 9. června – Slavnost Seslání Ducha Svatého

Přejeme všem požehnaný zbytek doby Velikonoční

OZNÁMENÍ – Neděle 26. května – 6 neděle Velikonoční

 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Po mši svaté bude možno rovněž přispět na mimořádnou sbírku na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Všem dárcům děkujeme!
 • Podněty, které vzešly z farního shromáždění 14. května, projednala na svém úterním zasedání pastorační rada. Děkujeme obzvlášť za konkrétní nabídky pomoci.
 • 1/ K otázce financování pastoračního asistenta: Martin Peroutka bude nadále pro farnost pracovat na zkrácený úvazek, který musíme plně pokrýt z darů na tento účel, aniž bychom ohrozili financování provozu farnosti. Prosíme farníky, kteří mohou a chtějí na tento účel pravidelně přispívat, aby do 16. června ohlásili výši částky. Je to nutné k tomu, abychom věděli, jak velký úvazek dokážeme financovat.
 • Nabídku spoluúčasti prosím buď pošlete mailem a adresu pastoracni.rada@farnostvrsovice.cz, nebo napište na lístek, připravený na stolku vzadu v kostele sv. Václava; lístek vhoďte do vedle stojící dřevěné kasičky.
 • 2/ K otázce dlouhodobějšího směřování farnosti: pastorační rada se shodla na potřebě vytvořit dvě hlubší analýzy, totiž pastorační a ekonomický strategický plán. K obojímu budou sestaveny pracovní skupiny, jejichž členové budou známi do konce června. Součástí obou analýz bude mj. problematika vršovické fary.
 • Dnes, v neděli 26. června, bude na faře od 14:30 představení loutkového divadélka za dobrovolné vstupné. Zveme a doporučujeme!
 • V sobotu 1. června 2019 se uskuteční Celofarní výlet. Tentokrát pojedeme na Litoměřicko, ještě stále je možné se hlásit, aby se na Vás dostalo, a to buď osobně u V. Jeništy, nebo e-mailem: vladajen@gmail.com, případně telefonicky na číslo 777565119. Bližší informace během května.
 • V neděli 2. června od 14:30 bude za kostelem sv. Václava probíhat tradiční Den dětí spoluorganizovaný dětmi a mládeží z naší farnosti. Srdečně zveme nejen děti z naší farnosti. Prosíme o šíření této zprávy!
 • V sobotu 8. června od 20:00 bude v kostele sv. Mikuláše Svatodušní vigílie.
 • S radostí oznamujeme, že v neděli 23. června, při mši v 10:30, budou v kostele sv. Václava biřmováni naši mladí farníci.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 30. května – Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek * pátek 31. května Svátek Navštívení Panny Marie * sobota 1. června – Památka sv. Justina, mučedníka * neděle 2. června – 7. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 19. května – 5. neděle Velikonoční

 • Tuto neděli bude Svatojánská sbírka na Arcidiecézi. Za týden budeme sbírat na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme všem dárcům.
 • V úterý 21. května se na faře v 19:00 sejde pastorační rada.
 • V pátek 24. června bude mše svatá již v 17:00, následovat bude Noc kostelů. Otevřeny budou oba naše kostely. Program zajistí hudebníci, loutkoherci a dobrovolníci z naší farnosti. Zveme!
 • V neděli 26. června bude na faře od 14:30 představení loutkového divadélka za dobrovolné vstupné. Zveme a doporučujeme!
 • V sobotu 1. června 2019 se uskuteční Celofarní výlet. Tentokrát pojedeme na Litoměřicko, jsou objednány jen tři autobusy, proto se již nyní můžete hlásit, aby se na Vás dostalo, a to buď osobně u V. Jeništy, nebo e-mailem: vladajen@gmail.com, případně telefonicky na číslo 777565119. Bližší informace během května.
 • V neděli 2. června od 14:30 bude za kostelem sv. Václava probíhat tradiční Den dětí spoluorganizovaný dětmi a mládeží z naší farnosti. Srdečně zveme nejen děti z naší farnosti.
 • S radostí oznamujeme, že v neděli 23. června, při mši v 10:30, budou v kostele sv. Václava biřmováni naši mladí farníci.

Z liturgického kalendáře: neděle 26. května – 6. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 12. května – 4. neděle Velikonoční

 • Tuto neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli bude Svatojánská sbírka na Arcidiecézi. Děkujeme všem dárcům.
 • Na úterý 14. května do sálu sv. Václava od 19.00 hod. Svolává Pastorační rada farní shromáždění k problému personálního a finančního zajištění chodu farnosti. Důležitá je účast všech dospělých, kterým na naší farnosti záleží.
 • V pátek 17. května po mši bude sále opět Pánský klub, na kterém bude mimo jiné možno vyzkoušet i zbrusu nové sportovní vybavení sálu.
 • V sobotu 1. června 2019 se uskuteční Celofarní výlet. Tentokrát pojedeme na Litoměřicko, jsou objednány jen tři autobusy, proto se již nyní můžete hlásit, aby se na Vás dostalo, a to buď osobně u V. Jeništy, nebo e-mailem: vladajen@gmail.com, případně telefonicky na číslo 777565119. Bližší informace během května.
 • V pátek 24. května bude mše svatá již v 17:00, následovat bude Noc kostelů. Otevřeny budou oba naše kostely. Program zajistí hudebníci, loutkoherci a dobrovolníci z naší farnosti. Zveme!
 • V neděli 2. června od 14:30 bude za kostelem sv. Václava probíhat tradiční Den dětí spoluorganizovaný dětmi a mládeží z naší farnosti. Srdečně zveme nejen děti z naší farnosti.

Z liturgického kalendáře: úterý 14. května – svátek sv. Matěje, apoštola * čtvrtek 16. května – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech * neděle 19. května – 5. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 5. května – 3. neděle Velikonoční

 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme všem dárcům za příspěvky na nové ozvučení kostela.
 • Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě včerejšího setkání neofytů, zvláště hlavnímu organizátorovi, Radimu Kindlovi.
 • V sobotu 11. 5. od 16:00 bude v kostele sv. Václava příležitost k svátosti smíření pro děti připravující se k prvnímu svatému přijímání.
 • Příští neděli na mši v 10:30 půjdou děti, připravující se v naší farnosti, k prvnímu svatému přijímání. Zároveň na tento den připadá Den matek.
 • Na úterý 14. května do sálu sv. Václava od 19.00 hod. Svolává Pastorační rada farní shromáždění k problému personálního a finančního zajištění chodu farnosti. Důležitá je účast všech dospělých, kterým na naší farnosti záleží.
 • V sobotu 1. června 2019 se uskuteční Celofarní výlet. Tentokrát pojedeme na Litoměřicko, jsou objednány jen tři autobusy, proto se již nyní můžete hlásit, aby se na Vás dostalo, a to buď osobně u V. Jeništy, nebo e-mailem: vladajen@gmail.com, případně telefonicky na číslo 777565119. Bližší informace během května.

Z liturgického kalendáře: pondělí 6. května – památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka * neděle 12. května – 4. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 28. dubna – 2. neděle Velikonoční

 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme všem dárcům za příspěvky na nové ozvučení kostela.
 • Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací včerejšího výletu seniorů.
 • Dnes 28. dubna bude na faře v 16:30 představení farního loutkového divadélka pro děti! Srdečně zveme.
 • V úterý 30. 4. ve 14:00 bude u sv. Václava poslední rozloučení s Ing. Vincencem Vychodilem.
 • Ve čtvrtek 2. 5. po ranní mši svaté, cca v 9:00 proběhne na faře setkání seniorů při čaji.
 • V sobotu 4. 5. od 15:00 se koná v sále sv. Václava Vršovický slet neofytů.
 • V sobotu 11. 5. od 16:00 bude v kostele sv. Václava příležitost k svátosti smíření pro děti připravující se k prvnímu svatému přijímání.
 • Na úterý 14. května do sálu sv. Václava od 19.00 hod. Svolává Pastorační rada farní shromáždění k problému personálního a finančního zajištění chodu farnosti. Důležitá je účast všech dospělých, kterým na naší farnosti záleží.

Z liturgického kalendáře: pondělí 29. dubna – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy * čtvrtek 2. května – Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve * pátek 3. května – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů * neděle 5. května – 3. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!