Nadcházející události

Nejbližší bohoslužby

Čvc
16
Čt
8.00 Eucharistie v kostel sv. Mikuláše
Eucharistie v kostel sv. Mikuláše
Čvc 16 @ 8.00 – 9.00
 
Čvc
19
Ne
9.30 Eucharistie v kostel sv. Václava
Eucharistie v kostel sv. Václava
Čvc 19 @ 9.30 – 10.30
 
Čvc
21
Út
18.00 Eucharistie v kostel sv. Mikuláše
Eucharistie v kostel sv. Mikuláše
Čvc 21 @ 18.00 – 19.00
 
Čvc
23
Čt
8.00 Eucharistie v kostel sv. Mikuláše
Eucharistie v kostel sv. Mikuláše
Čvc 23 @ 8.00 – 9.00
 
Čvc
26
Ne
9.30 Eucharistie v kostel sv. Václava
Eucharistie v kostel sv. Václava
Čvc 26 @ 9.30 – 10.30
 

Aktuality

Nedělní bohoslužby pro veřejnost

V neděli 17. 5. a v neděli 24. 5. budou tři bohoslužby u sv. Václava, a to v 8:00 v 9:30 a v 11:00 (pro rodiny s dětmi).

Od 25. května se rozpis bohoslužeb vrací do normálu (budou dvě nedělní mše v 8:30 a v 10:30)


Dnešní, nedělní, přenos bohoslužby začíná opět v 9:30

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020

 

Drazí bratři a sestry,

blíží se květen – čas, kdy Boží lid zvláště silně projevuje lásku a úctu Panně Marii. V tomto měsíci se tradičně modlíme doma s rodinou růženec. Omezení kvůli pandemii nás „nutí“ docenit tento rodinný rozměr také z hlediska duchovního.

Proto jsem se rozhodl vybídnout každého, aby v měsíci květnu znovu objevil krásu domácí modlitby růžence. Je možné tak činit společně, anebo jednotlivě, a podle situace se můžete rozhodnout využívat co nejlépe obě možnosti. Tak či onak tomu ovšem napomůže jedno tajemství, a tím je jednoduchost. Nejen na internetu lze najít dobré vzory, kterých se při modlitbě držet.

Vedle toho nabízím texty dvou modliteb k Panně Marii, které můžete připojit na konci růžence a které se i já budu v květnu modlit v duchovním spojení s vámi všemi. Přikládám je k tomuto listu, aby byly všem k dispozici.

Drazí bratři a sestry, budeme-li společně rozjímat Kristovu tvář srdcem Marie, naší Matky, sjednotí nás to ještě silněji jako duchovní rodinu, a tak dokážeme tento čas zkoušky překonat. Budu se modlit za vás, zvláště za ty, kdo nejvíce trpí, a vy se prosím modlete za mě. Děkuji vám a ze srdce vám žehnám.

Řím, u sv. Jana v
Lateránu, 25. dubna 2020

svátek sv. Marka, evangelisty

FRANTIŠEK

První modlitba

Maria,
ty na naší cestě stále záříš
jako znamení spásy a naděje.
Svěřujeme se tobě,
Uzdravení nemocných,
tobě, která ses u paty kříže
spojila s Ježíšovým utrpením
a uchovala si pevnou víru.

„Záchrano římského lidu“,
ty víš, čeho je nám zapotřebí,
a my víme, že se postaráš,
aby se tak jako v galilejské
Káně i k nám po čase zkoušky
vrátila radost a veselí.

Matko božské lásky,
pomoz nám podřizovat se Otcově vůli a konat to,
co nám řekne Ježíš.
Neboť on na sebe vzal naše utrpení
a našimi bolestmi se obtížil,
aby nás – skrze kříž –
dovedl do radosti vzkříšení.

Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby
v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!

Druhá modlitba

„Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.“

Za těchto dramatických okolností, kdy celý svět podléhá utrpení a úzkosti, se utíkáme k tobě, Matko Boží a Matko naše, a pod tvou ochranou hledáme útočiště.

Panno Maria, obrať k nám své milosrdné oči uprostřed této pandemie koronaviru. Utěš ty, kdo jsou zoufalí a oplakávají své drahé zesnulé pohřbené – často tak, že to pozůstalé ještě více zraňuje. Buď oporou těm, které trápí nemoc jejich blízkých a přitom jim kvůli prevenci nákazy ani nemohou být nablízku. Naplň nadějí všechny, které trápí nejistá budoucnost i dopady na hospodářství a zaměstnanost.

Matko Boží a Matko naše, pros za nás u Boha, Otce milosrdenství, aby se toto veliké utrpení skončilo a znovu nám vzešla naděje a pokoj. Tak jako v Káně se i nyní přimlouvej u svého božského Syna, aby rodiny nemocných i zemřelých došly útěchy a jejich srdce se otevřela důvěře.

Ochraňuj všechny lékaře, sestry, zdravotníky i dobrovolníky, kteří v této nouzové situaci stojí v první linii a pro záchranu druhých nasazují vlastní život. Podpírej je v jejich hrdinském úsilí a dej, ať jim nechybí síla, velkorysost a zdraví.

Buď nablízku každému, kdo dnem i nocí pečuje o nemocné, a také kněžím kteří se s pastýřskou starostlivostí a věrni evangeliu snaží pomáhat všem a všechny podpírat.

Svatá Panno, osvěť mysl všech, kdo působí ve vědeckém výzkumu, aby dokázali najít účinná řešení, jak tento virus překonat.

Pomáhej státním představitelům, ať jednají moudře, starostlivě a velkoryse, nabízejí pomoc všem, kdo postrádají základní životní
potřeby, a hledají sociální i ekonomická řešení v duchu prozíravosti a solidarity.

Nejsvětější Maria, otřes svědomím lidstva, aby ohromné prostředky
investované do vývoje zbraní a jejich nákupu sloužily raději na podporu výzkumu, jak v budoucnosti podobným tragédiím účinně předcházet.

Milovaná Matko, dej, ať ve světě roste vědomí, že patříme k jediné a veliké rodině a všechny nás spojuje jedno pouto, abychom v duchu bratrství a solidarity pomáhali přinášet úlevu do bezpočtu případů bídy a nouze. Daruj všem pevnost ve víře, vytrvalost ve službě a stálost v modlitbě.

Maria, Potěšení zarmoucených, obejmi všechny své soužené děti a pros Boha, ať vztáhne svou všemohoucí ruku a vysvobodí nás z této strašlivé pandemie, aby se tak život vrátil ke svému obvyklému a pokojnému
běhu.

Svěřujeme se tobě, která na naší cestě stále záříš jako znamení spásy a naděje, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!

Amen.

Nedělní bohoslužba on-line

I tuto neděli, 26. dubna, plánujeme přímý přenos bohoslužby od 9:30!

Bohoslužby povoleny

Počínaje dneškem – pátkem 24 dubna, se opět konají bohoslužby ve všední den (pro max. 15 lidí). Nědělní bohoslužba se zatím nekoná a bude přenášena on-line.

Technické problémy on-line přenosu bohoslužby

Velice se omlouváme za technické problémy na začátku dnešního on-line přenosu. Pořád se ještě učíme. Doufáme, že příští neděli bude vše v pořádku a lepší než kdy dříve!