Nadcházející události

Zář
27
18.00 Svatováclavský průvod s koňmi v kostel sv. Václava a kostel sv. Mikuláše
Svatováclavský průvod s koňmi v kostel sv. Václava a kostel sv. Mikuláše
Zář 27 @ 18.00 – 21.00
Svatováclavský průvod s koňmi @ kostel sv. Václava a kostel sv. Mikuláše
Svatováclavský průvod po Vršovicích Začátek: 18:00 SV. MIKULÁŠ, VRŠOVICKÉ NÁM.   18:15 Husův sbor, Moskevská   18:30 SV. VÁCLAV, ČECHOVO NÁM.   Na programu: Smíšený pěvecký sbor při kůru sv. Václava Dětský pěvecký sbor ZŠ[...]

Aktuality

Přihlašování na Tělesnou obnovu 2019

Rodiny s dětmi jakéhokoliv věku zveme již  na šestý ročník Tělesné obnovy na víkend 14.-16.6.2019.. Letos pojedeme do chatkového tábora podniku Kovo Buzuluk ve Smetanově Lhotě (u Čimelic), kde jsme byli v roce 2015. Počet a kvalita sportovišť je zde trochu nižší než v Horním Poříčí, ale na druhou stranu můžeme využít bazén, nebo okolní lesy k cyklovýletům. Akce je vhodná i pro neúplné rodiny a pro rodiny, jejichž někteří členové nejsou „praktikující“.
 
Přihlašovat se lze do 19.5.2019 na webu níže


https://forms.gle/fUWtpDXAXYY8iqoq6
● Příjezd v pátek 14.6.2019 večer (cca 17:00 – 20:00 hodin), konec 16.6.2019 cca po 15. hodině
● (Předběžná cena / potvrdím začátkem příštího týdne) Cena za ubytování + stravu (dvě noci, 2x snídaně; 2x oběd) je cca 780,- Kč, děti 2-8 let cca 360,-; děti 8-16 let cca 580,-Kč; děti do 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a stravu). Přesnou cenu dostane každá přihlášená rodina i s číslem účtu pro platbu a variabilním symbolem.
● Chatky bude třeba před opuštěním uklidit (včetně vytření). 
● Lokalita má oproti loňskému roku omezený počet sportovišť (hřiště na fotbal a na hřiště na volejbal),  je zde však bazén na koupání (12x20m)
● Večeře budou vlastní (pá z domova, so opékání na ohni z dovezených zásob – lze uložit do lednice)
● Je třeba přihlásit jmenovitě všechny účastníky – i děti do 2 let (včetně věku v době pobytu) a to do vyčerpání kapacity nebo nejpozději do 12.5.2018! Zaplatit bude třeba do konce května.
● K dispozici jsou 3, 4 a 6-ti lůžkové pokoje (2 pokoje na chatce, dvě chatky jsou čtyřpokojové, každý pokoj má vlastní vchod)
● Příp. režijní náklady se budou hradit na místě (max. 50 Kč/ osoba)


Za přípravný tým

Bětka Matochová + Lída a Pavel Hobzovi

Materiály k třetímu postnímu setkání modlitebních buněk

Postní odlitební buňky – text k 2. setkání

Velikonoce u sv. Václava

Květná neděle 14. 4. v 17:00 koncert duchovní hudby „Stabat mater“

Středa 17. 4. příležitost k svátosti smíření od 17:00 do 19:00 u sv. Václava

Zelený čtvrtek 18. 4. v 18:00 Bohoslužba s památkou Večeře Páně

Velký pátek 19. 4. v 17:00 Křížová cesta
                                v 18:00 Obřady Velkého pátku

Bílá sobota 20. 4. ve 20:30 Velikonoční vigilie

Zmrtvýchvstání Páně 21. 4. v 8:30 slavnostní eucharistie
                                                 v 10:30 slavnostní eucharistie pro rodiny s dětmi

Velikonoční pondělí 22. 4. v 8:30 bohoslužba

Den seniorů a nemocných

v sobotu 6. 4. 2019, v sále u sv. Václava. Srdečně zveme!

Postní modlitební buňky

Milí farníci,

vstoupíli jsme do postní doby označeni popelem a slyšeli jsme nad sebou slova: „Obraťte se a věřte evangeliu”.

Také v letošním roce se nabízí možnost setkávat se k modlitbě v modlitebních buňkách. Bylo by to jednou za dva týdny, celkem 3x.

Je možné pokračovat v buňkách z minulého roku. Nové by vznikly tím způsobem, že by se zájemci v neděli 10.3.2019 po každé mši sv. zdrželi v kostele a vytvořili mezi sebou skupinky v počtu několika osob. Následně by si dohodli místo na setkání a ze svého středu určili jednu osobu, která bude vedoucí. Ta vyzvedne materiály pro každé setkání a bude koordinovat jeho průběh. Setkání se může konat v bytě některého z členů, nebo na jiném místě dle dohody. Skupinky jsou otevřené a každý z členů má možnost přivést někoho dalšího. Pokud by byla skupinka příliš velká z důvodu počtu, nebo místa, kde se schází, rozdělí se na 2 samostatné.

Setkání se zahájí úvodní krátkou modlitbou a četbou určeného úryvku z Písma svatého. Pak bude následovat chvíle ticha, aby byla možnost prečíst si text ještě jednou a na krátké zamyšlení, k čemuž budou nápomocné otázky. Potom bude možnost sdílení toho, jak byl kdo textem evangelia osloven. Nekomentujeme to, co řekl někdo jiný, nevedeme diskuzi. Každého člověka Boží slovo oslovuje jedinečně a individuálně a může to být obohacením pro ostatní.

Druhou částí setkání je modlitba, ve které můžeme stručně vyjádřit chvály, poděkování a prosby. Důležitou součástí této modlitby jsou prosby za druhé. Každý účastník si předem připraví seznam několika osob, za které a na jejichž úmysly se chce v tomto společenství modlit. Tato jména a případně úmysly mohou být vyslovena nahlas. Je to veliká vzácnost, moci se modlit nejen sám, ale také v nějakém společenství a do svých proseb zahrnout nejen své blízké, ale také i své nevěřící přátele. Na konci se všichni pomodlí modlitbu Otče náš.

Celé setkání by mělo trvat 1 – 1 1/4 hodiny. Je to společenství modlitební, a proto není spojeno s pohoštěním. Stačí nabídnout k napití vodu.

Rád bych, aby se naše farnost v ještě větší míře stávala společenstvím společenství. Skrze takovéto malé skupinky si můžeme být více blízcí a současně otevřeni těm, kteří by rádi přišli mezi nás.

Přeji vám všem požehnanou postní dobu.

P. Artur Matuszek