Nejbližší bohoslužby

Kvě
23
Čt
8.00 Eucharistie v kostel sv. Mikuláše
Eucharistie v kostel sv. Mikuláše
Kvě 23 @ 8.00 – 9.00
 
Kvě
24
17.00 Eucharistie v kostel sv. Václava
Eucharistie v kostel sv. Václava
Kvě 24 @ 17.00 – 18.00
 
Kvě
25
So
8.00 Eucharistie v kostel sv. Mikuláše
Eucharistie v kostel sv. Mikuláše
Kvě 25 @ 8.00 – 9.00
 
Kvě
28
Út
18.00 Eucharistie v kostel sv. Mikuláše
Eucharistie v kostel sv. Mikuláše
Kvě 28 @ 18.00 – 19.00
 

Aktuality

Velikonoce u sv. Václava

Květná neděle 14. 4. v 17:00 koncert duchovní hudby „Stabat mater“

Středa 17. 4. příležitost k svátosti smíření od 17:00 do 19:00 u sv. Václava

Zelený čtvrtek 18. 4. v 18:00 Bohoslužba s památkou Večeře Páně

Velký pátek 19. 4. v 17:00 Křížová cesta
                                v 18:00 Obřady Velkého pátku

Bílá sobota 20. 4. ve 20:30 Velikonoční vigilie

Zmrtvýchvstání Páně 21. 4. v 8:30 slavnostní eucharistie
                                                 v 10:30 slavnostní eucharistie pro rodiny s dětmi

Velikonoční pondělí 22. 4. v 8:30 bohoslužba

Den seniorů a nemocných

v sobotu 6. 4. 2019, v sále u sv. Václava. Srdečně zveme!

Postní modlitební buňky

Milí farníci,

vstoupíli jsme do postní doby označeni popelem a slyšeli jsme nad sebou slova: „Obraťte se a věřte evangeliu”.

Také v letošním roce se nabízí možnost setkávat se k modlitbě v modlitebních buňkách. Bylo by to jednou za dva týdny, celkem 3x.

Je možné pokračovat v buňkách z minulého roku. Nové by vznikly tím způsobem, že by se zájemci v neděli 10.3.2019 po každé mši sv. zdrželi v kostele a vytvořili mezi sebou skupinky v počtu několika osob. Následně by si dohodli místo na setkání a ze svého středu určili jednu osobu, která bude vedoucí. Ta vyzvedne materiály pro každé setkání a bude koordinovat jeho průběh. Setkání se může konat v bytě některého z členů, nebo na jiném místě dle dohody. Skupinky jsou otevřené a každý z členů má možnost přivést někoho dalšího. Pokud by byla skupinka příliš velká z důvodu počtu, nebo místa, kde se schází, rozdělí se na 2 samostatné.

Setkání se zahájí úvodní krátkou modlitbou a četbou určeného úryvku z Písma svatého. Pak bude následovat chvíle ticha, aby byla možnost prečíst si text ještě jednou a na krátké zamyšlení, k čemuž budou nápomocné otázky. Potom bude možnost sdílení toho, jak byl kdo textem evangelia osloven. Nekomentujeme to, co řekl někdo jiný, nevedeme diskuzi. Každého člověka Boží slovo oslovuje jedinečně a individuálně a může to být obohacením pro ostatní.

Druhou částí setkání je modlitba, ve které můžeme stručně vyjádřit chvály, poděkování a prosby. Důležitou součástí této modlitby jsou prosby za druhé. Každý účastník si předem připraví seznam několika osob, za které a na jejichž úmysly se chce v tomto společenství modlit. Tato jména a případně úmysly mohou být vyslovena nahlas. Je to veliká vzácnost, moci se modlit nejen sám, ale také v nějakém společenství a do svých proseb zahrnout nejen své blízké, ale také i své nevěřící přátele. Na konci se všichni pomodlí modlitbu Otče náš.

Celé setkání by mělo trvat 1 – 1 1/4 hodiny. Je to společenství modlitební, a proto není spojeno s pohoštěním. Stačí nabídnout k napití vodu.

Rád bych, aby se naše farnost v ještě větší míře stávala společenstvím společenství. Skrze takovéto malé skupinky si můžeme být více blízcí a současně otevřeni těm, kteří by rádi přišli mezi nás.

Přeji vám všem požehnanou postní dobu.

P. Artur Matuszek

Zimní večery u sv. Václava

Yimni vecerz Header2

Právě
jsme se dozvěděli, že Schola pro nemoc nebude schopna vystoupit. Domluvili jsme se s panem Davidem Ebenem (zakladatelem a uměleckým vedoucím) na besedě pro zájemce, kteří dorazí. Ale koncert se ruší…

Za nepříjemnosti se omlouváme.

Srdečně zveme na Zimní večery u sv. Václava

cyklus moderovaných besed na současná témata, s výraznými křesťanskými osobnostmi, doplněný sérií spirituálních a kulturních akcí.

Nadcházející akce:

7. 3. 2019 Ekumenický popelec

14. 3. 2019 Petr Sláma: Starý zákon a moderní archeologie

21. 3. 2019 Loutky v nemocnici Představení: Malý princ (a beseda)

28. 3. 2019 Závěrečný večer s Jiřím Strachem

Hlavní FB událost:
https://www.facebook.com/events/666445313752635/

FB událost k besedě o křesťanské meditaci
https://www.facebook.com/events/2391825090841660

 

Bohoslužby s rorátními zpěvy začínají v pondělí 17. prosince

jiné bohoslužby se v tomto týdnu nekonají (s výjimkou neděle)

Roraty_male

 

Zveme na tradiční předvánoční koncert s účastí naší scholy

vstupenky online zde

EduRockShow1