OZNÁMENÍ – Neděle 9. února – 5. neděle v mezidobí

  • Tuto i příští neděli budeme vybírat na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
  • Dnes při mši svaté v 10:30 bude požehnáno dětem připravujícím se v naší farnosti na první svaté přijímání.
  • V úterý 11. února se v 19:00 sejde na faře pastorační rada.
  • Ve čtvrtek 13. února v 18:00 proběhne další beseda s významnou křesťanskou osobností na odborné téma dotýkající se křesťanské identity. Tentokráte nás navštíví meteorolog, vysokoškolský pedagog, komunální politik a dlouholetý člen pastorační rady farnosti Vršovice, RNDr. Miloslav Müller, Ph.D., známý též jako Míla Müller mladší. Srdečně zveme.
  • O týden později, 20. února v 18:00 proběhne beseda s filosofem Stanislavem Sousedíkem.
  • Farní charitativní bazar dětského oblečení proběhne 8. a 15. 3. 2020.

Z liturgického kalendáře: pondělí 10. únorapamátka sv. Scholastiky, panny * neděle 16. února – 6. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!