OZNÁMENÍ – Neděle 9. prosince – 2. neděle adventní

  • Dnešní sbírka je Mikulášská sbírka na bohoslovce. Příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby farnosti. Děkujeme!
  • Dnes po obou mších je také možné koupí vánočních přáníček podpořit Zajíčka na koni, což je organizace pomáhající znevýhodněným dětem.
  • Dárky na přání pro chudé lidi z Prahy 10 dávejme do 3. neděle adventní (16. prosince) do příslušného koše zabalené a označené číslem. Kdyby někdo nevěděl číslo svého dárku, podívejte se na nástěnku farní charity. Na předání dárků do kostela sv. Mikuláše v úterý 18. prosince od 15 hodin jsme všichni srdečně zváni. Dárky pro osamělé především v domovech pro seniory (např. balíčky vánočního pečiva) dávejme do druhého koše k tomu označeného.
  • Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou a organizací Mikulášské u Mikuláše, speciální díky patří Kristýně Dubnové, Markétě Shaeferové, Bětce Matochové, Simoně Kocourkové, Hance Svobodové, Jendovi Rücklovi, Lukáši Borskému a skvělým hercům ze středeční skupinky náboženství.
  • V pátek 14. prosince bude u sv. Václava duchovní obnova pro muže s P. Stanislavem Přibylem CSsR. Obnova začíná mší svatou v 18:00 a pokračuje přednáškou v sále od 18:45.
  • Od 17. prosince do 21. prosince budou u sv. Mikuláše každé ráno v 7.00 eucharistie s rorátními zpěvy. Ostatní bohoslužby v tomto týdnu odpadají. V sobotu 22. prosince budou roráty od 8:00. V neděli mše dle běžného rozpisu.
  • Pastorační rada, která se sejde 18. 12. se chce věnovat potřebám a problémům farní mládeže a starších dětí. Uvítáme k tomuto tématu jakékoliv podněty, názory a postřehy. Reakce sbírá pastorační asistent Martin Peroutka, mail: asistent@farnostvrsovice.cz
  • V pátek 21. 12. od 17:00 proběhne bleskový předvánoční úklid kostela. Vítáme všechny pomocníky!
  • V neděli 6. ledna 2019 na Slavnost Zjevení Páně, se v sále sv. Václava v 18:30 uskuteční první setkání v rámci půlroční přípravy na svátost biřmování. Zájemci o tuto svátost se již nyní mohou hlásit faráři.
  • Srdečně Vás zveme na společenský večer, který letos bude na téma 1919-2019 V BARVÁCH TRIKOLORY, jako oslava a vstoupení do dalších sta let republiky. Večer se uskuteční v KD Bariádníků 25. ledna 2019. V.I.P. pozvánky budou k dostání v kostele během adventu.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 13. prosince – památka sv. Lucie, panny a mučednice * pátek 14. prosince – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve * neděle 16. prosince – 3. neděle adventní.

Přejeme všem požehnaný advent!