OZNÁMENÍ – Neděle 8. dubna – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (Božího milosrdenství)

  • Dnešní i příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
  • Ve Vinici, na farním webu a na nástěnkách je seznam kandidátů do pastorační rady. Volby budou probíhat 15. dubna po obou bohoslužbách, volit budeme 4 členy. Volit mohou všichni farníci starší patnácti let.
  • Zítra, na slavnost Zvěstování Páně bude u sv. Václava slavnostní bohoslužba v 18.00.
  • V pondělí v 19.00 bude na faře setkání Farní charity.
  • V úterý bude v 19.00 v sále sv. Václava společné setkání pastorační a ekonomické rady na závěr jejich funkčního období.
  • Ve čtvrtek 12. 4. se nekoná obvyklá ranní bohoslužba u sv. Mikuláše.
  • V sobotu 14. 4. 2018 se uskuteční výlet seniorů (60+), tentokrát do Lázní Poděbrady a Staré Boleslavi. Cena výletu je 100 Kč. Zájemci se mohou hlásit v kostele na seznam nebo V. Jeništovi telefonicky (tel: 777565119), nebo na email: vladajen@gmail.com
  • V pondělí 16. dubna proběhne od 17.15 jarní úklid farní zahrádky a parčíku u sv. Mikuláše. Zároveň bude od 18.00 na farní zahradě společné posezení a opékání buřtů. Všichni jsou srdečně zváni.
  • V sobotu 21. dubna bude v sále sv. Václava tradiční den dobrovolníků na poděkování všem, kteří pomáhají s farními aktivitami. Pozvánky jsou vzadu za lavicemi. Pokud zde pro sebe pozvánku nenaleznete, prosíme zeptejte se to organizátorky, Kristýny Jančeové, nebo pastoračního asistenta, Martina Peroutky, je možné, že pro Vás někdo pozvánku již vzal k předání a také je možné, že náš seznam dobrovolníků není dokonalý. Zváni jsou srdečně opravdu všichni, kteří se dobrovolnické činnosti věnují.
  • V pátek 13. dubna od 19.30 můžete vyrazit společně s dalšími farníky do divadla Mana na divadlení hru o sv. Terezii z Lisieux s názvem Temná je noc. Přihlaste se do pondělí Mílovi Müllerovi ml. osobně, na email mila.muller@centrum.cz nebo sms na číslo 732 736 728 – zajistí lístky se skupinovou slevou.

Z liturgického kalendáře: pondělí 9. dubna – Slavnost Zvěstování Páně * středa 11. dubna – Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka * neděle 15. dubna – 3. neděle velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!