OZNÁMENÍ – Neděle 8. července – 14. neděle v mezidobí

  • Dnešní i příští neděli je sbírka určená na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
  • Po mši jste všichni srdečně zváni na kafe po mši na schodech kostela.
  • Připomínáme, že již platí prázdninový rozpis bohoslužeb – bohoslužby budou v úterý, středu a čtvrtek v obvyklých časech a v neděli je jedna mše svatá v 9:30. Svátost smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou u sv. Václava.
  • V pondělí v 11:00 u sv. Mikuláše bude poslední rozloučení s naším farníkem, JuDr. Milošem Pohůnkem.
  • Naše farnost má nového výpomocného duchovního, nedávno vysvěceného P. Pavla Křížka. Příští neděli 15. 8. bude koncelebrovat mši svatou s novokněžským požehnáním.

Z liturgického kalendáře: středa 11. července – Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy * neděle 15. července – 15. neděle v mezidobí

Přejeme všem požehnaný týden!