OZNÁMENÍ – Neděle 8. března – 2. neděle postní

  • Tuto i příští neděli vybíráme na provoz a potřeby vršovické farnosti. Děkujeme! Je také možno přispět do kasičky na postní almužnu.
  • V kostelích na stolcích jsou postní kasičky k rozebrání, případnému plnění a odevzdání v kostele nejlépe ve svatém týdnu.
  • Tuto a příští neděli probíhá charitativní dětský bazárek. Výtěžek celé akce bude využit na hlídače během podzimních manželských exerciciích. Nerozebrané oblečení bude následně postoupeno pro dětský bazar v domově Sue Ryder 21. 3. 2020.  
  • Den seniorů a nemocných bude letos v sobotu 28. března za účasti známého autora duchovní literatury, psychiatra, kněze Jaroslava Maxmiliána Kašparů.
  • Rovněž v sobotu 28.3. ve 14:00 proběhne další farní bruslení na stadionu Hasa. Rozpočítaná cena pronájmu stadionu vychází jako minule: dospělí, (15 let a více) za 100,-, děti, do 4 let včetně, zadarmo, ostatní za 50,-.
  • Ve čtvrtek 12. března v 18:00 bude v sále beseda s architektem Norbertem Schmidtem a liturgikem Janem Rücklem o moderních kostelích.
  • Ozvěny Štěkně se konají 21. 3. od 13 hodin v sále sv. Václava. Setkání je určené pro manželské páry, které se neúčastnily podzimního setkání ve Štěkni, nebo nemůžou jet na více dní a chtěli by se na chvilku v manželství zastavit a být spolu. Stále je ještě možné se přihlašovat u Vladimíra Jeništy, nebo na vladajen@gmail.com.

Z liturgického kalendáře: neděle 15. března3. neděle postní.

Přejeme všem požehnanou postní dobu!