OZNÁMENÍ – Neděle 7. ledna – Svátek Křtu Páně

  • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme rovněž za všechny dary zasílané převodem na účet. V souvislosti s blížícím se termínem pro vydávání potvrzení o daru odečitatelném z daně, prosíme dárce, aby aktualizovali své kontaktní údaje. Děkujeme!
  • Pokud někdo výhledově uvažuje o přijetí svátosti křtu, prosíme aby už nyní kontaktoval faráře, Mons. Artura Matuszka. Děkujeme za šíření této informace.
  • Dnes a zítra bude ještě probíhat i v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Náš podíl použijeme pro kulturní a společenské aktivity finančně znevýhodněných seniorů a potřeby a pomůcky pro ně. Děkujeme všem, kteří se sbírkou pomáhají i všem, kdo přispěli.
  • V sobotu 20. ledna v 15:00 se koná v sále u sv. Václava tradiční dětský karneval s herním programem pro děti a s tombolou. Letos je téma „cesta po světadílech“. Vítáni jsou všichni, v maskách i bez. Srdečně zveme!
  • Společenský „černobílý“ večer farnosti proběhne v pátek 26. ledna v KD Barikádníků. VIP pozvánky jsou už nyní k dispozici u Vládi Jeništy.

Z liturgického kalendáře: neděle 14. ledna – 2. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!