OZNÁMENÍ – Neděle 7. dubna – 5. neděle postní

  • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti.
  • Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací včerejšího dne seniorů a nemocných.
  • Dnes po mši svaté je opět možno koupí přáníček a výrobků podpořit organizaci Zajíček na koni, pomáhající dětem ze znevýhodněných skupin obyvatel.
  • Farnost se letos chystá modernizovat ozvučení v kostele sv. Václava. Na tento konkrétní účel je možno přispívat na účet farnosti, podrobné instrukce jsou na lístečku za lavicemi. Po mši bude též možnost přispět přímo do pokladniček u vchodu.
  • Za lavicemi jsou k rozebrání materiály pro třetí setkání postních modlitebních buněk.
  • Příští neděli bude eucharistie s žehnáním ratolestí, prosíme farníky, kteří mají možnost opatřit si kočičky, či jiné ratolesti, aby přinesli více i pro ty, kteří tuto možnost nemají.
  • V sobotu 13. dubna od 9:00 bude v kostele sv. Václava před-velikonoční úklid. Vstup je zdarma!
  • V sobotu 31. dubna v 15:00 pak bude v sále sv. Václava biblická animátorská dílnička. Srdečně zveme!
  • 14. dubna, na Květnou neděli, bude v 17:00 v kostele sv. Václava koncert duchovní hudby, na kterém zazní mimo jiné Stabat Mater Jakuba Jana Ryby v podání pěveckého sboru SUDOP, našeho smíšeného pěveckého sboru a sólistů. Vstupné je dobrovolné.
  • 27. dubna se bude konat farní výlet seniorů. Hlásit se je možno už nyní Vláďovi Jeništovi.

Z liturgického kalendáře: neděle 14. dubna Květná (pašijová) neděle.

Přejeme všem požehnaný týden!