OZNÁMENÍ – Neděle 7. července – 14. neděle v mezidobí

  • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
  • Připomínáme, že platí prázdninový rozpis bohoslužeb, v neděli je jedna eucharistie od 9.30 u sv. Václava, dále budou bohoslužby v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 u sv. Václava a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše.
  • Za lavicemi je tabulka, kde se dobrovolníci mohou zapsat na pomoc s nedělním kafem po mši. Moc prosíme o pomoc, aby se akce mohla konat každou letní neděli.

Z liturgického kalendáře čtvrtek 11. července – svátek sv. Benedikta, opata * neděle 14 července – 15. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden