OZNÁMENÍ – Neděle 6. října – 27. neděle v mezidobí

  • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
  • Dnes během mší probíhá sčítání návštěvníků bohoslužeb.
  • Dospělí zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u faráře.
  • Dnes, 6. 10 po obou mších bude také probíhat tzv. Manželský koláč. Výtěžek z prodaných dobrot, které Vám připravily rodiny, manželské páry, nebo i vy sobě navzájem, půjde na všechny akce spojené s rodinami t. j. Manželské setkání ve Štěkni, Ozvěny Štěkně a Tělesnou obnovu. Srdečně zveme!
  • Tuto a příští neděli, 13. října, také navážeme na úspěšný jarní prodej dětského a mládežnického oblečení, obuvi, hraček, sportovního vybavení, knih apod. Výtěžek celé akce bude využit pro potřeby maminek s dětmi v naší farnosti. Nerozebrané oblečení bude následně postoupeno pro dětský bazar v domově Sue Ryder 19. 10. 2019. 
  • Srdečně zveme na čtvrteční adorace u sv. Mikuláše, každý týden od 20.hodin.
  • Srdečně zveme všechny manželské páry, to znamená mladé, staré, ty, co jsou spolu půl roku, nebo padesát let, s dětmi nebo bez dětí, a chtějí pracovat na svém vztahu na setkání, které se letos koná od 25. 10. do 29. 10. ve Štěkni. Letošní téma je: Od kořenů k plodům aneb, odkud jsme, kam jdeme. Přihlašování je přímo i V. Jeništy, na e-mail: vladajen@gmail.com. Kapacita je omezena.

Z liturgického kalendáře: pondělí 7. října – Památka sv. Panny Marie Růžencové * neděle 13. října – 27. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden