OZNÁMENÍ – Neděle 6. května – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Dnešní sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli bude Svatojánská sbírka na arcidiecézi. Děkujeme.
 • Připomínáme, že farní charita sbírá do košů u bočního oltáře oblečení pro muže a hygienické potřeby pro muže i ženy bez domova.
 • Ve čtvrtek 10 května je slavnost Nanebevstoupení Páně, slavnostní bohoslužba bude v 8:00 u sv. Mikuláše.
 • V sobotu 12 května bude v kostele sv. Václava od 16.00 zpovídání děti před 1. svatým přijímáním a od 17.00 pak příležitost k svátosti smíření pro dospělé.
 • V neděli 13. května v 10.30 bude u sv. Václava bohoslužba s prvním svatým přijímáním dětí. Zároveň připomínáme, že příští neděli je Den matek.
 • V úterý 15. května v 19.00 se sejde na faře, poprvé v novém složení, pastorační rada.
 • Svatodušní vigilie s lucernáriem, obnovou biřmovacích závazků a s pomazáním olejem, bude v sobotu 19. května od 19:00 v kostele sv. Mikuláše.
 • Noc kostelů je letos v pátek 25 května od 18:00 a zapojí se do ní oba naše kostely. Páteční bohoslužba 25. 6. bude u Václava od 17:00 hodin.
 • V sobotu 2. 6. se uskuteční celofarní výlet, tentokrát do Skoků a Chýše
  u Žlutic. Zájemci se mohou hlásit v kostele na seznam, nebo Vláďovi Jeništovi (tel:777565119, mail: vladajen@gmail.com) Počet účastníků je neomezen. Bližší informace budou hlášeny v kostele, cena bude upřesněna.
 • V neděli 3. 6. od 15:00 se v kostele uskuteční tradiční Den dětí na který je možno pozvat i mimofarní děti. Akce spočívá v tom, že děti běhají ve skupinkách a hrají hry, zatímco rodiče odpočívají, povídají si a užívají klidnou neděli. K večeru je pak společné opékání buřtíků.
 • Na letošní Tělesnou obnovu jedeme stejně jako v posledních dvou letech
  do chatkového tábora Univerzity Karlovy v Horním Poříčí a to o víkendu 22. 6 – 24. 6. 2018. Hlásit se můžete přes farní web, kde naleznete odkaz na online formulář, nebo na mailu telesna.obnova@gmail.com

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 10. května – Slavnost Nanebevstoupení Páně * sobota 12.. května – Svátek Výročí posvěcení katedrály * neděle 13. května – 7 neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!