OZNÁMENÍ – Neděle 5. července – Slavnost sv. Cyrila a sv. Metoděje

  • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
  • Od 1. července do 31. srpna platí prázdninový rozpis bohoslužeb: v neděli bude jedna eucharistie v 9:30, další mše svaté budou v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 (z důvodu opravy lavic) rovněž u sv. Mikuláše a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše. Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou u sv. Václava, nebo dle osobní domluvy s knězem.
  • Za lavicemi je možné zapsat se na některou z letních neděli k pomoci se zajištěním farního kafe po mši. Zapisovat se bez obav mohou i dobrovolníci v této věci nezkušení a neškolení. Děkujeme!
  • Ve vinici, na webu a na nástěnkách je předběžný rozpis skupinek náboženství pro příští pastorační rok. 6. září v 10:30 proběhne mše s požehnáním školákům a pedagogům a následná konzultace s katechety po mši.
  • V neděli 20. září plánujeme uspořádat farní den se společným obědem. Slavnost to bude veliká a nevídaná, takže již nyní doporučujeme učinit si velký červený kroužek v kalendáři. O týden později, v pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti.

Z liturgického kalendáře: sobota 11. července – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy * neděle 12. července15. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!