OZNÁMENÍ – Neděle 31. března – 4. neděle postní

 • Tuto neděli je sbírka na charitní činnost v diecézi. Děkujeme! Příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti.
 • Dnes po obou bohoslužbách probíhá také sbírka farní charity na sociálně slabé v naší farnosti.
 • Farnost se letos chystá modernizovat ozvučení v kostele sv. Václava. Na tento konkrétní účel je možno přispívat na účet farnosti, podrobné instrukce jsou na lístečku za lavicemi. Následující neděle bude též možnost přispět přímo po mši svaté.
 • Na dětském bazárku se vybralo přes 10 000 korun na potřeby maminek s dětmi v naší farnosti. Děkujeme!
 • Dnes vychází dubnová Vinice.
 • Děkujeme všem, kteří pomáhali s cyklem Zimních večeru u sv. Václava, Hance Řehořové, Stanislavu Erbenovi, Radimu Kindlovi, členkám bývalého týmu Alfa a dalším pomocníkům a pomocnicím, kteří přicházeli před akcí pomoci s přípravou pohoštění a po akci zůstávali na pomoc s úklidem, a zvláště děkujeme sponzorovi, který celou akci štědře financoval a nepřeje si být jmenován.
 • Setkání seniorů se bude konat prvý čtvrtek v dubnu, t.j. 4. 4. 2019. Sejdou se po ranní mši sv. na faře, asi v 9 hodin. Bude beseda s prof. Lubomírem Mlčochem na téma „hnutí Fokoláre“.  Příležitost dozvědět se něco bližšího o tomto zajímavém pohybu v církvi !“
 • V sobotu 6. dubna od 8:00 bude v sále sv. Václava Den seniorů a nemocných s možností přijetí svátosti smíření a pomazání nemocných, besedou s panem biskupem Herbstem, společným obědem a neformálním posezením. Případnou potřebu přivézt autem je možno hlásit Pavlovi Zezulkovi.
 • 14. dubna, na Květnou neděli, bude v 17:00 v kostele sv. Václava koncert duchovní hudby, na kterém zazní mimo jiné Stabat Mater Jakuba Jana Ryby v podání pěveckého sboru SUDOP, našeho smíšeného pěveckého sboru a sólistů. Vstupné je dobrovolné.
 • V sobotu 13. dubna od 9:00 bude v kostele sv. Václava před-velikonoční úklid. Vstup je zdarma! V 15:00 pak bude v sále následovat animátorská dílnička pro děti s duchovním programem.
 • 27. dubna se bude konat farní výlet seniorů. Hlásit se je možno už nyní Vláďovi Jeništovi.
 • Letní farní tábor pro děti se koná od 28. 7 do 4. 8. 2019 v klášteře v Zásmukách.

Z liturgického kalendáře: neděle 7. dubna 5. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!