OZNÁMENÍ – Neděle 30. prosince – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 • Dnešní i příští sbírka jsou na provoz a potřeby farnosti. Děkujeme!
 • V pondělí 31. 12 bude mše v 16:00 u sv. Václava a v úterý 1. 1. na Slavnost Matky Boží, Panny Marie budou bohoslužby jako v neděli,
  v 8:30 a 10:30.
 • Setkání seniorů na faře při čaji se bude opět konat prvý čtvrtek, t.j. 3. ledna 2019, po ranní mši svaté, asi od 9 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
 • V pátek 4. ledna pokračuje Pánský klub od 19:00 v sále sv. Václava
  s přednáškou p. Petra Beneše (později večer).
 • V neděli 6. ledna 2019 na Slavnost Zjevení Páně, se v sále sv. Václava v 18:30 uskuteční první setkání v rámci půlroční přípravy na svátost biřmování. Zájemci o tuto svátost se mohou hlásit faráři.
 • V sobotu 19. ledna bude od 15:00 v sále sv. Václava tradiční dětský karneval se soutěžemi o odměny. Srdečně zveme!
 • Srdečně Vás zveme na společenský večer, který letos bude na téma 1919-2019 V BARVÁCH TRIKOLORY, jako oslava a vstoupení do dalších sta let republiky. Večer se uskuteční v KD Bariádníků 25. ledna 2019. V.I.P. pozvánky jsou k dostání v kostele.
 • Ve čtvrtek 17. 1. od 18:00 startuje v sále sv. Václava nový cyklus besed, kulturních a spirituálních akcí s názvem Zimní večery u sv. Václava. Začínáme besedou s Markem Orko Váchou na téma „Proč nebýt dokonalý?“ S podtitulem „Co se změnilo narozením Lulu a Nany“. Po krátké přednášce bude následovat moderovaná diskuze a pak prostor k neformálnímu rozhovoru u kávy a sušenek. Cyklus bude pokračovat každý čtvrtek v 18:00 až do konce března.

Z liturgického kalendáře: úterý 1. ledna – Slavnost Matky Boží, Panny Marie * středa 2. ledna – Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve * neděle 6. ledna – Slavnost Zjevení Páně

Přejeme všem požehnaný rok 2019!