OZNÁMENÍ – Neděle 3. května – 4. neděle velikonoční

 • Upozorňujeme na možnost přispívat převodem na farní účet 280828389/0800. Děkujeme!
 • Stále zůstává v platnosti možnost navštívit bohoslužby ve všední den (s účastí maximálně 15 lidí) Bohoslužby se konají v pravidelných časech, tedy:
  • v úterý v 18:00 v kostele sv. Mikuláše,
  • ve středu v 18:00 v kostele sv. Václava,
  • ve čtvrtek v 8:00 v kostele sv. Mikuláše,
  • v pátek v 18:00 v kostele sv. Václava
  • a v sobotu v 8:00 v kostele sv. Mikuláše.
  • Příležitost k setkání s knězem a k svátosti smíření je vždy ve středu a v pátek od 17:30 přede mší svatou v kostele sv. Václava.
 • Nedělní bohoslužby s účastí veřejnosti se prozatím nekonají a jsou přenášeny on-line na webu farnosti: www.farnostvrsovice.cz, předpokládáme, že nedělní bohoslužby s účastí lidu by mohly znovu začít fungovat od poloviny května a o podrobnostech budeme informovat příští neděli.
 • Farnost se letos nezúčastní Noci kostelů. Zrušen je také jarní termín farního výletu.
 • Aktuální informace o změnách zveřejňujeme průběžně na farním webu a facebooku.

Z liturgického kalendáře: neděle 10 května – 5. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnanou velikonoční dobu!