OZNÁMENÍ – Neděle 3. června – 9. neděle v mezidobí

  • Dnešní i příští sbírka bude na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
  • Děkujeme Vláďovi Jeništovi a všem, kteří pomáhali s organizací včerejšího výletu.
  • Dnes od 15:00 se v kostele uskuteční tradiční Den dětí, tentokráte spoluorganizovaný farním spolčátkem, na který je možno pozvat i mimofarní děti.
  • Ve čtvrtek 7. 6. po ranní bohoslužbě, cca od 9.00 proběhne na faře setkání seniorů při čaji. Srdečně zveme!
  • Ve čtvrtek 7. 6. v 19.00 rovněž na faře, proběhne ustavující setkání nové ekonomické rady.
  • Příští neděli po eucharistii v 10.30 oslavíme společně výročí kněžství našeho faráře Mons. Artura.

Z liturgického kalendáře: úterý 5. črtvna – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka * pátek 8. června – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova * sobota 9. června – Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie * Neděle 10. června – 10. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!