OZNÁMENÍ – Neděle 29. dubna – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Dnešní i příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
 • Připomínáme, že farní charita sbírá do košů u bočního oltáře oblečení pro muže a hygienické potřeby pro muže i ženy bez domova.
 • Vyšla nová Vinice a programem nejdůležitějších akcí na příští měsíc
  a s vyúčtováním minulého roku.
 • Tento čtvrtek, 3. května, se opět sejdou senioři na faře při čaji. Setkání bude jako obvykle po ranní mši svaté, t.j. asi v 9 hodin. Všichni jsou srdečně zváni
 • Svatodušní vigilie s lucernáriem bude v sobotu 19. května od 19:00
  v kostele sv. Mikuláše.
 • Noc kostelů je letos v pátek 25 května od 18:00 a zapojí se do ní oba naše kostely. Páteční bohoslužba 25. 6. bude u Václava od 17:00 hodin.
 • Pokračujeme v projektu otevřených modlitebních buněk přípravou na slavnost Seslání Ducha Svatého. Zapojit se mohou buňky, které vznikly během postní duchovní cesty, i noví zájemci (skupinky i jednotlivci). Texty ke druhému setkání jsou k rozebrání za lavicemi.
 • V sobotu 2. 6. se uskuteční celofarní výlet, tentokrát do Skoků a Chýše u Žlutic. Zájemci se mohou hlásit v kostele na seznam, nebo Vláďovi Jeništovi (tel:777565119, mail: vladajen@gmail.com) Počet účastníků je neomezen. Bližší informace budou hlášeny v kostele, cena bude upřesněna.
 • V neděli 3. 6. od 15:00 se v kostele uskuteční tradiční Den dětí na který je možno pozvat i mimofarní děti. Akce spočívá v tom, že děti běhají ve skupinkách a hrají hry, zatímco rodiče odpočívají, povídají si a užívají klidnou neděli. K večeru je pak společné opékání buřtíků.
 • Na letošní Tělesnou obnovu jedeme stejně jako v posledních dvou letech do chatkového tábora Univerzity Karlovy v Horním Poříčí a to o víkendu 22. 6 – 24. 6. 2018. Hlásit se můžete přes farní web, kde naleznete odkaz na online formulář, nebo na mailu telesna.obnova@gmail.com

Z liturgického kalendáře: středa 2. května – Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve * bčtvrtek 3. května – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů * neděle 6. května – 6 neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!