OZNÁMENÍ – Neděle 28. října – 30. neděle v mezidobí

  • Dnešní i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti.
  • Pro bližní bez domovů a finančně velmi znevýhodněné v Praze budeme sbírat věci do košů v kostele sv. Václava od 4. do 18. listopadu. Nejvíce potřebují pánské kalhoty, ponožky, trenýrky, zimní bundy a spacáky.
  • Dnes po bohoslužbách od 12 do 18 hodin bude kostel otevřen veřejnosti ke komentovaným prohlídkám v rámci festivalu prvorepublikové architektury Open house Praha.
  • Připomínáme též, že říjen je měsícem růžence. Ve farnosti Vršovice probíhá společná modlitba růžence před každou bohoslužbou u sv. Mikuláše a u sv. Václava v neděli od 8:00 a v pátek od 17:30.
  • Ve čtvrtek 1.listopadu bude po mši sv. u sv.Mikuláše setkání seniorů. Bude se konat na faře od 9 hodin. Promluví dr.František Reichel, který je vršovickým rodákem. Bude hovořit na téma „Cesty ve Starém zákoně“. Jde o cesty Abraháma, Izáka a dalších biblických osob. Vystoupení dr.Reichela na jaře t.r. mělo vysokou úroveň. Srdečně zveme.
  • 1. listopadu na Slavnost všech svatých bude bohoslužba v obvyklý čas, v 8:00 u sv. Mikuláše. 2. listopadu bude rovněž eucharistie u sv. Mikuláše v 8:00 a u sv. Václava pak v obvyklých 18:00.
  • Ve pátek 2. listopadu, v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé, chceme při mši opět vzpomínat a prosit za zemřelé členy naší farnosti a jejich příbuzné. U postranního oltáře je již připraven košíček, kam je možno psát jejich jména, která pak budeme předčítat během mše svaté 2. listopadu. Prosíme při tom o maximální čitelnost, obzvláště oceníme, má-li někdo možnost napsat si papírek předem na stroji, nebo počítači. Úmysly nemusí být jmenovité, zmiňovat je možné celé rodiny.
  • V souvislosti s tímto svátkem je také možné získat plnomocné odpustky. Na slavnost Všech svatých (1. listopadu odpoledne) a na Vzpomínku na všechny věrné zemřelé (2. listopadu celý den) lze při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky (přivlastnitelné pouze duším v očistci). Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce), je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otče náš a Věřím v Boha. Od 1. do 8. listopadu včetně je možno (po splnění výše uvedených podmínek) získat denně plnomocné odpustky (přivlastnitelné pouze duším v očistci), navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé.
  • Ve vršovickém divadle Mana shání spolehlivou osobu na pomoc s úklidem, jde o placenou práci, více informací u manželů Zezulkových, nebo přímo v Husově sboru.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 1. listopadu – Slavnost všech svatých * pátek 2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé *

Přejeme všem požehnaný týden!