OZNÁMENÍ – Neděle 28. června – 13. neděle v mezidobí

  • Dnešní sbírka je Svatopetrská sbírka na bohoslovce. Příští týden budeme vybírat na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
  • Od 1. července do 31. srpna platí prázdninový rozpis bohoslužeb: v neděli bude jedna eucharistie v 9:30, další mše svaté budou v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 u sv. Mikuláše a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše. Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou u sv. Václava, nebo dle osobní domluvy s knězem.
  • Za lavicemi je možné zapsat se na některou z letních neděli k pomoci se zajištěním farního kafe po mši. Zapisovat se bez obav mohou i dobrovolníci v této věci nezkušení a neškolení.
  • V neděli 20. září plánujeme uspořádat farní den se společným obědem. Slavnost to bude veliká a nevídaná, takže již nyní doporučujeme učinit si velký červený kroužek v kalendáři. O týden později, v pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti.

Z liturgického kalendáře: pondělí 29. června – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů * pátek 3. července – Svátek sv. Tomáše, apoštola * sobota 4. července – památka sv. Prokopa, opata * neděle 5. červenceSlavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy

Přejeme všem požehnaný týden!