OZNÁMENÍ – Neděle 27. ledna 3. neděle v mezidobí

  • Dnešní i příští sbírka jsou na provoz a potřeby farnosti. Děkujeme!
  • Po mši svaté budou rozdávána potvrzení o daru za loňský rok.
  • Ve čtvrtek 31. 1. proběhne beseda s profesorem Pavlem Hoškem: Teologie a fantazie v pojetí J. R. R. Tolkiena.
  • Ve čtvrtek 7. února bude v kostele sv. Václava od 18:00 koncert pěveckého sboru Schola Gregoriana Pragensis. Vstupné je dobrovolné. Srdečně zveme a prosíme o pomoc s šířením těchto informací.
  • Zveme vás v sobotu 2.3. od 14:00 do 16:00 na bruslení do Vršovického zimního stadionu Hasa. Budeme mít pro sebe celou ledovou plochu. Vstupné je 100,- Kč na bruslícího dospělého, 50,- Kč děti 4-15 let včetně. Možnost zapůjčení bruslí za poplatek na místě. Hlaste se a předávejte peníze za vstup Martinu Jeništovi.
  • V neděli 27. 1. bude v 16:30 na faře představení loutkového divadélka.

Z liturgického kalendáře: pondělí 28. ledna – Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve * čtvrtek 31 ledna – Památka sv. Jana Boska, kněze * sobota 2. února – Svátek Uvedení Páně do chrámu * neděle 3. února – 4. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!