OZNÁMENÍ – Neděle 27. května – NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • Dnešní i příští sbírka bude na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
 • Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací páteční Noci kostelů, nebo se podíleli na programu.
 • V úterý 29. května ve 14:00 bude v kostele sv. Václava poslední rozloučení s naší věrnou farnicí, paní Jiřinou Vychodilovou.
 • Dnes v 16:30 bude na faře představení loutkového divadélka pro děti, hrát se bude šťavnatý kus Princezna Světluška. Srdečně zveme!
 • V úterý v 19:00 proběhne na faře setkání týmu katechetů a vedoucích mládeže.
 • Ve čtvrtek 31. května je Slavnost Těla a Krve Páně, slavnostní bohoslužba bude v 8:00 u sv. Mikuláše. V 17:00 téhož dne je také možné zúčastnit se slavnosti s průvodem v katedrále sv. Víta.
 • Připomínáme poslední možnost zapsat se na sobotní výlet celé naší farnosti. Neváhejte a pojeďte s námi! Veškeré info u V. Jeništy
  (tel: 777565119, mail: vladajen@gmail.com). Jedeme do Skoků
  a Chyše u Žlutic. Cena je 230 korun bez vstupů (vstupy max 170 korun, dle varianty a slev). Zájemci se mohou hlásit v kostele na seznam, nebo Vláďovi Jeništovi .
 • V sobotu 2. 6. odpadá ranní bohoslužba u sv. Mikuláše.
 • V neděli 3. 6. od 15:00 se v kostele uskuteční tradiční Den dětí
  na který je možno pozvat i mimofarní děti. Akce spočívá v tom, že děti běhají ve skupinkách a hrají hry, zatímco rodiče odpočívají, povídají si a užívají klidnou neděli. K večeru je pak společné opékání buřtíků.

Z liturgického kalendáře: středa 30. května – Památka sv. Zdislavy * čtvrtek 31. května – Slavnost Těla a Krve Páně * Neděle 3. června – 9. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!