OZNÁMENÍ – Neděle 26. května – 6 neděle Velikonoční

  • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Po mši svaté bude možno rovněž přispět na mimořádnou sbírku na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Všem dárcům děkujeme!
  • Podněty, které vzešly z farního shromáždění 14. května, projednala na svém úterním zasedání pastorační rada. Děkujeme obzvlášť za konkrétní nabídky pomoci.
  • 1/ K otázce financování pastoračního asistenta: Martin Peroutka bude nadále pro farnost pracovat na zkrácený úvazek, který musíme plně pokrýt z darů na tento účel, aniž bychom ohrozili financování provozu farnosti. Prosíme farníky, kteří mohou a chtějí na tento účel pravidelně přispívat, aby do 16. června ohlásili výši částky. Je to nutné k tomu, abychom věděli, jak velký úvazek dokážeme financovat.
  • Nabídku spoluúčasti prosím buď pošlete mailem a adresu pastoracni.rada@farnostvrsovice.cz, nebo napište na lístek, připravený na stolku vzadu v kostele sv. Václava; lístek vhoďte do vedle stojící dřevěné kasičky.
  • 2/ K otázce dlouhodobějšího směřování farnosti: pastorační rada se shodla na potřebě vytvořit dvě hlubší analýzy, totiž pastorační a ekonomický strategický plán. K obojímu budou sestaveny pracovní skupiny, jejichž členové budou známi do konce června. Součástí obou analýz bude mj. problematika vršovické fary.
  • Dnes, v neděli 26. června, bude na faře od 14:30 představení loutkového divadélka za dobrovolné vstupné. Zveme a doporučujeme!
  • V sobotu 1. června 2019 se uskuteční Celofarní výlet. Tentokrát pojedeme na Litoměřicko, ještě stále je možné se hlásit, aby se na Vás dostalo, a to buď osobně u V. Jeništy, nebo e-mailem: vladajen@gmail.com, případně telefonicky na číslo 777565119. Bližší informace během května.
  • V neděli 2. června od 14:30 bude za kostelem sv. Václava probíhat tradiční Den dětí spoluorganizovaný dětmi a mládeží z naší farnosti. Srdečně zveme nejen děti z naší farnosti. Prosíme o šíření této zprávy!
  • V sobotu 8. června od 20:00 bude v kostele sv. Mikuláše Svatodušní vigílie.
  • S radostí oznamujeme, že v neděli 23. června, při mši v 10:30, budou v kostele sv. Václava biřmováni naši mladí farníci.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 30. května – Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek * pátek 31. května Svátek Navštívení Panny Marie * sobota 1. června – Památka sv. Justina, mučedníka * neděle 2. června – 7. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!