OZNÁMENÍ – Neděle 25. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Vzadu za lavicemi jsou ke koupi adventní věnce vyrobené na včerejší předadventní dílničce. Z výtěžku je mimo jiné financován dětský karneval. Dále je možno koupí výrobků přispět na vánoční výzdobu kostela.
 • V souvislosti s vánoční výzdobou snažně prosíme farníky, kteří by měli možnost domluvit levně stromky (například přes známého lesníka), nebo pomoci zajistit jejich odvoz, aby se ozvali kostelníkovi, nebo pastoračnímu asistentovi.
 • Za lavicemi je k vyzvednutí dopis s úvodními instrukcemi pro tvorbu adventních modlitebních buněk. Chceme pobídnout všechny váhající a zdráhající se k zapojení do této aktivity, která při hojné účasti může, krom svého nesporného duchovního významu, také napomoci k rozvíjení farního společenství.
 • Ve středu 5. prosince od 17:00 zveme děti na tradiční Mikulášskou u sv. Mikuláše. Prosíme zájemce aby zapsali počet dětí do archu za lavicemi, nebo se hlásili Kristýně Dubnové na mail: kristynadu@gmail.com
 • Ve čtvrtek 6. prosince bude ráno v 8:00 poutní mše u sv. Mikuláše a po mši setkání seniorů na faře. Srdečně zveme
 • V pátek 7. prosince pobude u sv. Václava duchovní obnova pro ženy s P. Stanislavem Přibylem CSsR. Obnova začíná mší svatou v 18:00 a pokračuje přednáškou v sále od 18:45.
 • Pastorační rada, která se sejde 18. 12, se chce věnovat potřebám a problémům farní mládeže a starších dětí. Uvítáme k tomuto tématu jakékoliv podněty, názory a postřehy. Reakce sbírá pastorační asistent Martin Peroutka, mail: asistent@farnostvrsovice.cz
 • V pátek 21. 12. od 17:00 proběhne bleskový předvánoční úklid kostela. Vítáme všechny pomocníky!
 • V neděli 6. ledna 2019 na Slavnost Zjevení Páně, se v sále sv. Václava v 18:30 uskuteční první setkání v rámci půlroční přípravy na svátost biřmování. Zájemci o tuto svátost se již nyní mohou hlásit faráři.
 • Srdečně Vás zveme na společenský večer, který letos bude na téma 1919-2019 V BARVÁCH TRIKOLORY, jako oslava a vstoupení do dalších sta let republiky. Večer se uskuteční v KD Bariádníků 25. ledna 2019. V.I.P. pozvánky budou k dostání v kostele během adventu.

Z liturgického kalendáře: pátek 30. listopadu – Svátek sv. Ondřeje, apoštola * neděle * 2. prosince – 1. neděle adventní

Přejeme všem požehnaný týden!