OZNÁMENÍ – Neděle 25. března – Květná neděle

  • Dnešní i příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. 30. března bude Velkopáteční sbírka na Svatou zemi. Děkujeme.
  • Děkujeme všem, kteří pomáhali při včerejším úklidu kostela.
  • Dnes v 16:30 bude představení loutkového divadélka pro děti na faře.
  • A rovněž dnes v 17:00 bude u sv. Václava koncert duchovní hudby v podání smíšeného sboru při kůru sv. Václava a hostí. Srdečně zveme!
  • Na Zelený čtvrtek, 29. března, začíná bohoslužba u sv. Václava v 18:00.
  • Na Velký pátek křížová cesta již v 17:00 a obřady Velkého pátku od 18:00.
  • Velikonoční vigilie začíná v sobotu 31. března před kostelem sv. Václava v 19:30.
  • V pátek i v sobotu bude od 14:00 otevřený kostel k modlitbě a ztišení.
  • Po Velikonoční vigilii se zájemci sejdou v sále ke společnému pohoštění formou „co kdo donese“. Nabídky pomoci s přípravou agapé směřujte na Mílu Müllera mladšího, nebo Martina Peroutku.
  • Na Zmrtvýchvstání Páně  budou bohoslužby v 8:30 a v 10:30. Na Velikonoční pondělí v 8:30

Setkání seniorů bude ve čtvrtek 5. dubna po ranní mši u sv. Mikuláše, t.j. asi v 9 hodin. Sejdeme se na faře, při čaji. Tentokrát přijde jako host dr. František Reichel a bude hovořit na téma: „Cesta po stopách sv. Pavla apoštola“. Bratra Reichela většinou známe. Pochází z Vršovic a již dříve s námi besedoval. Srdečně zveme. Rozumí se, že nejen seniory – přijít může každý, koho zaujme téma.
Přejeme všem požehnané Velikonoce!