OZNÁMENÍ – Neděle 24. února – 7. neděle v mezidobí

 • Dnešní sbírka je na Haléř sv. Petra, výtěžek sbírky bude, tak jako každý rok, odeslán Svatému otci, aby mohl jménem celé církve pomoci lidem v nouzi. Příští neděli budeme sbírat na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Dnes, v neděli 24. 2., bude na faře opět představení loutkového divadélka pro děti. Hraje se Čert a káča, od 16:30, vstup volný.
 • Ve čtvrtek 28. února od 18:00 bude v sále sv. Václava beseda s biskupem Václavem Malým na téma Křesťan v totalitě, křesťan v demokracii. Srdečně zveme!
 • Zveme vás také v sobotu 2. 3. od 14:00 do 16:00 na bruslení do Vršovického zimního stadionu Hasa. Budeme mít pro sebe celou ledovou plochu. Vstupné je 100,- Kč na bruslícího dospělého, 50,- Kč děti 4-15 let včetně. Možnost zapůjčení bruslí za poplatek na místě. Hlaste se a předávejte peníze za vstup po mši vzadu za lavicemi
 • V sobotu 2. 3. v 19:00 proběhne v kostele sv. Václava Gospelový koncert v rámci festivalu Dny dobrých zpráv. Vstupné je 120 kč.
 • V neděli 3. března po bohoslužbách pořádá farní charita misijní koláč. Budeme vděční každému, kdo přinese nějaké dobrůtky a pochutiny a samozřejmě také všem, kdo si přinesou peníze na jejich koupi. Výtěžek akce bude věnován na papežská misijní díla.
 • 6. března je popeleční středa, den přísného postu. Eucharistie s udílením popelce bude v obvyklých 18:00 u sv. Václava, možnost přijmout popelec bude též neděli 10. března.
 • Setkání seniorů na faře při čaji se bude opět konat prvý čtvrtek, t.j. 7.března 2019, po ranní mši svaté, asi od 9 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
 • Ve čtvrtek 7. března, rovněž v 18:00 sv. Václava, proběhne ekumenická bohoslužba slova s udílením popelce a následným agapé v sále.
 • V období postu bude opět možné zapojit se do otevřených modlitebních buněk. Tvorba skupinek proběhne v neděli 10. března po mších.
 • V neděli 10. března v 10:30 proběhne také zařazení katechumenů mezi čekatele křtu.
 • Letní farní tábor pro děti proběhne v termínu 28. 7 – 4. 8. 2019. Pojedeme do kláštera v Zásmukách.

Z liturgického kalendáře: neděle 3. března8. neděle v mezidobí.

přejeme všem požehnaný týden!