OZNÁMENÍ – Neděle 24. června – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

  • Dnešní sbírka je Svatopetrská sbírka na bohoslovce. Příští neděli budeme vybírat na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
  • Část našich farníků je tento víkend na společné Tělesné obnově. Mysleme na ně v modlitbě.
  • Od zítřka již platí prázdninový rozpis bohoslužeb – bohoslužby budou v úterý, středu a čtvrtek v obvyklých časech a v neděli je jedna mše svatá v 9:30. Svátost smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou u sv. Václava.
  • Příští neděli po mši svaté v 9:30 srdečně zveme na kafe po mši v portiku před vstupem do kostela.
  • V sobotu 30. června opět proběhne tradiční Prokopská pouť na Sázavu, na kterou srdečně zveme. Informace, na nástěnkách, na farním webu a u Ivana Prokopa Menouška.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 28. června – Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka * pátek 29. června – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů * 1. července – 13. neděle v mezidobí

Přejeme všem požehnaný týden!