OZNÁMENÍ – Neděle 23. prosince – 4. neděle adventní

  • Dnešní sbírka je na provoz a potřeby farnosti. Děkujeme!
  • Děkujeme všem, kteří přišli pomoci na páteční bleskový předvánoční úklid kostela.
  • Zítra, na štědrý den, budou oba kostely otevřené k prohlídce jesliček a k modlitbě od 14:00 do 16:00. V 16:00 začíná u sv. Václava bohoslužba pro rodiny s dětmi. Půlnoční bude rovněž u Václava, o půlnoci. Zazní na ní Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v podání Smíšeného sboru při kůru sv. Václava.
  • Na Boží hod bude otevřen kostel sv. Václava od 14:30 do 17:00, bohoslužby budou jako v neděli, v 8:30 a 10:30. 26. prosince bude jedna mše v 9:30. Oba kostely budou otevřeny od 14:30 do 17:00. Ve čtvrtek 27. prosince na sv. Jana, bude v 18:00 u sv. Mikuláše bohoslužba se svěcením vína a následnou možností posedět na faře a ochutnat. Zbytek týdne budou bohoslužby dle běžného rozpisu. V pondělí 31. 12 bude mše v 16:00 u sv. Václava a v úterý 1. 1. opět mše jako v neděli, v 8:30 a 10:30.
  • Setkání seniorů na faře při čaji se bude opět konat prvý čtvrtek, t.j. 3.ledna 2019, po ranní mši svaté, asi od 9 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
  • V pátek 4. ledna pokračuje Pánský klub od 19:00 v sále sv. Václava s přednáškou p. Petra Beneše (později večer).
  • V neděli 6. ledna 2019 na Slavnost Zjevení Páně, se v sále sv. Václava v 18:30 uskuteční první setkání v rámci půlroční přípravy na svátost biřmování. Zájemci o tuto svátost se již nyní mohou hlásit faráři.
  • Srdečně Vás zveme na společenský večer, který letos bude na téma 1919-2019 V BARVÁCH TRIKOLORY, jako oslava a vstoupení do dalších sta let republiky. Večer se uskuteční v KD Bariádníků 25. ledna 2019. V.I.P. pozvánky budou k dostání v kostele během adventu.
  • 17. 1. od 18:00 startuje v sále sv. Václava nový cyklus besed, kulturních a spirituálních akcí s názvem Zimní večery u sv. Václava. Začínáme besedou s Markem Orko Váchou na téma „Proč nebýt dokonalý?“ S podtitulem „Co se změnilo narozením Lulu a Nany“. Po krátké přednášce bude následovat moderovaná diskuze a pak prostor k neformálnímu rozhovoru u kávy a sušenek.
  • Cyklus bude pokračovat každý čtvrtek v 18:00 až do konce března.

Přejeme všem požehnané Vánoce a dobrý rok 2019!