OZNÁMENÍ – Neděle 22. září – 25. neděle v mezidobí

  • Tuto neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli bude sbírka arcibiskupství na církevní školství. Všem dárcům děkujeme!
  • Děkujeme všem, kteří pomohli s pátečním úklidem kostela.
  • Dospělí zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u faráře.
  • V neděli 6. a 13. října navážeme na úspěšný jarní prodej dětského a mládežnického oblečení, obuvi, hraček, sportovního vybavení, knih apod. Oděvy, obuv, hračky a vše ostatní můžete již nyní nosit do kostela svatého Václava a nechávat v levé části za výstavními panely. Prostor bude označen. Výtěžek celé akce bude využit pro potřeby maminek s dětmi v naší farnosti. Nerozebrané oblečení bude následně postoupeno pro dětský bazar v domově Sue Ryder 19. 10. 2019. 
  • Prosíme rodiče, aby hlásili své děti na kroužky náboženství předem, buď u konkrétních katechetů, nebo třeba e-mailem pastoračnímu asistentovi. Potřebujeme znát přibližné počty zájemců v jednotlivých skupinách.
  • Rovněž je možno se hlásit se na divadelní kroužek s Danou Vackovou, kroužek se bude konat od 10. října vždy ve čtvrtek v 17:45 na faře. Zapsat se je možno i vzadu za lavicemi.
  • V pátek 27. září bude slavnostní bohoslužba k výročí posvěcení kostela u sv. Mikuláše, výjimečně již v 17:00. Po ní bude následovat již tradiční Svatováclavský průvod s koňmi. Srdečně zveme a děkujeme za pomoc s propagací akce.
  • 28. září bude poutní mše v kostele sv. Václava od 8:30. Pravidelná bohoslužba u Mikuláše se proto nekoná. Bohoslužbu se rozhodl navštívit Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., Dr. h. c., který se též ujme kázání.
  • 28. září po mši vyrážíme s mladými farníky na společné přespávání v Zásmukách na zakládající setkání nového spolčátka. Zváni jsou především žáci 7., 8. a 9. tříd. Vítáme i zájemce, kteří na nábožko nechodili. Prosíme hlaste se předem u Martina Peroutky, mail: asistent@farnostvrsovice.cz
  • Srdečně zveme všechny manželské páry, to znamená mladé, staré, ty, co jsou spolu půl roku, nebo padesát let, s ětmi nebo bez dětí, a chtějí pracovat na svém vztahu na setkání, které se letos koná od 25. 10. do 29. 10. ve Štěkni. Letošní téma je: Od kořenů k plodům aneb, odkud jsme, kam jdeme. Přihlašování je přímo i V. Jeništy, na e-mail: vladajen@gmail.com. Kapacita je omezena.

Z liturgického kalendáře pondělí 23. záříPamátka sv. Pia z Pietrelciny, kněze * pátek 27. září – Památka sv. Vincence z Paula, kněze, * sobota 28. září – Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa * neděle 29. září – 26. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden