OZNÁMENÍ – Neděle 22. dubna – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  • Dnešní i příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
  • Postní almužna, na kterou bylo možno přispívat v době postní, činí  11 369,- Kč a bude použita na konkrétní potřeby našich farníků, přesný účel stanoví farář.
  • V neděli 5. 4, se na obnovu domovů na blízkém a středním východě vybralo v naší farnosti  21 206,- Kč. Děkujeme.
  • Počínaje dnešní nedělí je možno do košů u bočního oltáře nosit oblečení a hygienické potřeby na pomoc osobám bez domova. Spodní prádlo je letos potřeba pouze pro muže.
  • Děkujeme Kristýnce Jančeové, farní mládeži a všem, kteří pomáhali s organizací včerejšího setkání dobrovolníků.
  • Pokračujeme v projektu otevřených modlitebních buněk přípravou na slavnost Seslání Ducha Svatého. Zapojit se mohou buňky, které vznikly během postní duchovní cesty, i noví zájemci (skupinky i jednotlivci). Texty k prvnímu setkání jsou k rozebrání za lavicemi.
  • Do pastorační rady byli zvoleni: Vladimír Jeništa, Miloslav Müller ml., Pavel Kryl a Ludmila Borská. Odevzdáno bylo 221 hlasů z toho 220 platných.
  • Dnes v 16.30 na faře zahraje farní divadélko Perníkovou chaloupku. Srdečně zveme.
  • Na letošní Tělesnou obnovu jedeme stejně v posledních dvou letech do chatkového tábora Univerzity Karlovy v Horním Poříčí a to o víkendu 22.6 – 24.6. 2018. Hlásit se můžete přes farní web, kde naleznete odkaz na online formulář, nebo na mailu telesna.obnova@gmail.com

Z liturgického kalendáře: pondělí 23. dubna – Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka * středa 25. dubna – Svátek sv. Marka, evangelisty * neděle 29. dubna – 5 neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!