OZNÁMENÍ – Neděle 22. července 16. neděle v mezidobí

  • Dnešní i příští neděli je sbírka určená na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
  • Po mši jste všichni srdečně zváni na kafe na schodech kostela.
  • Připomínáme, že platí prázdninový rozpis bohoslužeb – bohoslužby budou v úterý, středu a čtvrtek v obvyklých časech a v neděli je jedna mše svatá v 9:30. Svátost smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou u sv. Václava.

Z liturgického kalendáře: pondělí 23. července – Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy * středa 25. července – Svátek sv. Jakuba, apoštola * čtvrtek 26. července – svátek sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie * neděle 29. července – 17. neděle v mezidobí

Přejeme všem požehnaný týden!