OZNÁMENÍ – Neděle 21. října – 29. neděle v mezidobí

 • Dnes je Sbírka na misie, příští neděli budeme sbírat na provoz a potřeby naší farnosti.
 • Děkujeme za dary na pomoc obětem tsunami v Indonésii, během uplynulých dvou neděl bylo vybráno 24.692 Kč a 4,50 €, Spolu s 20.000 Kč z účtu farní charity jsme předali do sbírky Charity ČR Indonésanům 44.808 Kč.
 • Při Manželském koláči jsme minulou neděli díky vám vybrali 9 498,- korun, 2 eura a 10 grošů. Děkujeme za veškeré finanční dary, které využijeme při všech manželských akcích během celého roku.
 • Pro bližní bez domovů a finančně velmi znevýhodněné v Praze budeme sbírat věci do košů v kostele sv. Václava od 4. do 18. listopadu. Nejvíce potřebují pánské kalhoty, ponožky, trenýrky, zimní bundy a spacáky.
 • Dnes v 16:30 na faře hraje farní loutkové divadélko hru Honza a dračice Krucajda. Srdečně zveme.
 • Každý čtvrtek od 20 hodin se koná v kostele sv. Mikuláše tichá eucharistická adorace.
 • V pátek odjíždí část naší farnosti na duchovní setkání manželů v Jiřetíně. Podpořme je svými modlitbami.
 • Příští neděli od 12 do 18 hodin bude kostel otevřen veřejnosti ke komentovaným prohlídkám v rámci festivalu architektury Open house opera.
 • Připomínáme též, že říjen je měsícem růžence. Ve farnosti Vršovice probíhá společná modlitba růžence před každou bohoslužbou u sv. Mikuláše a u sv. Václava v neděli od 8:00 a v pátek od 17:30.
 • 1. listopadu na Slavnost všech svatých bude bohoslužba v obvyklý čas, v 8:00 u sv. Mikuláše. 2. listopadu bude rovněž eucharistie u sv. Mikuláše v 8:00 a u sv. Václava pak v obvyklých 18:00.
 • Ve pátek 2. listopadu, v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé, chceme při mši opět vzpomínat a prosit za zemřelé členy naší farnosti a jejich příbuzné. U postranního oltáře je již připraven košíček, kam je možno psát jejich jména, která pak budeme předčítat během mše svaté 2. listopadu. Prosíme při tom o maximální čitelnost, obzvláště oceníme, má-li někdo možnost napsat si papírek předem na stroji, nebo počítači. Úmysly nemusí být jmenovité, zmiňovat je možné celé rodiny. V souvislosti s tímto svátkem je také možné získat plnomocné odpustky, informace jsou na nástěnkách.

Z liturgického kalendáře: neděle 28. října – 30. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!