OZNÁMENÍ – Neděle 20. ledna 2. neděle v mezidobí

  • Dnešní i příští sbírka jsou na provoz a potřeby farnosti. Děkujeme!
  • Prosíme ty, kdo budou potřebovat potvrzení o poskytnutých darech farnosti za rok 2018  a mají změnu adresy, aby to sdělili účetní, Ivoně Novákové na mail yvonanovakova@email.cz (nebo osobně).
  • Ve čtvrtek 24. 1. v 18:00 bude v kostele sv. Václava slavnostní zahájení výstavy ekoložky a fotografky Denisy Mikešové o české přírodě. Následovat bude beseda s autorkou. Akce se koná v rámci cyklu Zimní večery u sv. Václava. Následující týden, 31. 1. proběhne beseda s profesorem Pavlem Hoškem o teologických aspektech díla J. R. R. Tolkiena a 7. února bude v kostele koncert pěveckého sboru Schola Gregoriana Pragensis. Srdečně zveme a prosíme o pomoc s šířením těchto informací.
  • Srdečně Vás zveme na společenský večer, který letos bude na téma 1919-2019 V BARVÁCH TRIKOLORY, jako oslava a vstoupení do dalších sta let republiky. Večer se uskuteční v KD Bariádníků 25. ledna 2019. V.I.P. pozvánky jsou k dostání v kostele.
  • Zveme vás v sobotu 2.3. od 14:00 do 16:00 na bruslení do Vršovického zimního stadionu Hasa. Budeme mít pro sebe celou ledovou plochu. Vstupné je 100,- Kč na bruslícího dospělého, 50,- Kč děti 4-15 let včetně. Možnost zapůjčení bruslí za poplatek na místě. Hlaste se a predavejte peníze za vstup Martinu Jeništovi.
  • V neděli 27. 1. bude v 16:30 na faře představení loutkového divadélka.
  • Zveme vás v sobotu 2.3. od 14:00 do 16:00 na bruslení do Vršovického zimního stadionu Hasa. Budeme mít pro sebe celou ledovou plochu. Vstupné je 100,- Kč na bruslícího dospělého, 50,- Kč děti 4-15 let včetně. Možnost zapůjčení bruslí za poplatek na místě. Hlaste se a předávejte peníze za vstup Martinu Jeništovi.

Z liturgického kalendáře: pondělí 21. ledna – Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice * čtvrtek 24 ledna – Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve * pátek 25. ledna – Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola * sobota 26. ledna – Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů * neděle 27. ledna – 3. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!