OZNÁMENÍ – Neděle 20. května – SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  • Dnešní i příští sbírka bude na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
  • 23. 5. v 19.00 na faře proběhne setkání dospělých zájemců o přípravu na křest nebo sv. přijímání. Znáte-li někoho kdo touží učinit tento životní krok, prosíme, podělte se s ním o tuto informaci.
  • Noc kostelů je letos v pátek 25 května od 18:00 a zapojí se do ní oba naše kostely. Program sv. Václava najdete v brožurách k rozebrání. U sv. Mikuláše bude v 19.00 komentovaná prohlídka, od 20.00 varhanní vystoupení a od 21.00 koncert kapely Missa.
  • Páteční bohoslužba 25. 6. bude u Václava od 17:00 hodin.
  • V sobotu 2. 6. se uskuteční celofarní výlet, tentokrát do Skoků a Chýše u Žlutic. Cena je 230 korun bez vstupů (vstupy max 170 korun, dle varianty a slev). Zájemci se mohou hlásit v kostele na seznam, nebo Vláďovi Jeništovi (tel:777565119, mail: vladajen@gmail.com) Počet účastníků je neomezen. Program: 2. 6. 2018 ráno se sejdeme v 8.00 v Minské ulici, odkud odjedeme do Chyše u Žlutic. Zde bude prohlídka zámku, zámecké zahrady a pivovaru. Kdo nebude chtít na tyto prohlídky bude moci odjet autobusem do Žlutic a odtud jít do Skoků cca 9,5 km po červené značce. Odpoledne cca ve 14.00 by měla být mše svatá ve Skocích u Žlutic a poté opékání buřtů. Návrat cca 19.00-19.30. S sebou svačinu nebo lze využít možnost rychlého oběda v Pivovarské hospodě v Chyši. Prosím o zapsání vaší varianty výletu, nelze zvládnout vše. A) buď zámek, zahrady, pivovar – prohlídky nebo B) pěší výlet ze Žlutic do Skoků.
  • V neděli 3. 6. od 15:00 se v kostele uskuteční tradiční Den dětí na který je možno pozvat i mimofarní děti. Akce spočívá v tom, že děti běhají ve skupinkách a hrají hry, zatímco rodiče odpočívají, povídají si a užívají klidnou neděli. K večeru je pak společné opékání buřtíků.
  • Na letošní Tělesnou obnovu jedeme stejně jako v posledních dvou letech
    do chatkového tábora Univerzity Karlovy v Horním Poříčí a to o víkendu 22. 6 – 24. 6. 2018. Hlásit se můžete přes farní web, kde naleznete odkaz na online formulář, nebo na mailu telesna.obnova@gmail.com

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 24. května – Svátek Ježíše Krisa, nejvyššího a věčného kněze * sobota 26. května – Památka sv. Filipa Neriho, kněze * Neděle 27. května – Slavnost Nejsvětější Trojice.

Přejeme všem požehnaný týden!