OZNÁMENÍ – Neděle 2. srpna 18. neděle v mezidobí

  • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
  • Dnes po mši odjíždějí děti z naší farnosti na farní tábor. Děkujeme za buchty a marmelády a prosíme o modlitby 🙂
  • Děkujeme dobrovolníkům, kteří se zapsali k pomoci s farním kafem. Stále je možné se zapisovat vzadu za lavicemi.
  • V neděli 20. září plánujeme uspořádat farní den se společným obědem. Slavnost to bude veliká a nevídaná, takže již nyní doporučujeme učinit si velký červený kroužek v kalendáři. O týden později, v pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti.

Z liturgického kalendáře: úterý 4. srpna Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze * čtvrtek 6. srpna – Svátek Proměnění Páně * sobota 8. srpnaPamátka sv. Dominika, kněze * neděle 9. srpna 19. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!