OZNÁMENÍ – Neděle 2. prosince – 1. neděle adventní

 • Dnešní sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli bude Mikulášská sbírka na bohoslovce. Děkujeme!
 • Vychází Vinice s rozpisem adventních akcí a vánočních bohoslužeb.
 • Za lavicemi je k vyzvednutí text pro první setkání modlitebních buněk. Buňky budeme tvořit dnes po mši svaté vzadu v kostele. Všechny srdečně zveme k aktivní účasti.
 • Dárky na přání pro chudé lidi z Prahy 10 dávejme do 3. neděle adventní (16. prosince) do příslušného koše zabalené a označené číslem. Kdyby někdo nevěděl číslo svého dárku, podívejte se na nástěnku farní charity. Na předání dárků do kostela sv. Mikuláše v úterý 18. prosince od 15 hodin jsme všichni srdečně zváni. Dárky pro osamělé především v domovech pro seniory (např. balíčky vánočního pečiva) dávejme do druhého koše k tomu označeného.
 • Ve středu 5. prosince od 17:00 zveme děti na tradiční Mikulášskou u sv. Mikuláše. Součástí akce bude divadélko secvičené dětmi z kroužku náboženství, očekáváme rovněž návštěvu sv. Mikuláše. Přítomnost čertů bohužel nelze v tomto termínu zcela vyloučit. Prosíme zájemce aby zapsali počet dětí do archu za lavicemi, nebo se ještě dnes přihlásili Kristýně Dubnové na mail: kristynadu@gmail.com
 • Ve čtvrtek 6. prosince bude ráno v 8:00 poutní mše u sv. Mikuláše a po mši setkání seniorů na faře. Srdečně zveme
 • V pátek 7. prosince pobude u sv. Václava duchovní obnova pro ženy s P. Stanislavem Přibylem CSsR. Obnova začíná mší svatou v 18:00 a pokračuje přednáškou v sále od 18:45. O týden později ve stejný čas pak proběhne obnova pro muže.
 • Příští neděli proběhne v kostele po obou mších dobročinný prodej vánočních přáníček pro Zajíčka na koni, organizaci pomáhající znevýhodněným dětem.
 • Pastorační rada, která se sejde 18. 12, se chce věnovat potřebám a problémům farní mládeže a starších dětí. Uvítáme k tomuto tématu jakékoliv podněty, názory a postřehy. Reakce sbírá pastorační asistent Martin Peroutka, mail: asistent@farnostvrsovice.cz
 • V pátek 21. 12. od 17:00 proběhne bleskový předvánoční úklid kostela. Vítáme všechny pomocníky!
 • V neděli 6. ledna 2019 na Slavnost Zjevení Páně, se v sále sv. Václava v 18:30 uskuteční první setkání v rámci půlroční přípravy na svátost biřmování. Zájemci o tuto svátost se již nyní mohou hlásit faráři.
 • Srdečně Vás zveme na společenský večer, který letos bude na téma 1919-2019 V BARVÁCH TRIKOLORY, jako oslava a vstoupení do dalších sta let republiky. Večer se uskuteční v KD Bariádníků 25. ledna 2019. V.I.P. pozvánky budou k dostání v kostele během adventu.

Z liturgického kalendáře: pondělí 3. prosince – památka sv. Františka Xaverského, kněze * pátek 7. prosince – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve * sobota 8. prosince – Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu * neděle 9. prosince – 2. neděle adventní

Přejeme všem požehnaný týden!