OZNÁMENÍ – Neděle 19. května – 5. neděle Velikonoční

  • Tuto neděli bude Svatojánská sbírka na Arcidiecézi. Za týden budeme sbírat na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme všem dárcům.
  • V úterý 21. května se na faře v 19:00 sejde pastorační rada.
  • V pátek 24. června bude mše svatá již v 17:00, následovat bude Noc kostelů. Otevřeny budou oba naše kostely. Program zajistí hudebníci, loutkoherci a dobrovolníci z naší farnosti. Zveme!
  • V neděli 26. června bude na faře od 14:30 představení loutkového divadélka za dobrovolné vstupné. Zveme a doporučujeme!
  • V sobotu 1. června 2019 se uskuteční Celofarní výlet. Tentokrát pojedeme na Litoměřicko, jsou objednány jen tři autobusy, proto se již nyní můžete hlásit, aby se na Vás dostalo, a to buď osobně u V. Jeništy, nebo e-mailem: vladajen@gmail.com, případně telefonicky na číslo 777565119. Bližší informace během května.
  • V neděli 2. června od 14:30 bude za kostelem sv. Václava probíhat tradiční Den dětí spoluorganizovaný dětmi a mládeží z naší farnosti. Srdečně zveme nejen děti z naší farnosti.
  • S radostí oznamujeme, že v neděli 23. června, při mši v 10:30, budou v kostele sv. Václava biřmováni naši mladí farníci.

Z liturgického kalendáře: neděle 26. května – 6. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!