OZNÁMENÍ – Neděle 18. listopadu – 33. neděle v mezidobí

  • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
  • Dnešní neděle je Světový den chudých. Poselství papeže Františka k této příležitosti je k přečtení vzadu na nástěnce a v několika kopiích k rozebrání za lavicemi.
  • Děkujeme také všem, kteří se zúčastnili dnes končící sbírky farní charity pro bližní bez domovů a finančně velmi znevýhodněné.
  • V době adventní, nabídneme znovu možnost modlitebních setkání v rámci neformálních modlitebních buněk. Je možné obnovit již dříve vzniklou buňku, nebo vytvořit zcela novou skupinku s jedním koordinátorem, která se spolu bude domlouvat na místě a čase modlitebního setkání. První setkání je v plánu po 1. neděli adventní.
  • V úterý v 19:00 se sejde na faře pastorační rada.
  • Předadventní vyráběcí dílnička bude v sobotu 24. listopadu od 15:00 v sále u sv. Václava. Můžete si zde vyrobit adventní věnec, věnce vyrobené navíc budou pak v neděli k mání v kostele v dobročinném prodeji.
  • Příští neděli bude slavnost Ježíše Krista Krále.
  • Ve čtvrtek 6.prosince bude po mši svaté u sv. Mikuláše setkání seniorů. Bude se konat na faře od 9 hodin. Srdečně zveme

Z liturgického kalendáře: středa 21. listopadu – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě * čtvrtek 22. listopadu – památka sv. Cecilie, panny a mučednice * sobota 24. listopadu – památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků * neděle 25. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále.

Přejeme všem požehnaný týden!