OZNÁMENÍ – Neděle 18. března – 5. neděle postní

 • Dnešní i příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
 • Dnes po mši bude možno koupí velikonoční pohlednice podpořit sdružení Zajíček na koni, pomáhající znevýhodněným dětem.
 • Na postní almužnu je možno přispívat do kasičky za lavicemi, nebo na účet farnosti (označit ve zprávě pro příjemce). Peníze budou využity v rámci farnosti, konkrétní účel opět zvolí farář po poradě s pastorační radou, dle výše vybrané částky.
 • Připomínáme těm, kteří se přihlásili, že dnes po mši pro rodiny s dětmi, se koná „Setkání v Betánii“ otevřená modlitební buňka pro děti.
 • V pondělí 18. 3. na slavnost sv. Josefa bude slavnostní bohoslužba u sv. Václava
  v 18:00.
 • V úterý 19. 3. od 19:00 proběhne na faře setkání pastorační rady.
 • Ve středu v 11:00 v kostele sv. Mikuláše proběhne poslední rozloučení s naší zesnulou farnicí Marií Příhodovou.
 • Příležitost ke svátost smíření pro děti a mládež bude probíhat v týdnu od 19. do 23. března v běžných časech kroužků náboženství. Děti, které letos na náboženství nechodí, ale chtěly by přistoupit ke svátosti smíření se mohou připojit ke kterékoliv skupince.
 • V sobotu 24. března proběhne od 9.00 velký společný úklid kostela. Všichni jsou srdečně zváni! Za lavicemi je opět tabulka, do které je možno zapisovat se ke konkrétním činnostem.
 • Příští neděle, 25. března, je Květná neděle, obě bohoslužby budou začínat před kostelem, průvodem s ratolestmi. Můžete-li přinést více „kočiček“ či jiných vhodných ratolestí, budeme vděčni, vezmete-li i pro ty, kdo tuto možnost nemají.
 • Příští neděli v 16:30 bude také představení loutkového divadélka pro děti na faře.
 • A rovněž na květnou neděli v 17:00 bude u sv. Václava koncert duchovní hudby
  v podání smíšeného sboru při kůru sv. Václava a hostí. Srdečně zveme!
 • Na Zelený čtvrtek, 29. března, začíná bohoslužba u sv. Václava v 18:00. Na Velký pátek křížová cesta již v 17:00 a obřady Velkého pátku od 18:00. Velikonoční Vigilie začíná v 19:30, na Zmrtvýchvstání Páně i na Velikonoční pondělí budou bohoslužby
  v 8:30 a v 10:30.

Z liturgického kalendáře: pondělí 19. března – Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie * neděle 25. března – Květná neděle

Přejeme všem požehnaný týden!