OZNÁMENÍ – Neděle 17. února – 6. neděle v mezidobí


  • Dnešní sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli proběhne sbírka na Haléř sv. Petra, výtěžek sbírky bude, tak jako každý rok, odeslán Svatému otci, aby mohl jménem celé církve pomoci lidem v nouzi. Děkujeme!
  • V úterý v 19:00 se sejde na faře pastorační rada.
  • Ve čtvrtek 21. února od 18:00 bude v sále sv. Václava meditační večer. Tichou meditaci povede Vladimír Volráb. Týden na to, ve čtvrtek 28. února, proběhne v sále beseda s biskupem Václavem Malým na téma Křesťan v totalitě, křesťan v demokracii. Srdečně zveme!
  • V neděli 24. 2. bude na faře opět představení loutkového divadélka pro děti. Hraje se Čert a káča, od 16:30, vstup volný.
  • Zveme vás v sobotu 2.3. od 14:00 do 16:00 na bruslení do Vršovického zimního stadionu Hasa. Budeme mít pro sebe celou ledovou plochu. Vstupné je 100,- Kč na bruslícího dospělého, 50,- Kč děti 4-15 let včetně. Možnost zapůjčení bruslí za poplatek na místě. Hlaste se a předávejte peníze za vstup Martinu Jeništovi. 
  • V neděli 3. března po bohoslužbách pořádá farní charita misijní koláč. Budeme vděční každému, kdo přinese nějaké dobrůtky a pochutiny a samozřejmě také všem, kdo si přinesou peníze na jejich koupi. Výtěžek akce bude věnován na papežská misijní díla.
  • Letní farní tábor pro děti proběhne v termínu 28. 7 – 4. 8. 2019. Pojedeme do kláštera v Zásmukách.

Z liturgického kalendáře: pátek 22. února – Svátek Stolce svatého apoštola Petran * sobota 23. února – Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka * neděle 24. února – 7. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!