OZNÁMENÍ – Neděle 17. června – 11. neděle v mezidobí

  • Dnešní sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme. Příští neděli bude Svatopetrská sbírka na bohoslovce.
  • V úterý 19. června v 19:00 bude na faře setkání pastorační rady.
  • Od 25. června již platí prázdninový rozpis bohoslužeb – bohoslužby budou v úterý, středu a čtvrtek v obvyklých časech a v neděli v 9:30.
  • V sobotu 30. června opět proběhne tradiční Prokopská pouť na Sázavu, na kterou srdečně zveme. Informace u Ivana Prokopa Menouška.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 21. června – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka * Neděle 24. června – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Přejeme všem požehnaný týden!