OZNÁMENÍ – Neděle 16. června – Slavnost Nejsvětější Trojice

  • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
  • V úterý 18. června proběhne společné setkání pastorační a ekonomické rady v 19:00 v sále sv. Václava.
  • Ve středu v 19:00 proběhne na faře setkání týmu katechetů a vedoucích mládeže.
  • 20. 6. v 17.00 bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Slavnost Těla a Krve páně, hlavní celebrant bude jeho eminence, Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský. Po mši svaté následuje eucharistický průvod do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově se vzpomínkou na kardinála Josefa Berana. Pan farář zve a povzbuzuje farníky k účasti.
  • V sobotu 22. června 2019 v 10.00 hodin budou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha svěceni noví kněží. Srdečně zveme!
  • V neděli 23. června, při mši v 10:30, budou v kostele sv. Václava biřmováni naši mladí farníci. Svátost udělí biskup Mons. Zdeněk Wasserbauer. Po mši budeme všichni zváni na farní kafe na schodech kostela. Příspěvky v podobě domácích dobrot jsou, jako vždy, vítány.
  • V sobotu 29. 6. proběhne tradiční prokopská pouť na Sázavu. Odjezd auty od fary v 6:40, informace u Prokopa Menouška.
  • V neděli 30. července bude již platit prázdninový rozpis bohoslužeb, v neděli tedy bude jedna eucharistie od 9.30 u sv. Václava, dále budou bohoslužby v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 u sv. Václava a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše.

Z liturgického kalendáře čtvrtek 20. června – Slavnost Těla a Krve Páně * pátek 21. června – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka * neděle 23. června – 12 neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden