OZNÁMENÍ – Neděle 15. září – 24. neděle v mezidobí


 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Dospělí zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u faráře.
 • Prosíme rodiče, aby hlásili své děti na kroužky náboženství předem, buď u konkrétních katechetů, nebo třeba e-mailem pastoračnímu asistentovi. Potřebujeme znát přibližné počty zájemců v jednotlivých skupinách.
 • Rovněž je možno se hlásit se na divadelní kroužek s Danou Vackovou, kroužek se bude konat od října vždy ve čtvrtek v 17:45 na faře. Zapsat se je možno i vzadu za lavicemi.
 • Ve středu 18. 9., na faře v místnosti č. 3, proběhne setkání týmu katechetů a vedoucích mládeže. Prosíme do té doby rodiče o přihlášky na nábožko, abychom věděli jak se letos plní jednotlivé skupinky.
 • V pátek 20. 9. po mši svaté, tedy asi v 18:45, srdečně zveme na bleskový úklid kostela před posvícením.
 • V sobotu 21. 9. v 8:30 bude v kostele sv. Václava slavnostní bohoslužba k výročí posvěcení kostela. Pravidelná bohoslužba u Mikuláše se proto nekoná.
 • V pátek 27. září bude slavnostní bohoslužba k výročí posvěcení kostela u sv. Mikuláše, výjimečně již v 17:00. Po ní bude následovat již tradiční Svatováclavský průvod s koňmi. Srdečně zveme a děkujeme za pomoc s propagací akce.
 • 28. září bude poutní mše v kostele sv. Václava od 8:30. Pravidelná bohoslužba u Mikuláše se proto nekoná.
 • 28. září po mši vyrážíme s mladými farníky na společné přespávání v Zásmukách na zakládající setkání nového spolčátka. Zváni jsou především žáci 7., 8. a 9. tříd. Vítáme i zájemce, kteří na nábožko nechodili. Prosíme hlaste se předem u Martina Peroutky, mail: asistent@farnostvrsovice.cz
 • Srdečně zveme všechny manželské páry, to znamená mladé, staré, ty, co jsou spolu půl roku, nebo padesát let, s ětmi nebo bez dětí, a chtějí pracovat na svém vztahu na setkání, které se letos koná od 25. 10. do 29. 10. ve Štěkni. Letošní téma je: Od kořenů k plodům aneb, odkud jsme, kam jdeme. Přihlašování je přímo i V. Jeništy, na e-mail: vladajen@gmail.com. Kapacita je omezena.
 • Katechetické středisko letos otevírá kurz katechetů. Zájemci o bližší informace se mohou obracet na pastoračního asistenta: asistent@farnostvrsovice.cz

Z liturgického kalendáře: pondělí 16. září – Památka sv. Ludmily, mučednice * pátek 20. září – Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gǒna, kněze, Pavla Chǒng Ha-Sanga a druhů, mučedníků * sobota 21. září Svátek sv. Matouše, apoštola a evnagelisty * neděle 22. září – 25. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden