OZNÁMENÍ – Neděle 15. dubna – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  • Dnešní sbírka je celonárodní sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu. Příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
  • Děkujeme Vláďovi Jeništovi a všem, kteří pomáhali s organizací včerejšího výletu seniorů.
  • Pokračujeme v projektu otevřených modlitebních buněk přípravou na slavnost Seslání Ducha Svatého. Zapojit se mohou buňky, které vznikly během postní duchovní cesty, i noví zájemci (skupinky i jednotlivci). Texty k prvnímu setkání jsou k rozebrání za lavicemi.
  • Dnes po mši proběhnou volby do pastorační rady. Volíme čtyři nové členy na dobu pěti let. Volit můžou všichni farníci starší patnácti let.
  • V pondělí 16. dubna proběhne od 17.15 jarní úklid farní zahrádky a parčíku u sv. Mikuláše. Zároveň bude od 18.00 na farní zahradě společné posezení a opékání buřtů. Všichni jsou srdečně zváni.
  • Na toto pondělí je také přesunuto setkání Farní charity. Začíná v 19.00.
  • V sobotu 21. dubna bude v sále sv. Václava tradiční den dobrovolníků na poděkování všem, kteří pomáhají s farními aktivitami. Pozvánky jsou vzadu za lavicemi. Pokud zde pro sebe pozvánku nenaleznete, prosíme zeptejte se to organizátorky, Kristýny Jančeové, nebo pastoračního asistenta, Martina Peroutky, je možné, že pro Vás někdo pozvánku již vzal k předání a také je možné, že náš seznam dobrovolníků není dokonalý. Zváni jsou srdečně opravdu všichni, kteří se dobrovolnické činnosti věnují.
  • POZOR! Farní divadélko zahraje tento měsíc již o týden dříve, tedy v neděli 22. 4. v 16.30 na faře.

Z liturgického kalendáře: neděle 22 dubna – 4 neděle velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!