OZNÁMENÍ – Neděle 15. července 15. neděle v mezidobí

  • Dnešní i příští neděli je sbírka určená na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
  • Po mši jste všichni srdečně zváni na kafe na schodech kostela.
  • Připomínáme, že platí prázdninový rozpis bohoslužeb – bohoslužby budou v úterý, středu a čtvrtek v obvyklých časech a v neděli je jedna mše svatá v 9:30. Svátost smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou u sv. Václava.

Z liturgického kalendáře: 22. července – 16. neděle v mezidobí

Přejeme všem požehnaný týden!