OZNÁMENÍ – Neděle 15. března – 3. neděle postní

  • Tuto neděli vybíráme na provoz a potřeby vršovické farnosti. Příští neděli bude sbírka na charitní činnost v diecézi. Upozorňujeme na možnost přispívat převodem na farní účet 280828389/0800. Děkujeme!
  • Postní duchovní cesta pro děti a materiály pro postní modlitební buňky budou ke stažení na farním webu a facebooku. Namísto klasických stkání ve skupině tentokráte doporučujeme spíše jen rodinné setkání nebo individuální meditaci.
  • Vzhledem k výjimečnému stavu odpadají některé farní akce a aktivity:
  • Ruší se postní duchovní obnovy, cyklus přednášek „Zimní večery“, den seniorů a nemocných, ozvěny Štěkně a farní bruslení na Hase.
  • Bohoslužby a křížové cesty ve všední den zůstávají dle platného rozpisu, (návštěvnost je pod 30 lidí), ruší se ale nedělní bohoslužby pro veřejnost. Věřící jsou dle vyjádření biskupů po dobu výjimečného stavu dispensováni od povinnosti účastnit se nedělních bohoslužeb.
  • V neděli bude kostel otevřen od 8 do 12 hodin k soukromé modlitbě, svátosti smíření a k sv. přijímání.
  • Nedělní bohoslužba bude přenášena v přímém přenose on-line na farním webu a facebooku v 9:30. V této době bude kapacita kostela hlídána a více než 30 osob nebude vpuštěno, proto se pokuste naplánovat si případnou návštěvu kostela na jinou hodinu.
  • Zrušení či zachování kroužků náboženství je na dohodě s konkrétním katechetou.
  • Aktuální informace o změnách zveřejňujeme průběžně na farním webu a facebooku.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 19. březnaSlavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, doporučený svátek * neděle 22. března – 4. neděle postní.

Přejeme všem požehnanou postní dobu!