OZNÁMENÍ – Neděle 13. října – 28. neděle v mezidobí


  • Tuto neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli. 20. října bude sbírka arcibiskupství na misijní činnost. Všem dárcům děkujeme!
  • Dnes naposled probíhá bazárek dětského a mládežnického oblečení, obuvi, hraček, sportovního vybavení, knih apod. Výtěžek celé akce bude využit pro potřeby maminek s dětmi v naší farnosti. Nerozebrané oblečení bude následně postoupeno pro dětský bazar v domově Sue Ryder 19. 10. 2019.  V úterý 22. října se sejde na faře pastorační rada.
  • Od příštího týdne bude v obou kostelích opět připraven košíček na jména zesnulých farníků, rodinných příslušníků a přátel, za které se budeme společně modlit. Jména se budou číst u sv. Václava v pátek 1. listopadu na Slavnost Všech Svatých a u sv. Mikuláše v sobotu na „dušičky“. Nejlepší způsob je zaslat jména e-mailem na asistent@farnostvrsovice.cz s poznámkou ke kterému kostelu úmysl náleží. Budete-li nosit jména na papírcích, prosíme o čitelnou formu, nejlépe o vytištěný text. Případné přímluvy formulujte s vědomím, že budou nahlas čteny během bohoslužby.
  • Srdečně zveme všechny manželské páry, to znamená mladé, staré, ty, co jsou spolu půl roku, nebo padesát let, s dětmi nebo bez dětí, a chtějí pracovat na svém vztahu na setkání, které se letos koná od 25. 10. do 29. 10. ve Štěkni. Letošní téma je: Od kořenů k plodům aneb, odkud jsme, kam jdeme. Přihlašování je přímo i V. Jeništy, na e-mail: vladajen@gmail.com. Kapacita je omezena.

Z liturgického kalendáře: úterý 15. října – Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve * středa 16. října – Slavnost sv. Hedviky, řeholnice * čtvrtek 17. října – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka * pátek 18. října – Svátek sv. Lukáše, evangelisty * neděle 20. října – 29. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden