OZNÁMENÍ – Neděle 13. května – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Dnešní sbírka je Svatojánská sbírka na arcidiecézi. Příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme.
 • Dnes končí charitní sbírka oblečení a hygienických potřeb pro lidi bez domova.
 • Připomínáme, že dnešek je Den matek.
 • Za lavicemi jsou materiály k dalšímu modlitebnímu setkání před sesláním Ducha Svatého v rámci otevřených farních buněk.
 • V pondělí v 19.00 se sejdou na faře zástupci Farní Charity.
 • V úterý 15. května v 19.00 se sejde na faře, poprvé v novém složení, pastorační rada.
 • V sobotu 19. května 2018 se při mši svaté v 10 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha uskuteční biskupské svěcení Mons. ThLic. Ing. Zdenka Wasserbauera,Th.D., nynějšího generálního vikáře pražské arcidiecéze. Novým pomocným biskupem pražské arcidiecéze ho 23. ledna jmenoval Svatý otec František.
 • Svatodušní vigilie s lucernáriem, obnovou biřmovacích závazků a s pomazáním olejem, bude v sobotu 19. května od 19:00 v kostele sv. Mikuláše.
 • Noc kostelů je letos v pátek 25 května od 18:00 a zapojí se do ní oba naše kostely. Program sv. Václava najdete v brožurách k rozebrání. U sv. Mikuláše bude v 19.00 komentovaná prohlídka, od 20.00 varhanní vystoupení a od 21.00 koncert kapely Missa. Páteční bohoslužba 25. 6. bude u Václava od 17:00 hodin.
 • V sobotu 2. 6. se uskuteční celofarní výlet, tentokrát do Skoků a Chýše u Žlutic. Zájemci
  se mohou hlásit v kostele na seznam, nebo Vláďovi Jeništovi (tel:777565119, mail: vladajen@gmail.com) Počet účastníků je neomezen. Program: 2. 6. 2018 ráno se sejdeme v 8.00 v Minské ulici, odkud odjedeme do Chyše u Žlutic. Zde bude prohlídka zámku, zámecké zahrady a pivovaru. Kdo nebude chtít na tyto prohlídky bude moci odjet autobusem do Žlutic a odtud jít do Skoků cca 9,5 km po červené značce. Odpoledne cca ve 14.00 by měla být mše svatá ve Skokách u Žlutic a poté opékání buřtů. Návrat cca 19.00-19.30. S sebou svačinu nebo lze využít možnost rychlého oběda v Pivovarské hospodě v Chyši. Prosím o zapsání vaší varianty výletu, nelze zvládnout vše. A) buď zámek, zahrady, pivovar – prohlídky nebo B) pěší výlet ze Žlutic do Skoků.
 • V neděli 3. 6. od 15:00 se v kostele uskuteční tradiční Den dětí na který je možno pozvat i mimofarní děti. Akce spočívá v tom, že děti běhají ve skupinkách a hrají hry, zatímco rodiče odpočívají, povídají si a užívají klidnou neděli. K večeru je pak společné opékání buřtíků.
 • Na letošní Tělesnou obnovu jedeme stejně jako v posledních dvou letech
  do chatkového tábora Univerzity Karlovy v Horním Poříčí a to o víkendu 22. 6 – 24. 6. 2018. Hlásit se můžete přes farní web, kde naleznete odkaz na online formulář, nebo na mailu telesna.obnova@gmail.com

Z liturgického kalendáře: pondělí14. května – Svátek sv. Matěje, apoštola * středa 16. května – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech * neděle 20. května – Slavnost Seslání Ducha Svatého

Přejeme všem požehnaný týden!